Định cư Saskatchewan là con đường dẫn đến thường trú nhân Canada dễ dàng nhất. Canada bao gồm một số tỉnh đáng sống hàng đầu trên thế giới. Saskatchewan là một trong những tỉnh như vậy. Nó được coi là điểm đến nhập cư tốt nhất cho những người nhập cư có nguyện vọng. Nó cung cấp con đường dễ dàng nhất để đến Canada thường trú nhân.  

Bạn đang xem: định cư Saskatchewan, định cư Canada Saskatchewan, định cư tỉnh bang Saskatchewan, chương trình định cư Saskatchewan, chính sách định cư Saskatchewan

 

1.Chương trình định cư Saskatchewan SINP là gì?

Chương trình Đề cử định cư tỉnh bang Saskatchewan hay SINP là một trong những chương trình đề cử cấp tỉnh bang phổ biến nhất ở Canada. Nó cung cấp một con đường để các chuyên gia lành nghề ở nước ngoài nhận được đề cử của tỉnh. SINP có một số luồng chính giúp người nhập cư nhận được đề cử cấp tỉnh cho Canada PR.

Hãy cùng xem những luồng giúp người nhập cư nhận được đề cử của tỉnh.

 

1.1. Định cư Saskatchewan nghề nghiệp có nhu cầu (OID)

Luồng này dành cho những người có kinh nghiệm trong các ngành nghề được liệt kê trong danh sách nghề nghiệp theo yêu cầu của SINP. Sau đó, họ cũng phải hoàn thành các tiêu chí cơ bản của luồng OID với các yêu cầu dễ dàng nhất. Ứng viên chỉ cần CLB 4 mức độ thông thạo ngôn ngữ chính. Ngoài ra, các ứng cử viên có thể nộp đơn xin  đầu tư định cư Canada Saskatchewan

cho người tị nạn nhập cư và quốc tịch Canada.

 

1.2. Luồng Express Entry

Các ứng cử viên nên đã đăng ký hồ sơ của họ trong hệ thống nhập cảnh nhanh Liên bang. SINP có thể truy cập dữ liệu Express Entry. Sau đó, các ứng viên nhận được đề cử từ Saskatchewan. Nó làm cho họ đủ điều kiện để nhận thêm 600 điểm CRS trong mục nhập tốc hành. Những điểm này đảm bảo rằng người nộp đơn nhận được thư mời nộp đơn (ITA) từ IRCC.

Do đó, SINP cung cấp hai trong số những con đường dễ dàng nhất để có được định cư Canada Saskatchewan, Canada thông qua đề cử tỉnh bang. 

ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN
ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN

2.Các chính sách định cư Saskatchewan

2.1. Hạng mục công nhân lành nghề quốc tế Saskatchewan

Danh mục công nhân lành nghề quốc tế Saskatchewan bao gồm các danh mục phụ cho: 

 • Hợp đồng làm việc
 • Nghề nghiệp theo yêu cầu
 • Saskatchewan Express Entry

Các danh mục nghề nghiệp theo yêu cầu và Saskatchewan Express Entry hoạt động bằng cách sử dụng hệ thống bày tỏ sở thích .

Danh mục phụ đề nghị việc làm: dành cho những người lao động có tay nghề cao có lời mời làm việc cho một nghề có tay nghề cao ở Saskatchewan. Các ứng cử viên bên ngoài Canada hoặc có bằng chứng về tình trạng hợp pháp ở Canada đều đủ điều kiện.

 • Ghi được tối thiểu 60 điểm trên lưới đánh giá điểm SINP
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong 10 năm qua trong nghề nghiệp dự định của bạn
 • Có điểm ngôn ngữ ít nhất là tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) 4. Nhà tuyển dụng và các cơ quan quản lý có thể yêu cầu cao hơn;
 • Có được giấy phép phù hợp ở Saskatchewan, nơi nghề nghiệp của bạn được quy định hoặc là một thương mại có tay nghề cao. Đối với các ngành nghề có tay nghề cao, cần phải có chứng chỉ từ Ủy ban chứng nhận thương mại và học nghề Saskatchewan.
 • Nhận lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian tại Saskatchewan. 
 • Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ
 • Lời mời làm việc phải ở NOC A, B, 0 hoặc một giao dịch được chỉ định.

 

Danh mục phụ nghề nghiệp theo yêu cầu: dành cho những công nhân lành nghề không có lời mời làm việc nhưng có tay nghề cao trong một nghề nghiệp đang được yêu cầu ở Saskatchewan. Các ứng cử viên bên ngoài Canada hoặc có bằng chứng về tình trạng hợp pháp ở Canada đều đủ điều kiện.

 • Ghi được tối thiểu 60 điểm trên lưới đánh giá điểm SINP;
 • Có điểm ngôn ngữ ít nhất là tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) 4. Nhà tuyển dụng và các cơ quan quản lý có thể yêu cầu cao hơn;
 • Đã hoàn thành một năm giáo dục sau trung học, đào tạo hoặc học nghề tương đương với hệ thống giáo dục Canada. Bạn phải đạt được bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc bằng cấp. Các bằng cấp và văn bằng đạt được bên ngoài Canada phải tuân theo đánh giá chứng chỉ Giáo dục;
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm qua trong lĩnh vực giáo dục hoặc nghề nghiệp đào tạo của bạn, và trong một nghề nghiệp ở NOC A, B, 0 không có trong danh sách nghề nghiệp bị loại trừ.
 • Nhận giấy phép thích hợp ở Saskatchewan nếu lĩnh vực của bạn yêu cầu như vậy, vì các cơ quan có thẩm quyền sẽ không xử lý đơn đăng ký mà không có giấy phép.
 • Có bằng chứng về quỹ quyết toán và kế hoạch giải quyết.

 

Danh mục phụ Saskatchewan Express Entry: dành cho những người lao động có tay nghề cao muốn sống và làm việc tại Saskatchewan và thuộc nhóm Express Entry của liên bang. Các ứng cử viên bên ngoài Canada hoặc có bằng chứng về tình trạng hợp pháp ở Canada đều đủ điều kiện.

 • Có một hồ sơ trong Express Entry Pool, với số hồ sơ và mã xác nhận người tìm việc;
 • Ghi được tối thiểu 60 điểm trên lưới đánh giá điểm SINP
 • Cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ từ một cơ quan kiểm tra được chỉ định phù hợp với những kết quả trong hồ sơ Express Entry
 • Đã hoàn thành một năm giáo dục sau trung học, đào tạo hoặc học nghề tương đương với hệ thống giáo dục Canada. Bạn phải đạt được bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc bằng cấp. Các bằng cấp và văn bằng đạt được bên ngoài Canada phải tuân theo đánh giá chứng chỉ Giáo dục
 • Có ít nhất một trong các yêu cầu kinh nghiệm sau trong lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo của bạn: Một năm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm qua trong lĩnh vực tay nghề cao (trái ngành nghề); Hai năm kinh nghiệm làm việc trong một thương mại có tay nghề cao trong năm năm qua; hoặc một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trong ba năm qua (ngành nghề và trái ngành nghề).
 • Có kinh nghiệm làm việc trong một nghề đòi hỏi kỹ năng cao ở NOC A, B, 0 không nằm trong danh sách nghề nghiệp bị loại trừ .
 • Có được giấy phép phù hợp ở Saskatchewan, nơi nghề nghiệp của bạn được quy định hoặc là một thương mại có tay nghề cao. Đối với các ngành nghề có tay nghề cao, cần phải có chứng chỉ từ Ủy ban chứng nhận thương mại và học nghề Saskatchewan.
 • Có bằng chứng về quỹ quyết toán và kế hoạch giải quyết.
ĐỊNH CƯ CANADA SASKATCHEWAN
ĐỊNH CƯ CANADA SASKATCHEWAN

2.2.  Hạng mục Trải nghiệm – định cư tỉnh bang Saskatchewan

Công nhân lành nghề có giấy phép lao động hiện tại: dành cho những công nhân lành nghề đã làm việc tại Saskatchewan ít nhất 6 tháng với giấy phép lao động hợp lệ.

 • Lời mời làm việc toàn thời gian vĩnh viễn từ một nhà tuyển dụng Saskatchewan ở NOC A, B, 0 hoặc một thương mại được chỉ định;
 • Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ;
 • Đã làm việc hơn 6 tháng cho người sử dụng lao động đề nghị công việc, với giấy phép lao động IRCC hợp lệ;
 • Lời mời làm việc phải dành cho vị trí tương đương đã làm việc trong 6 tháng gần nhất;
 • Chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho các nghề NOC C.
 • Có được giấy phép phù hợp ở Saskatchewan, nơi nghề nghiệp của bạn được quy định hoặc là một thương mại có tay nghề cao. Đối với các ngành nghề có tay nghề cao, cần phải có chứng chỉ từ Ủy ban chứng nhận thương mại và học nghề Saskatchewan.

 

Công nhân nông nghiệp bán lành nghề có Giấy phép lao động hiện có: dành cho công nhân nông nghiệp bán kỹ năng đã làm việc tại Saskatchewan ít nhất 6 tháng với giấy phép lao động hợp lệ.

 • Lời mời làm việc toàn thời gian vĩnh viễn từ một nhà tuyển dụng Saskatchewan ở một trong những nghề sau:
  • NOC 8431: General Farm Worker;
  • NOC 8432: Công nhân nhà kính và vườn ươm.
 • Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ;
 • Đã làm việc hơn sáu tháng cho người sử dụng lao động mời bạn làm việc với giấy phép lao động IRCC hợp lệ;
 • Lời mời làm việc phải dành cho vị trí tương đương đã làm việc trong 6 tháng gần nhất;
 • Giấy phép lao động hiện tại phải dành cho một trong các chương trình sau:
  • Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ
  • Kinh nghiệm quốc tế Canada
  • Chương trình Công nhân Nước ngoài tạm thời.
 • Tương đương với giáo dục trung học cơ sở của Canada (trung học phổ thông) trở lên, được chứng minh bằng đánh giá chứng chỉ giáo dục hợp lệ.
 • Chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho các nghề NOC C.

 

Danh mục phụ chuyên gia Y tế: Bác sĩ, Y tá, các chuyên gia y tế khác ứng viên phải đang làm việc tại Saskatchewan với giấy phép lao động tạm thời trong ít nhất 6 tháng. 

Yêu cầu của Dòng Bác sĩ Saskatchewan:

 • Có giấy phép lao động IRCC hợp lệ
 • Đã hành nghề bác sĩ ở Saskatchewan ít nhất 6 tháng.
 • Có lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian: do cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc cơ sở giáo dục y tế nơi bạn đang công tác cấp và được xác minh bằng các tài liệu mô tả sự sắp xếp lâu dài của bạn để hành nghề y ở Saskatchewan.
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.

Yêu cầu của Y tá Saskatchewan:

 • Có giấy phép lao động IRCC hợp lệ;
 • Đã hành nghề y tá ở Saskatchewan ít nhất 6 tháng;
 • Nhận lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian từ Cơ quan Y tế Saskatchewan, Cơ quan Ung thư Saskatchewan một nhà tuyển dụng y tế khác được tài trợ công khai;
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.

Các Yêu cầu Đối với Dòng các Chuyên gia Y tế Khác của Saskatchewan:

 • Hiện đang làm công việc y tế được hỗ trợ bởi cơ quan y tế khu vực thích hợp, cơ quan cấp phép hoặc chủ lao động khác;
 • Vị trí có thể là NOC cấp A, B, C hoặc 0
 • Có ít nhất một năm học sau trung học hoặc đào tạo theo công việc cụ thể
 • Có giấy phép lao động IRCC hợp lệ
 • Đã làm việc trong một công việc y tế được chấp thuận ở Saskatchewan, ít nhất 6 tháng cho nhà tuyển dụng cung cấp cho bạn một công việc cố định, ở vị trí công việc tương tự.
 • Nhận lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian từ Cơ quan Y tế Saskatchewan, Cơ quan Ung thư Saskatchewan một nhà tuyển dụng y tế khác được tài trợ công khai;
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.
 • Chứng minh đủ trình độ tiếng Anh;
 • Nhận giấy phép thích hợp ở Saskatchewan nếu lĩnh vực của bạn yêu cầu như vậy, vì các cơ quan có thẩm quyền sẽ không xử lý đơn đăng ký mà không có giấy phép.
ĐỊNH CƯ TỈNH BANG SASKATCHEWAN
ĐỊNH CƯ TỈNH BANG SASKATCHEWAN

Tiểu dự án thử nghiệm lĩnh vực khách sạn: cho phép các công dân nước ngoài đăng ký thường trú tại Saskatchewan trong hơn 6 tháng trong một ba ngành nghề.

 • Hiện đang làm việc tại Saskatchewan với giấy phép lao động tạm thời với vị trí máy chủ Thực phẩm / Đồ uống (NOC 6513), Tiếp viên quầy thực phẩm / Người trợ giúp nhà bếp (NOC 6711) hoặc Nhân viên dọn phòng / dọn phòng (NOC 6731)
 • Có trình độ học vấn từ lớp 12 trở lên hoặc tương đương trở lên
 • Làm việc cho một nhà tuyển dụng đã được SINP chấp thuận để tham gia vào Dự án Ngành Nhà hàng Khách sạn
 • Làm việc tại Saskatchewan ít nhất sáu tháng và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về công việc và hiệu suất
 • Nhận lời mời làm việc lâu dài từ một nhà tuyển dụng Saskatchewan đã được phê duyệt
 • Chứng minh đủ trình độ tiếng Anh
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.

 

Danh mục phụ người lái xe tải đường dài: làm việc tại Canada với giấy phép lao động tạm thời có thể chuyển sang tình trạng thường trú theo diện này.

 • Làm việc tối thiểu 6 tháng cho một công ty vận tải đường bộ Saskatchewan đã được phê duyệt;
 • Có bằng Saskatchewan lớp 1A
 • Có lời mời làm việc lâu dài toàn thời gian từ chủ lao động hiện tại
 • Chứng minh đủ trình độ tiếng Anh.
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.

 

Tiểu mục Dòng sinh viên Saskatchewan: nhắm đến các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học ở Canada hoặc Saskatchewan.

Nó được chia thành hai luồng:

Sinh viên đã tốt nghiệp từ Viện Saskatchewan. Yêu cầu:

 • Nhận được chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp từ một cơ sở giáo dục sau trung học ở Saskatchewan;
 • Có ít nhất 6 tháng liên tục (hoặc 960 giờ) làm việc được trả lương tại Saskatchewan;
 • Có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Nhận lời mời làm việc toàn thời gian không xác định trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn từ một nhà tuyển dụng ở Saskatchewan.
  Công việc phải là:

  • NOC A, B hoặc 0
  • Trong một giao dịch được chỉ định
  • Liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bạn và yêu cầu giáo dục sau trung học.
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.
 • Chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho các nghề NOC C.
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN

Sinh viên đã tốt nghiệp từ một Học viện ở Canada 

 • Nhận được chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada sau một chương trình học toàn thời gian ít nhất 8 tháng
 • Có Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp
 • Có ít nhất 6 tháng liên tục (hoặc 960 giờ) làm việc được trả lương ở Saskatchewan ở một vị trí liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bạn
 • Nhận lời mời làm việc toàn thời gian không xác định trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn từ nhà tuyển dụng. Công việc phải là:
  • NOC A, B hoặc 0
  • Trong một giao dịch được chỉ định
  • Liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bạn và yêu cầu giáo dục sau trung học.
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.
 • Chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho các nghề NOC C.

 

2.3. Nhập cư kinh doanh Saskatchewan

Luồng doanh nhân Saskatchewan cho phép các ứng viên và gia đình của họ bắt đầu, có được hoặc hợp tác trong một doanh nghiệp trong tỉnh. Ứng viên phải tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp và sống ở Saskatchewan.

Luồng Doanh nhân Saskatchewan là một quá trình gồm ba giai đoạn:

 • Biểu hiện của sự quan tâm
 • Thư mời nộp đơn đăng ký
 • Sự đề cử

Các ứng viên thành công ban đầu đến Canada bằng giấy phép lao động tạm thời. Họ đủ điều kiện để đăng ký đề cử sau ít nhất 6 tháng dành cho việc thành lập doanh nghiệp của mình.

Biểu hiện quan tâm phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tối thiểu sau:

 • Giá trị ròng tối thiểu 500.000 đô la được mua một cách hợp pháp.
 • Tối thiểu ba năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc quản lý có liên quan.
 • Đầu tư ít nhất 300.000 đô la vào Regina hoặc Saskatoon, hoặc 200.000 đô la là bất kỳ khu vực Saskatchewan nào khác.

Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất được mời gửi đơn đăng ký.

 • Kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp xác nhận các số liệu thể hiện sự quan tâm và bao gồm ít nhất một phần ba quyền sở hữu một công ty ở Saskatchewan, trừ khi đầu tư từ 1 triệu đô la trở lên.
 • Cam kết chủ động trong công việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
 • Tạo ra hai hoặc nhiều việc làm cho công dân hoặc thường trú nhân Canada nếu doanh nghiệp đặt tại Regina hoặc Saskatoon.

Các ứng viên đáp ứng yêu cầu phải ký Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh (BPA).

Sau đó, SINP sẽ cấp một lá thư hỗ trợ đơn xin giấy phép lao động. Nếu đơn xin giấy phép lao động thành công, ứng viên đến Canada và bắt đầu thành lập doanh nghiệp của mình. Sau 6 tháng, các ứng cử viên đủ điều kiện để nộp đơn xin đề cử của tỉnh để đăng ký thường trú. Họ cũng phải đáp ứng các điều khoản của BPA. 

 

Luồng doanh nhân sau đại học quốc tế của Saskatchewan nhằm mục đích giúp sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở đủ điều kiện của Saskatchewan ở lại tỉnh với tư cách là doanh nhân, đồng thời thu hút đầu tư kinh doanh. Quy trình:

 • Gửi biểu hiện quan tâm (EOI)
 • Lời mời nộp đơn: các ứng viên được chấm điểm dựa trên mức độ quan tâm của họ, với những ứng viên có điểm số cao nhất sẽ được cấp thư mời nộp hồ sơ. Các ứng viên vượt qua giai đoạn đánh giá của SINP sẽ ký Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh (BPA) dựa trên kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) đã nộp của họ.
 • Thành lập Doanh nghiệp, các ứng viên được chứng nhận thành lập và tích cực điều hành công việc kinh doanh của họ khi ở Saskatchewan với giấy phép làm việc sau tốt nghiệp hợp lệ.
 • Đề cử: một khi ứng viên đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận hoạt động kinh doanh, họ có thể đăng ký để được SINP đề cử làm thường trú nhân.
 • Các ứng viên đóng cửa hoặc bán doanh nghiệp của họ sau khi nhận được đề cử SINP và trước khi có được thường trú nhân sẽ bị thu hồi đề cử.

Yêu cầu

 • Từ 21 tuổi trở lên.
 • Đã hoàn thành bằng cấp sau trung học Saskatchewan toàn thời gian hoặc bằng tốt nghiệp có thời hạn ít nhất hai năm từ một tổ chức Saskatchewan đủ điều kiện và được công nhận.
 • Có Giấy phép Làm việc Sau Đại học hợp lệ với thời hạn còn lại không dưới 24 tháng.
 • Đã sống ở Saskatchewan trong suốt chương trình học của họ.
 • Có điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 7.

Yêu cầu đối với việc thành lập doanh nghiệp

 • Sống ở Saskatchewan.
 • Chủ động sở hữu và điều hành một doanh nghiệp đủ điều kiện ở Saskatchewan trong ít nhất một năm trước khi nộp đơn xin đề cử.
 • Sở hữu ít nhất một phần ba vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 • Chứng tỏ rằng doanh nghiệp đang tạo ra mức doanh thu tối thiểu cần thiết sau một năm hoạt động, phụ thuộc vào số lượng nhân viên.
 • Ký Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh với Chính phủ Saskatchewan, Thỏa thuận này sẽ được SINP cung cấp cho bạn sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận.

 

Luồng chủ sở hữu / nhà điều hành trang trại: hướng đến những cá nhân có kinh nghiệm làm nông nghiệp muốn mua và vận hành một trang trại ở Saskatchewan. Nó cũng bao gồm một luồng hướng đến những nông dân trẻ muốn thành lập trong tỉnh. Thí sinh trúng tuyển được cấp hộ khẩu thường trú trực tiếp. Một số ứng viên có thể vào Saskatchewan bằng giấy phép lao động tạm thời trong khi đơn xin PR của họ được xử lý.

 • Giá trị tài sản ròng 500.000 đô la
 • Đặt cọc 75.000 đô la với tỉnh, được hoàn lại khi đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận thực hiện với tỉnh
 • Chuyến thăm thăm đến Saskatchewan trước khi nộp đơn
 • Tài liệu kiến ​​thức và kinh nghiệm vận hành trang trại
 • Đề xuất thực tế, được suy nghĩ kỹ lưỡng cho cơ hội nông nghiệp Saskatchewan thương mại.

Yêu cầu Đối với Dòng Nông dân Trẻ là gì?

 • Giá trị ròng tối thiểu 300.000 đô la
 • Dưới 40 tuổi tại thời điểm nộp đơn
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm chủ, quản lý trang trại hoặc thực tế canh tác
 • Đưa ra đề xuất khả thi về cơ hội nuôi thương mại ở Saskatchewan với kỳ vọng lợi nhuận hợp lý
 • Có các kỹ năng thị trường khác sẽ bổ sung thu nhập từ nông nghiệp
 • Tiến hành một chuyến thăm dò trước khi nộp đơn.
CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN
CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ SASKATCHEWAN

4.Định cư tỉnh bang Saskatchewan – Danh sách nghề nghiệp bị loại trừ 

Cơ quan định cư Saskatchewan công bố danh sách các nghề bị loại trừ không đủ điều kiện định cư tỉnh bang Saskatchewan cho các danh mục phụ nghề nghiệp theo yêu cầu và nhập cảnh nhanh 

📙Có thể bạn quan tâm :

 

Định cư các nước
Định cư các nước
 • Định Cư Uy Tín VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu âu, định cư Úc
 • Địa Chỉ :LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *