CẬP NHẬT ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN TAY NGHỀ 2024

Định cư Mỹ diện tay nghề. Mỗi năm tại Mỹ có khoảng 140.000 visa nhập cư lao động có cơ sở được tạo sẵn cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật di trú Mỹ. Hãy cùng VICTORY tìm hiểu thêm về thị thực định cư Mỹ diện tay nghề dựa trên việc làm được chia thành năm loại ưu tiên. Một số người vợ / chồng và con cái có thể đi cùng hoặc đi theo những người nhập cư dựa trên việc làm.

Bạn đang xem: định cư Mỹ diện tay nghề

1.Các bước đầu tiên để có thị thực nhập cư: Chứng nhận lao động và nộp đơn yêu cầu định cư Mỹ diện tay nghề:

Để được xem xét cấp thị thực nhập cư theo một số danh mục dựa trên việc làm dưới đây, người sử dụng lao động hoặc người đại diện tiềm năng của người nộp đơn trước tiên phải có được sự chấp thuận chứng nhận lao động từ Bộ Lao động. Sau khi nhận được thì người sử dụng lao động sau đó sẽ nộp Đơn xin nhập cư cho ứng viên lao động nước ngoài, Mẫu I-140, với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để có danh mục ưu tiên dựa trên việc làm phù hợp. (Chú ý: Người có năng lực đặc biệt trong hạng mục ưu tiên việc làm đầu tiên là có thể nộp kiến nghị của riêng mình) Khi nộp Đơn định cư Mỹ diện tay nghề cho người nước ngoài lao động, mẫu I-140, xem hướng dẫn biểu mẫu chi tiết, cũng như thông tin yêu cầu chi tiết hơn về Nhân viên thường trực của USCIS.

định cư mỹ diện tay nghề
định cư mỹ diện tay nghề

2.Ưu tiên công việc thứ 1: Công nhân và những người có khả năng đặc biệt (E1) khi tham gia định cư Mỹ diện tay nghề:

Có ba nhóm phụ định cư Mỹ diện tay nghề trong danh mục này:

 • Những người có khả năng đặc biệt (ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm xuát sắc) trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao. Các ứng viên trong danh mục này phải có tài liệu phong phú cho thấy sự hoan nghênh và công nhận lâu dài trong nước hoặc quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Những người nộp đơn như vậy không nhất thiết phải có lời mời làm việc cụ thể, miễn là họ được nhập cảnh vào Mỹ để tiếp tục làm việc trong các ngành nghề mà họ có năng lực đặc biệt. Những người nộp đơn như vậy có thể nộp Đơn xin nhập cư của riêng họ cho Người lao động nước ngoài, Mẫu I-140, với USCIS.
 • Các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc nghiên cứu, được quốc tế công nhận. Các ứng viên trong diện này phải đến Mỹ để thực hiện làm việc nhiệm kỳ, giảng dạy theo nhiệm kỳ, hoặc một vị trí nghiên cứu tương đương tại một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục đại học khác. Người sử dụng lao động tiềm năng phải cung cấp một lời mời làm việc và nộp Đơn Yêu cầu Nhập cư cho Người lao động Nước ngoài, Mẫu I-140, với USCIS.
 • Các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành đa quốc gia đã được công ty liên kết, công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh ở nước ngoài của người sử dụng lao động Mỹ làm việc ít nhất 1 trong 3 năm trước đó. Việc làm của ứng viên bên ngoài Mỹ phải có năng lực quản lý hoặc điều hành và ứng viên phải đến làm việc với kinh nghiệm quản lý hoặc điều hành. Người sử dụng lao động tiềm năng phải cung cấp một lời mời làm việc và nộp Đơn Yêu cầu Nhập cư cho Người lao động Nước ngoài, Mẫu I-140, với USCIS.
chương trình định cư mỹ diện tay nghề
chương trình định cư mỹ diện tay nghề

3.Ưu tiên công việc thứ 2: Các chuyên gia có bằng cấp cao và những người có khả năng xuất sắc (E2) khi tham gia định cư Mỹ diện tay nghề:

Người nộp đơn Ưu tiên thứ hai thường phải có chứng chỉ lao động được Bộ Lao động phê duyệt. Một lời mời làm việc là bắt buộc và chủ lao động Mỹ phải nộp Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài, Mẫu I-140, thay mặt cho người nộp đơn. Người nộp đơn có thể nộp đơn xin miễn trừ, được gọi là Miễn trừ lợi ích quốc gia, từ lời mời làm việc và chứng nhận lao động nếu việc miễn trừ sẽ vì lợi ích quốc gia. Trong trường hợp này, người nộp đơn có thể tự khởi kiện bằng cách nộp Đơn xin Nhập cư cho Người lao động Nước ngoài, Mẫu I-140, cùng với bằng chứng về lợi ích quốc gia. Các chuyên gia có bằng cấp cao và những người có khả năng đặc biệt nhận được 28,6 % giới hạn hàng năm trên toàn thế giới của thị thực nhập cư dựa trên việc làm, cộng với bất kỳ thị thực chưa sử dụng nào từ danh mục Ưu tiên việc làm.

Có hai nhóm định cư Mỹ diện tay nghề trong danh mục này:

 1. Các chuyên gia có bằng cấp cao hoặc bằng tú tài và ít nhất 5 năm kinh nghiệm tiến bộ trong nghề.
 2. Những người có năng lực xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Khả năng xuất sắc có nghĩa là có một mức độ chuyên môn cao hơn đáng kể so với thông thường trong ngành khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh.
đầu tư định cư mỹ diện tay nghề
đầu tư định cư mỹ diện tay nghề

4.Ưu tiên công việc thứ ba : Người lao động có tay nghề cao, Chuyên gia và Người lao động phổ thông (Người lao động khác) (E3) khi tham gia định cư Mỹ diện tay nghề:

Người nộp đơn theo Ưu tiên thứ ba phải có Đơn xin nhập cư được chấp thuận cho Người lao động nước ngoài, Mẫu I-140, được nộp bởi nhà tuyển dụng tiềm năng. Tất cả những người lao động như vậy thường yêu cầu chứng nhận lao động được Bộ Lao động phê duyệt. Người lao động có tay nghề cao, Chuyên gia và Người lao động phổ thông (Người lao động khác) nhận được 28,6 % giới hạn hàng năm trên toàn thế giới của thị thực nhập cư dựa trên việc làm, cộng với bất kỳ thị thực chưa sử dụng nào từ danh mục Ưu tiên việc làm và Ưu tiên thứ hai.

Có ba nhóm định cư Mỹ diện tay nghề trong danh mục này:

 1. Công nhân lành nghề là những người có công việc yêu cầu đào tạo tối thiểu 2 năm hoặc kinh nghiệm làm việc không phải là tạm thời hoặc theo mùa.
 2. Chuyên gia là thành viên của các ngành nghề có công việc yêu cầu ít nhất bằng tú tài của một trường đại học hoặc cao đẳng của Mỹ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài.
 3. Lao động phổ thông (Lao động khác) là những người có khả năng đảm nhận các vị trí yêu cầu đào tạo dưới hai năm hoặc kinh nghiệm không phải là tạm thời hoặc theo mùa.

5.Ưu tiên công việc thứ tư: Một số người nhập cư đặc biệt (E4)

Người nộp đơn theo Ưu tiên thứ tư phải là người thụ hưởng Đơn thỉnh cầu được chấp thuận cho Con lai, Góa phụ (er), hoặc Di dân Đặc biệt, Mẫu I-360, ngoại trừ Một số Nhân viên hoặc Cựu Nhân viên của Chính phủ Mỹ ở nước ngoài (xem số 3 bên dưới). Chứng nhận lao động không bắt buộc đối với bất kỳ phân nhóm Người nhập cư Đặc biệt nào. Những Người Nhập cư Đặc biệt nhận được 7,1 % giới hạn hàng năm trên toàn thế giới của thị thực nhập cư dựa trên việc làm.

Có nhiều nhóm định cư Mỹ diện tay nghề trong danh mục này:

 1. Các đài truyền hình ở Mỹ . được thuê bởi Cục Phát thanh Truyền hình Quốc tế của Hội đồng Thống đốc Phát thanh Truyền hình hoặc người được tài trợ của tổ chức đó
 2. Bộ trưởng Tôn giáo
 3. Một số Nhân viên hoặc Cựu Nhân viên của Chính phủ Mỹ ở nước ngoài – Phải sử dụng Mẫu đơn DS-1884, Đơn thỉnh cầu Phân loại Người nhập cư Đặc biệt theo INA 203 (b) (4) Với tư cách là Nhân viên hoặc Cựu nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài
 4. Một số cựu nhân viên của Công ty Kênh đào Panama hoặc Chính quyền Vùng Kênh đào
 5. Một số cựu nhân viên của Chính phủ Mỹ trong Vùng kênh đào Panama
 6. Một số nhân viên cũ của Công ty Kênh đào Panama hoặc Chính phủ Canal Zone trên 01 tháng 4 , 1979
 7. Phiên dịch / phiên dịch người Iraq và Afghanistan đã từng làm việc trực tiếp với lực lượng vũ trang Mỹ hoặc dưới quyền của Trưởng Phái đoàn với tư cách phiên dịch / phiên dịch trong thời gian ít nhất 12 tháng và đáp ứng yêu cầu. Phân loại này có giới hạn số lượng hàng năm là 50 thị thực. Xem Thị thực Nhập cư Đặc biệt dành cho Biên dịch / Phiên dịch tiếng Iraq và Afghanistan để biết thêm thông tin.
 8. Công dân Iraq và Afghanistan đã cung cấp dịch vụ trung thành và có giá trị khi được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho chính phủ Mỹ ở Iraq cho không ít hơn một năm vào ngày hoặc sau ngày 20 Tháng 3 , 2003 và các năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, hoặc trong khi làm việc, hoặc đại diện của chính phủ Mỹ, lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), hoặc một nhiệm vụ kế ở Afghanistan trong thời gian không ít hơn một năm giữa ngày 7 tháng 10 , năm 2001 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, và đã trải qua một nghiêm trọng đang diễn ra mối đe dọa do hậu quả của việc làm đó. Xem Thị thực nhập cư đặc biệt cho người Iraq – Làm việc cho / thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ và người Afghanistan – Làm việc cho / thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ để biết thêm thông tin.
 9. Một số sinh viên tốt nghiệp Y khoa nước ngoài
 10. Một số nhân viên của Tổ chức quốc tế đã nghỉ hưu
 11. Một số con trai và con gái chưa lập gia đình của các nhân viên của Tổ chức Quốc tế
 12. Một số Vợ / chồng còn sống của Nhân viên Tổ chức Quốc tế đã qua đời
 13. Vị thành niên Nhập cư Đặc biệt (không có các dẫn xuất của thành viên gia đình)
 14. Những người được tuyển dụng bên ngoài Mỹ đã phục vụ hoặc được nhập ngũ để phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ
 15. Một số thường dân NATO-6 đã nghỉ hưu
 16. Một số con trai và con gái chưa lập gia đình của thường dân NATO-6
 17. Một số người vợ / chồng còn sống của các nhân viên dân sự NATO-6 đã qua đời
 18. Người được hưởng lợi của kiến nghị hoặc các ứng dụng chứng chỉ lao động nộp trước ngày 11 tháng 9 , năm 2001, nếu đơn khởi kiện hoặc ứng dụng đã trở nên vô hiệu do một hành động khủng bố trên 11 Tháng 9 năm 2001
 19. Một số công nhân tôn giáo

6.Ưu tiên việc làm thứ năm (E5): Các nhà đầu tư nhập cư

Các loại thị thực Nhà đầu tư Nhập cư dành cho đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp thương mại mới ở Mỹ nhằm tạo việc làm cho người lao động. Để được xem xét cấp thị thực nhà đầu tư nhập cư E5, người nộp đơn phải nộp Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài, với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Để biết thêm thông tin về tư cách là nhà đầu tư nhập cư và nộp đơn I-526, hãy xem Nhà đầu tư nhập cư EB-5, Quy trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, Trung tâm khu vực EB-5và Công nhân cố định trên trang web USCIS.

Để được đế đất nước Mỹ định cư có rất nhiều con đường như là đầu tư EB5 hay là định cư Mỹ diện tay nghề , công ty định cư uy tín VICTORY đã có 10 năm kinh nghiệm trên thị trưởng di trú Mỹ, hãy liên hệ cùng chúng tôi để được đội ngũ thụ lý và luật sư Mỹ đánh giá định hương chương trình định cư Mỹ phù hợp với hồ sơ của các nhà đầu tư.

📂Có thể bạn quan tâm:

Định cư các nước
Định cư các nước
 • Định Cư Uy Tín VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu âu, định cư Úc
 • Địa Chỉ :LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *