TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG AN SĨNH XÃ HỘI Ở MỸ

Hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ, do các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và thành phố quản lý. Hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ cũng hỗ trợ mọi người đáp ứng các yêu cầu cơ bản của họ và có được các kỹ năng và dịch vụ cần thiết để tham gia và phát triển trong lĩnh vực lao động. Nó bao gồm nhiều loại dịch vụ của chính phủ, chẳng hạn như An sinh Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) và giáo dục mầm non. Vào một thời điểm nào đó trong đời, gần như tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều nhận được lợi ích trực tiếp từ hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ. Hơn nữa, mọi người đều được hưởng lợi gián tiếp từ nó, bởi vì họ biết hệ thống sẽ ở đó đảm bảo cho họ trong trường hợp có bất hạnh không lường trước được xảy ra.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tổ chức hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ, cách xác định tính đủ điều kiện và ai được hưởng lợi, cách thức các lợi ích và dịch vụ được cung cấp, cũng như cách hệ thống giảm nghèo và bất bình đẳng. Bài viết xem xét toàn bộ hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ và các bộ phận cấu thành của nó, cung cấp cái nhìn tổng quan về các chương trình bảo hiểm xã hội chính của chính phủ trong các hạng mục (1) giáo dục và phát triển lực lượng lao động; (2) sức khỏe; (3) hỗ trợ thu nhập; (4) dinh dưỡng; và (5) nơi trú ẩn.

1.Chế độ an sinh xã hội ở Mỹ

An sinh xã hội ở Mỹ bao gồm các chương trình của chính phủ, trong đó người lao động (và / hoặc người sử dụng lao động của họ) đóng thuế dành riêng cho các chương trình trong những năm người lao động được làm việc. Sau đó, người lao động đủ điều kiện nhận các quyền lợi từ các chương trình khi họ đến tuổi nghỉ hưu, được xác định là bị khuyết tật, bị cho thôi việc hoặc trải qua một sự kiện đủ tiêu chuẩn khác. Ngoài ra, bao gồm cả các chương trình được hỗ trợ bởi thuế chuyên dụng và các chương trình khác (bao gồm cả các khoản tín dụng thuế) cung cấp hỗ trợ thu nhập; giúp mọi người đảm bảo hoặc đủ tiền mua các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nhà ở, và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc lợi ích để cải thiện cơ hội kinh tế như giáo dục và đào tạo việc làm, cũng như chăm sóc trẻ em.

2.Hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ được chia thành 5 loại lớn

 • Giáo dục và Phát triển Lực lượng Lao động. Bao gồm các chương trình khác nhau, từ những chương trình hỗ trợ giáo dục mầm non, cũng có thể hoạt động như các chương trình chăm sóc trẻ em, đến các chương trình cho vay sinh viên và các chương trình phát triển lực lượng lao động.
 • Sức khỏe. Các chương trình y tế Mỹ là một trong những chương trình bảo hiểm xã hội lớn nhất và bao gồm Medicare, Medicaid, CHIP, và các chương trình theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.
 • Hỗ trợ thu nhập. Các chương trình này hỗ trợ thu nhập thông qua chuyển nhượng, tín dụng được hoàn lại và giảm thuế cho những người nghỉ hưu, cho những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hoặc cho những người có thu nhập tương đối thấp. Các chương trình bao gồm An sinh Xã hội, Giao diện người dùng, CTC, EITC, và Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Nghèo khó (TANF).
 • Dinh dưỡng. Các chương trình này bao gồm SNAP, WIC, và các chương trình ăn trưa tại trường (National School Lunch Program [NSLP]) và bữa sáng (School Breakfast Program [SBP]), cũng như các chương trình dinh dưỡng trẻ em khác.
 • Nơi trú ẩn. Một số chương trình, chẳng hạn như chương trình phiếu lựa chọn nhà ở, giúp những người thuê nhà có thu nhập thấp có đủ chỗ ở. Các chương trình khác giảm bớt gánh nặng sở hữu, mặc dù các chương trình như vậy chủ yếu nhắm vào các chủ nhà có thu nhập từ trung bình đến cao hơn.
Chế độ an sinh xã hội ở Mỹ
Chế độ an sinh xã hội ở Mỹ

3.Vai trò của các cấp chính quyền khác nhau đồi với an sinh xã hội ở Mỹ

Hệ thống an sinh xã hội ở Mỹ được tài trợ bởi người nộp thuế và được quản lý bởi chính phủ. Một số chương trình chính, chẳng hạn như An sinh Xã hội và Medicare, đều được tài trợ và quản lý bởi chính phủ liên bang. Điều đó cũng đúng với các khoản tín dụng thuế cung cấp hỗ trợ thu nhập và là một phần của hệ thống bảo hiểm xã hội, chẳng hạn như EITC và CTC. Tuy nhiên, một số lượng lớn hơn các chương trình được chính phủ liên bang tài trợ toàn bộ hoặc một phần nhưng được quản lý bởi các tiểu bang (hoặc, trong trường hợp là các chương trình hỗ trợ cho thuê nhà dành cho người có thu nhập thấp, chủ yếu do các cơ quan nhà ở địa phương và trong một số trường hợp là các cơ quan nhà nước quản lý) . Trong một số chương trình chung liên bang-tiểu bang này, chính phủ liên bang tài trợ toàn bộ các khoản phúc lợi và tài trợ một phần chi phí hành chính của tiểu bang và địa phương. SNAP và các chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp phù hợp với mô hình đó. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như Medicaid

Cũng có nhiều sự khác biệt trong việc cấp chính quyền nào đặt ra các quy tắc về tính đủ điều kiện trong an sinh xã hội ở Mỹ. Chính phủ liên bang đặt ra các tiêu chuẩn quốc gia trong các chương trình vừa được liên bang tài trợ vừa do liên bang quản lý, như An sinh xã hội và Medicare. Trong các chương trình như SNAP, chính phủ liên bang quy định số tiền trợ cấp và hầu hết các quy tắc về tính đủ điều kiện, nhưng các bang có các tùy chọn để sửa đổi một số quy tắc đủ điều kiện và hầu hết các bang sử dụng các tùy chọn này. Trong Medicaid, chính phủ liên bang đã thiết lập cả một tập hợp các danh mục bảo hiểm bắt buộc — danh mục những người mà chương trình Medicaid của tiểu bang phải bảo hiểm — và một tập hợp các danh mục bảo hiểm tùy chọn, với các tiểu bang có tùy chọn có bao trả cho những người trong đó hay không, với kết quả là sự khác biệt đáng kể tồn tại giữa các tiểu bang về những người đủ điều kiện nhận Medicaid

Thẻ an sinh xã hội ở Mỹ là gì ?

Hoa Kỳ không chỉ là một trong nền kinh tế đứng đầu thế giới mà còn có các chính sách xã hội hấp dẫn như chế độ an sinh xã hội, những trợ cấp rất cấp thiết cho giai cấp lao động Mỹ. Do đó, đây là một trong những lý do mà nhiều người muốn di cư đến Mỹ. Và để được hưởng chế độ xã hội này thì bạn cần có thẻ an sinh xã hội của Mỹ (Social Security Card).

Nền kinh tế và chính sách an ninh xã hội của Mỹ được xếp hạng top trong các quốc gia phát triển trên thế giới. Vì thế nước Mỹ thu hút rất nhiều công dân nước ngoài muốn đến Mỹ định cư. Bạn sẽ được hưởng những lợi ích và hỗ trợ cần thiết như một công dân Mỹ nếu bạn đến sinh sống và định cư tại Mỹ một cách hợp pháp.

Thẻ an sinh xã hội của Mỹ là cần thiết và bắt buộc cho cả công dân và thường trú nhân đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Xin số an sinh xã hội ở Mỹ
Xin số an sinh xã hội ở Mỹ

4.Tổng quan về thẻ an sinh xã hội ở Mỹ

Thẻ an sinh xã hội của Mỹ được cấp bởi Cục An sinh Xã hội (Social Security Administration – SSA). Trên thẻ bao gồm 1 dãy số có 9 chữ số và cũng như thẻ chứng minh thư ở Viêt Nam, bạn nên ghi nhớ nó vì dãy số này dung để xác nhận danh tánh của bạn ở Mỹ.

Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cũng như các lợi ích như một người công dân Mỹ thực thụ như đi xin việc, nhận phúc lợi xã hội, đóng thuế hay các dịch vụ xã hội khác của chính phủ Mỹ.

5.Các loại thẻ an sinh xã hội ở Mỹ

Thẻ an sinh xã hội của Mỹ được chia thành 3 loại tùy theo từng đối tượng sử dụng:

 • Loại thẻ thông dụng nhất hiện nay được cấp cho công dân Mỹ cũng như thường trú nhân hợp pháp tại quốc gia này. Trên thẻ là nội dung các thông tin cá nhân và số an xinh xã hội.
 • Loại tiếp theo trong thẻ an sinh xã hội của Mỹ với dòng lưu ý ‘’not valid for employment’’ (không có giá trị làm việc). Đây là loại thẻ được SSA cấp riêng cho thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, tuy nhiên loại thẻ này không cho phép người sở hữu có quyền làm bất cứ công việc gì trên phạm vi lãnh thổ nước Mỹ.
 • Loại thẻ an sinh xã hội còn lại sẽ có ghi chú ‘’valid work only with DHS authorization’’ (Chỉ được quyền làm việc theo giấy phép của Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ), đây là loại thẻ được cấp cho người ngoại quốc nhập cảnh hợp pháp tạm thời vào lãnh thổ Hoa Kỳ và có giấy phép làm việc do sở di trú Mỹ USCIS cấp.
Chính sách an sinh xã hội ở Mỹ
Chính sách an sinh xã hội ở Mỹ

6.Quy trình xin cấp thẻ anh sinh xã hội ở Mỹ hoặc xin số an sinh xã hội ở Mỹ

Khi có nhu cầu làm thẻ an sinh xã hội của Mỹ mới hoặc thay đổi các thông tin trên thẻ an sinh xã hội của Mỹ , bạn cần điền vào mẫu đơn S5-5 (có thể tải trực tuyến từ website chính thức của SSA hoặc nhận trực tiếp tại các văn phòng an sinh xã hội) và nộp cho cơ quan an sinh xã hội gần nhất. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí.

Đối với trường hợp người lao động từ 18 tuổi trở lên muốn đăng ký nộp hồ sơ xin cấp thẻ an sinh xã hội của Mỹ cũng không quá khó khăn. Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng để nộp hoặc gởi bằng đường bưu điện đến cơ quan an sinh xã hội địa phương.

Nếu người nộp đơn xin thẻ an sinh xã hội của Mỹ không có giấy phép làm việc tại Mỹ, họ cần cung cấp thư xác nhận bản gốc của cơ quan Chính Phủ về việc xác nhận người làm đơn cần có số an sinh xã hội và xác nhận người nộp đơn đáp ứng đầy đủ các điều kiện từ cơ quan này hay không.

Mọi đối tượng được cấp thẻ an sinh xã hội của Mỹ không bao hàm quyền làm việc sẽ không được dùng thẻ cho mục đích công việc. Nếu vi phạm, Sở An Sinh Xã Hội – SSA sẽ thông báo đến Sở Di Trú Mỹ – USCIS để có biện pháp xử phạt theo pháp luật.

Trên đây là một số chia sẽ về thẻ an sinh xã hội của Mỹ , hy vọng giúp bạn được phần nào khi đặt chân đến Mỹ. Để có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về các loại bảo hiểm ở Mỹ hay những ưu tiên hàng đầu cần làm khi định cư Mỹ, đừng ngần ngại liên hệ với VICTORY ngay khi cần bạn nhé


Có thể bạn quan tâm:

Định cư các nước
Định cư các nước
 • Định Cư Uy Tín VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu âu, định cư Úc
 • Địa Chỉ :LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *