NHỮNG QUYỀN LỢI CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ NEW BRUNSWICK CỤ THỂ NHƯ SAU

WORK PERMIT

  • Cấp Work Permit cho cả gia đình (vợ chồng và các con dưới 22 tuổi) khi tham gia định cư New Brunswick.
  • Hỗ trợ miễn phí học từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường công lập tại NB. Đối với Cao đẳng/ Đại học tùy trường sẽ xem xét chấp thuận giảm học phí dựa trên Work Permit, nên khách cần liên hệ trường để nắm rõ thông tin.
  • Y tế miễn phí trọn đời cho cả gia đình theo chính sách định cư tỉnh bang New Brunswick.

THƯỜNG TRÚ NHÂN

  • Nếu đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh tại NB trong vòng 1 năm như cam kết, có thể nộp hồ sơ xin Thẻ thường trú nhân (PR) cho cả gia đình.
  • Sau khi được cấp Thường trú nhân, gia đình được hưởng mọi quyền lợi về y tế, giáo dục và an sinh xã hội như người bản xứ.
  • Chi phí Cao đẳng/ Đại học bằng 1/3 du học sinh và được vay mượn tiền chính phủ đi học.

LÊN QUỐC TỊCH CANADA

  • Nếu đáp ứng đủ điều kiện sinh sống (3 năm cộng dồn trong 5 năm) sau khi nhận được
    Thẻ thường trú nhân (PR), được thi Quốc tịch và cấp hộ chiếu.
  • Hộ chiếu Canada miễn thị thực 172 quốc gia trên thế giới.