Những Thay Đổi Tích Cực Về Chính Sách Định Cư Canada 2024

Chính sách định cư Canada 2024 đã công bố với mục tiêu chào đón từ 410.000 đến 505.000 cư dân thường trú mới trong năm. Đây là mức tăng kỷ lục và thể hiện sự tin tưởng của chính phủ Canada vào vai trò của người nhập cư trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng cộng đồng. Chính sách nhập cư mới của Canada này cũng nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực cần thiết khác, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương và tăng cường sự hòa nhập của cộng đồng trên toàn quốc.

Chính sách định cư Canada mới nhất 2024-2025 có những thay đổi tích cực nào ?

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề cần thiết khác, và góp phần phát triển kinh tế của Canada, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada tiếp tục khuyến khích và tận dụng nhập cư kinh tế. Điều này bao gồm cải tiến chương trình Express Entry, bao gồm Express Entry 2.0, giúp chúng tôi nhắm đến các nhu cầu kinh tế chính yếu; tăng cường việc tiếp nhận thông qua Chương trình Ứng viên Đề cử Tỉnh, phối hợp với các đối tác tỉnh và lãnh thổ, để cung cấp sự linh hoạt hơn cho thị trường lao động và các chương trình kinh tế và kinh doanh địa phương nhằm củng cố cộng đồng trên khắp Canada.

Ngoài ra, Bộ cũng đang làm việc để chào đón 2.000 người nhập cư có kỹ năng thông qua Chương trình Đường đi Di động Kinh tế. Con đường mới này dành cho người tị nạn cung cấp cho những ứng viên thành công dịch vụ trước khi đến và sau khi đến để hỗ trợ họ và gia đình trong quá trình hòa nhập vào cộng đồng trên khắp Canada.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada sẽ tiếp tục tăng cường thị trường lao động Canada bằng cách tiếp nhận người nhập cư thông qua chương trình lao động tạm thời và chương trình sinh viên. Cả những người lao động tạm thời và sinh viên quốc tế đều có cơ hội ở lại Canada với tư cách cư dân thường trú nếu muốn xây dựng tổ ấm mới ở đây.

Bộ cũng đặt mục tiêu nhập cư người nói tiếng Pháp với những kế hoạch đầy tham vọng và phát triển chính sách nhập cư mới của Canada người nói tiếng Pháp mới để củng cố và hướng dẫn công việc của chúng tôi trong tương lai.

Chúng tôi đã chào đón khoảng 28.010 người Afghanistan kể từ khi Kabul sụp đổ vào năm 2021 và tiếp tục làm việc với đồng minh, chính quyền địa phương, đối tác và các bên liên quan để tạo ra các con đường an toàn và đáng tin cậy để nhập cư vào Canada. Chúng tôi cam kết tái định cư ít nhất 40.000 người Afghanistan vào cuối năm 2024.

Chúng tôi đã tạo ra một kênh tị nạn dành cho những người bảo vệ quyền con người, vượt qua các cam kết tái định cư tị nạn khác. Canada cam kết tái định cư tối đa 250 người bảo vệ quyền con người và thành viên gia đình hàng năm thông qua Chương trình Định cư Dưới sự Hỗ trợ của Chính phủ. Thông qua cam kết đối với Afghanistan, chúng tôi cũng mở rộng số lượng chỗ trống dành cho những người bảo vệ quyền con người.

Trong giai đoạn phục hồi đại dịch này, chúng tôi tiếp tục triển khai dịch vụ linh hoạt và làm việc với tổ chức cung cấp dịch vụ để đảm bảo sự liên tục của các dịch vụ tái định cư và hòa nhập của chúng tôi.

Trong suốt năm 2024, Bộ sẽ tiếp tục cải tiến và triển khai các giải pháp cho những thách thức nhập cư cấp bách và mới nổi của thời đại. Các chương trình và hoạt động của chúng tôi đã phát triển đáng kể trong ba năm qua để cho phép chúng tôi phục vụ tốt nhất khách hàng trong bối cảnh nhu cầu nhập cư chưa từng có. Các tháng sắp tới sẽ đòi hỏi sự linh hoạt, quyết tâm và sự hỗ trợ mạnh mẽ tiếp tục từ chính phủ.

Để biết thêm thông tin, tôi mời bạn xem chi tiết Kế hoạch Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cho năm 2024.

Cập Nhật Chính sách nhập cư mới của Canada 2023
Cập Nhật Chính sách nhập cư mới của Canada 2024

Tổng quan về kế hoạch định cư Canada 2024-2025 của chính phủ đề ra

Như đã nêu trong thông điệp định hướng tháng 12 năm 2021 cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), Bộ sẽ tiếp tục đón chào hàng trăm nghìn cư dân thường trú, lao động nước ngoài tạm trú (TFWs), sinh viên và khách du lịch đến Canada để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và phục hồi. Trong kế hoạch Định cư Canada 2024-2025, Canada nhằm đón chào từ 410.000 đến 505.000 cư dân thường trú mới vào năm 2024, từ 430.000 đến 542.000 vào năm 2024 và từ 442.500 đến 550.000 vào năm 2025. Những mục tiêu này cao hơn so với kế hoạch Định cư Canada 2022-2024 trước đó, mục tiêu của năm 2022 là tiếp nhận 431.645 cư dân thường trú mới. Năm 2022, Canada đã đạt được mục tiêu tiếp nhận 431.645 cư dân thường trú mới, đây là con số lớn nhất từng được đón nhận trong một năm trong lịch sử Canada.

Kế hoạch Định cư Canada 2024-2025 sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và sự kháng cự, đoàn kết gia đình và bảo vệ quyền dân chủ và nhân quyền – tất cả đều là những ưu tiên quan trọng khi Canada tiến lên để trở nên giàu có hơn và tiếp tục là một nước lãnh đạo thế giới trong việc tái định cư người tị nạn. Phối hợp với các tỉnh và vùng lãnh thổ, kế hoạch cũng tập trung nhiều hơn vào việc thu hút cư dân thường trú mới, cư dân tạm trú, sinh viên và khách du lịch đến các khu vực khác nhau của đất nước, bao gồm các thị trấn nhỏ và cộng đồng nông thôn, đảm bảo sự phát triển bền vững và lan tỏa lợi ích của di dân khắp cả nước. Bộ cũng cam kết đạt được mục tiêu định cư người Pháp ngôn 4,4% bên ngoài Quebec cho năm 2024.

Lịch sử cho thấy Bộ đã đạt được thành công liên tục trong việc đạt các mục tiêu định cư. Năm 2022, Chính phủ đã đạt được mục tiêu tiếp nhận 431.645 cư dân thường trú mới, cũng như đạt mục tiêu người Pháp ngôn của Bộ là 4,4% bên ngoài Quebec với tỷ lệ 4,42%. Nhằm tiếp tục đạt được các mức định cư chưa từng có, công việc đang được tiến triển để tối ưu hóa và số hóa hệ thống định cư để gia tăng quá trình xử lý đơn xin. Hơn nữa, để hỗ trợ xử lý đơn xin và đạt được mục tiêu kế hoạch, IRCC đã triển khai Chính sách Công cộng Tạm thời mới loại bỏ yêu cầu khám sức khỏe nhập cư (IME) sau đó cho công dân nước ngoài tạm trú ở Canada được coi là nguy cơ thấp.

Trong năm 2024, Bộ sẽ tiếp tục triển khai Chính sách Công cộng Tạm thời miễn yêu cầu khám sức khỏe sau đó cho một số người được bảo vệ trong Canada và thành viên gia đình đi kèm của họ trong đơn xin Cư trú vĩnh viễn.

Thực Hiện Cam Kết Mới Về Chính Sách Nhập Cư Canada 2023
Thực Hiện Cam Kết Mới Về Chính Sách Nhập Cư Canada 2024

Thực hiện cam kết của IRCC về tái định cư ít nhất 40.000 người tị nạn Afghanistan tại Canada

Chính phủ tiếp tục thực hiện cam kết này thông qua ba chương trình. Chương trình đầu tiên là Chương trình Đặc biệt về Biện pháp Di trú dành cho công dân Afghanistan và gia đình của họ, những người đã hỗ trợ Chính phủ Canada. Chương trình thứ hai là con đường đoàn tụ gia đình đặc biệt để giúp các thành viên gia đình mở rộng của các thông dịch viên Afghanistan trước đây đã đến Canada dưới các chương trình đặc biệt vào năm 2009 và 2012.

Chương trình thứ ba là một chương trình nhân đạo đặc biệt tập trung vào việc tái định cư, phối hợp với các đối tác giới thiệu, người dân Afghanistan có tình trạng dễ bị tổn thương, bao gồm những người phụ nữ lãnh đạo, nhà bảo vệ quyền con người, các tôn giáo hoặc dân tộc thiểu số bị bức hại, những người thuộc cộng đồng 2SLGBTQI+, cũng như những nhà báo và những người đã giúp đỡ nhà báo Canada.

Bộ cũng đã triển khai một chính sách công cộng tạm thời mới để tạo điều kiện cho Nhóm Năm và Nhóm Xã hội bảo trợ bằng cách miễn yêu cầu xác định tình trạng tị nạn cho 3.000 tị nạn được tài trợ riêng. Chúng tôi đã bắt đầu xử lý những đơn này.

Chính phủ Canada hân hạnh đã đón chào khoảng 28.010 người Afghanistan dễ bị tổn thương kể từ khi Kabul sụp đổ vào tháng 8 năm 2021, tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2024. Trong suốt mùa thu, IRCC đã tiến hành các chuyến bay thuê định kỳ cho khách hàng Afghanistan từ Pakistan và Tajikistan. Chính phủ Canada sẽ tiếp tục làm việc với các nước trong khu vực để tạo điều kiện cho việc xuất cảnh và với các đối tác chủ chốt như Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), để tổ chức chuyến bay thuê đến Canada. Các khách hàng Afghanistan bổ sung tiếp tục đến bằng chuyến bay thương mại.

Chính phủ Canada tiếp tục nỗ lực để tạo điều kiện an toàn cho khách hàng của IRCC rời khỏi Afghanistan. IRCC đang làm việc với các nước và đối tác cùng quan điểm trong khu vực, để xác định một lộ trình tiếp theo bao gồm việc bảo đảm các khu vực đệm thứ ba an toàn.Những nỗ lực này đã giúp chúng tôi duy trì tiến độ để đạt được cam kết tái định cư ít nhất 40.000 người Afghanistan vào cuối năm 2024.

Bộ sẽ tìm kiếm các phương án cho phép người Afghanistan du học tại Canada dựa trên việc phân tích yêu cầu đủ điều kiện và xem xét các phương pháp hứa hẹn, bao gồm cả các giải pháp của chính phủ và phi chính phủ.

Hỗ trợ nhập cư cho những người bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Ukraine

Nhằm phản ứng với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine năm 2022, IRCC đã triển khai các chương trình đặc biệt nhằm giúp hàng ngàn công dân Ukraine và gia đình của họ tìm được nơi an toàn tạm thời tại Canada.

Trong năm2024, IRCC sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ người Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn tại Canada. Trong năm 2024, công dân Ukraine và gia đình của họ đã được cấp phép có tư cách cư trú tạm thời sẽ được nhận hỗ trợ tài chính tạm thời một lần thông qua Chương trình Hỗ trợ Chuyển tiếp Canada-Ukraine (CUTAI). Những người Ukraine đủ điều kiện ở Canada trước ngày 31 tháng 3 năm 2024 có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 để nộp đơn xin nhận hỗ trợ theo CUTAI.

Hỗ trợ nhập cư cho những người bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Ukraine
Nhằm phản ứng với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine năm 2022, IRCC đã triển khai các chương trình đặc biệt nhằm giúp hàng ngàn công dân Ukraine và gia đình của họ tìm được nơi an toàn tạm thời tại Canada.

Trong năm 2024, IRCC sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ người Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn tại Canada. Trong năm 2024, công dân Ukraine và gia đình của họ đã được cấp phép có tư cách cư trú tạm thời sẽ được nhận hỗ trợ tài chính tạm thời một lần thông qua Chương trình Hỗ trợ Chuyển tiếp Canada-Ukraine (CUTAI). Những người Ukraine đủ điều kiện ở Canada trước ngày 31 tháng 3 năm 2024 có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 để nộp đơn xin nhận hỗ trợ theo CUTAI.

IRCC Sẽ Thúc Đẩy Chính Sách Nhập Cư Của Canada Cho Người Di Cư Toàn Cầu
IRCC Sẽ Thúc Đẩy Chính Sách Nhập Cư Của Canada Cho Người Di Cư Toàn Cầu

IRCC sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ di cư quốc tế và bảo vệ họ

Trên toàn thế giới, có một số lượng chưa từng có của người di chuyển, bao gồm người di cư và người tị nạn. IRCC quan ngại về việc gia tăng di cư bất hợp pháp và tị nạn buộc phải trên thế giới, bao gồm ở Châu Mỹ Latinh và Caribe, đặc biệt là đối với những người trong tình huống dễ bị tổn thương. Tại Châu Mỹ Latinh và Caribe, IRCC sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng năng lực di cư và bảo vệ khu vực để ủng hộ hệ thống di cư và bảo vệ được quản lý tốt. Hỗ trợ này có thể giúp các quốc gia quản lý được lượng nhập cư và tị nạn mà họ đang trải qua. Công việc này dựa trên Kế hoạch hành động cho Mối quan hệ Mỹ-Canada được đổi mới và cam kết được thực hiện tại Hội nghị lãnh đạo Bắc Mỹ và theo Tuyên bố Los Angeles về Di cư và Bảo vệ. Như một phần của Tuyên bố này, Canada sẽ làm chủ và tham gia cùng với các nước khác ở Châu Mỹ trong các Ủy ban gói hành động tập trung vào quyền tị nạn và tái định cư và các con đường bổ sung.

Trong năm 2024, IRCC sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác khu vực về các vấn đề di cư và bảo vệ, bao gồm đóng góp vào Nền tảng Hỗ trợ của Khung chương trình Bảo vệ và Giải pháp Toàn diện khu vực (hay MIRPS theo tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha), và thông qua sự tham gia của chúng ta trong Hội nghị Khu vực về Di cư (RCM). Trên toàn cầu, IRCC sẽ tiếp tục tham gia tích cực với các đối tác quốc tế, cả song phương và đa phương, để hỗ trợ và thúc đẩy di cư an toàn, có trật tự và đều đặn, bao gồm là một nước ủng hộ Hiệp định Toàn cầu về Di cư An toàn, Có trật tự và Đều đặn.

Cốt lỗi của chính sách định cư ở Canada mới 2024-2025 dành cho người nhập cư

Trách nhiệm cốt lõi: Kế hoạch kết quả và nguồn lực, và các rủi ro chính

Phần này chứa thông tin về kế hoạch kết quả và nguồn lực của Bộ cho mỗi trách nhiệm cốt lõi của nó. Nó cũng chứa thông tin về các rủi ro chính liên quan đến việc đạt được những kết quả đó.

Trách nhiệm cốt lõi 1: Du khách, Sinh viên quốc tế và Người lao động tạm thời

Cục Di cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tạo điều kiện cho việc nhập cư của những người muốn đến Canada tạm thời, đồng thời bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của người dân Canada. Bộ làm việc với các đối tác để xác định xem cá nhân đáp ứng yêu cầu được tiếp nhận. IRCC xử lý visa, giấy phép du lịch điện tử, giấy phép làm việc và học tập cho du khách, người đi công tác, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời, những người mang lại lợi ích cho nền kinh tế thông qua việc chi tiêu và sự hiện diện tại Canada.

Nhấn mạnh về kế hoạch lập ra cho chính sách nhập cư của Canada

Việc nhập cảnh của du khách, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời được tạo điều kiện ở Canada, du khách, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời nắm giữ giấy phép làm việc tạm thời được coi là cư dân tạm thời. Canada chào đón những người mới đến mang theo những kỹ năng mà nền kinh tế cần và tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cư để làm việc hoặc học tập tại Canada thông qua các sáng kiến như Chương trình Người Lao động Tạm thời, Chương trình Di chuyển Quốc tế, Chương trình Sinh viên Quốc tế, Chiến lược Kỹ năng Toàn cầu và Chương trình Kinh nghiệm Quốc tế Canada. Chương trình Giấy phép làm việc Sau tốt nghiệp cho phép sinh viên đã tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục định danh (DLI) được cấp giấy phép làm việc mở để có được kinh nghiệm làm việc quý giá tại Canada.

Trong khi một số cư dân tạm thời chỉ cư trú tại Canada trong một khoảng thời gian giới hạn, IRCC, phối hợp với các chính quyền tỉnh và lãnh thổ, đã phát triển các con đường khác nhau để khuyến khích và cho phép cư dân tạm thời trở thành cư dân vĩnh cửu và ở lại Canada như một bước đầu tiên để trở thành công dân Canada. Các con đường này bao gồm các chương trình kinh tế liên bang được quản lý thông qua hệ thống Express Entry.

Canada tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho sinh viên quốc tế, người lao động và du khách. Trong khi các hạn chế du lịch và gián đoạn di cư do đại dịch COVID-19 đã được nới lỏng, Bộ đang xây dựng trên những bài học từ các biện pháp tạm thời đã được triển khai trong giai đoạn 2020–2021 để cho phép cư dân tạm thời đã ở Canada nộp đơn xin được phép làm việc trong thời gian thăm viếng hoặc thay đổi nhà tuyển dụng trong quá trình làm việc tại Canada.

Trong năm 2024, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình Trực tiếp Dành cho Sinh viên (SDS), đây là chương trình xử lý giấy phép học tập nhanh chóng cho những người đang nộp đơn học tập tại một cơ sở giáo dục định danh (DLI) sau trung học. Một số sinh viên quốc tế có thể nhận được giấy phép học tập nhanh hơn bằng cách sử dụng SDS. IRCC xử lý hầu hết các đơn SDS trong vòng 20 ngày nếu đáp ứng yêu cầu điều kiện.

Khả năng của Canada thu hút người lao động tạm thời nước ngoài đóng góp vào chính sách nhập cư mới của Canada sẽ cân bằng ủng hộ nền kinh tế và đảm bảo sức khỏe và an toàn của người dân Canada. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực thiếu hụt trong các ngành dịch vụ cần thiết, những người đang nộp đơn để đến Canada làm việc tạm thời trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và ngành thực phẩm sẽ tiếp tục được ưu tiên.

IRCC cam kết giải quyết những sự kiện toàn cầu gây biến động làm gia tăng di cư toàn cầu. Trong năm 2024, dự kiến Bộ sẽ tiếp tục cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho người Ukraina và gia đình của họ tại Canada. Trong năm 2024, người dân Ukraina và thành viên gia đình của họ đã được cấp tình trạng cư trú tạm thời sẽ được hưởng hỗ trợ tài chính tạm thời một lần qua Chương trình Hỗ trợ Chuyển đổi Canada-Ukraina (CUTAI). Người Ukraina đủ điều kiện tại Canada trước ngày 31 tháng 3, 2024 có thể nộp đơn nhận khoản hỗ trợ dưới CUTAI cho đến ngày 30 tháng 6, 2024.

Vào tháng 2 năm 2024, Bộ đã thông báo rằng nó đang mở rộng và mở rộng chương trình giấy phép làm việc mở cho người cư trú Hồng Kông đủ điều kiện. Hạn cuối nộp đơn giấy phép làm việc mở cho người cư trú Hồng Kông đủ điều kiện đã được gia hạn đến ngày 7 tháng 2, 2025.

Bộ mở rộng hạn chót nộp đơn và mở rộng đối tượng đủ điều kiện cho người cư trú Hồng Kông đã tốt nghiệp trong vòng 10 năm qua từ một cơ sở giáo dục sau trung học tại Canada hoặc nước ngoài. Điều này sẽ hỗ trợ người cư trú Hồng Kông trong việc theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của họ và cho phép họ có được kinh nghiệm làm việc quý giá tại Canada trong khoảng thời gian tối đa ba năm. Trước đây, người nộp đơn phải tốt nghiệp trong vòng 5 năm.

Ngoài ra, Bộ đã thiết lập hai con đường dẫn đến cư trú vĩnh cửu cho người cư trú Hồng Kông đủ điều kiện và gia đình của họ. Những biện pháp này sẽ cho phép Canada thu hút thêm những cá nhân có kỹ năng, bao gồm cả những người đã có kinh nghiệm làm việc, giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào lực lượng lao động của Canada.

Biện pháp này phù hợp với Chiến lược Đại Tây Dương-Thái Bình Dương của Canada vừa được công bố. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ đã thông báo kế hoạch về sự phát triển và thịnh vượng của Canada trong khu vực Đại Tây Dương-Thái Bình Dương, tạo điều kiện để cải thiện khả năng xử lý đơn xin nhập cư tại nội địa và trong khu vực Đại Tây Dương-Thái Bình Dương, bao gồm New Delhi, Chandigarh, Islamabad và Manila.

IRCC đặt mục tiêu tạo điều kiện cho việc nhập cảnh vào Canada của khách du lịch, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời.

Dưới đây là các chỉ số kết quả mà Bộ đặt ra để đo lường hiệu quả của hoạt động này:

Tổng số visa và giấy phép điện tử được cấp cho khách du lịch, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời: Mục tiêu ≥ 5,9 triệu (số liệu cho mỗi năm):

 • Năm 2019: 5.774.342
 • Năm 2020: 906.119
 • Năm 2021: 1.467.333

Tỷ lệ đơn xin của khách du lịch, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời bị từ chối vì lý do sức khỏe và những người được phép nhập cảnh với điều kiện liên quan đến giám sát sức khỏe: Mục tiêu ≤ 3% (số liệu cho mỗi năm)

 • Năm 2019: 1,8%
 • Năm 2020: 1,8%
 • Năm 2021: 1,6%

Tỷ lệ đơn xin của khách du lịch, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời bị từ chối vì lý do an ninh: Mục tiêu ≤ 0,06% (số liệu cho mỗi năm)

 • Năm 2019: 0,03%
 • Năm 2020: 0,02%
 • Năm 2021: 0,03%

Tỷ lệ đơn xin cư trú tạm thời đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ: Mục tiêu ≥ 80% (số liệu cho mỗi năm tài chính)

 • Năm 2019-2020: Không áp dụng (N/A)
 • Năm 2020-2021: N/A
 • Năm 2021-2022: N/A

Tỷ lệ đơn xin của khách du lịch, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời báo cáo hài lòng với dịch vụ nhận được: Mục tiêu ≥ 90% (số liệu cho mỗi năm tài chính)

 • Năm 2019-2020: 91%
 • Năm 2020-2021: 89%
 • Năm 2021-2022: 83%

Lưu ý: Các chỉ số này được đặt ra dựa trên dự báo hoạt động và dữ liệu lịch sử để phản ánh kết quả dự kiến và các tiêu chí đánh giá của việc xử lý và kiểm tra người tạm trú.

Mở Rộng Chính Sách Nhập Cư Của Canada Chào Đón Hàng Triệu Người Du Lịch và Người Lao Động Đến Canada
Mở Rộng Chính Sách Nhập Cư Của Canada Chào Đón Hàng Triệu Người Du Lịch và Người Lao Động Đến Canada

Nguyện vọng của chính sách định cư Canada mới nhằm đem lại chất lượng và khuyến khích người nhập cư nước ngoài

Người lao động tạm thời nước ngoài

Bộ nhận thức được sự đóng góp quan trọng của người lao động tạm thời (TFW) đối với nền kinh tế Canada. Người lao động tạm thời mang đến những kỹ năng cần thiết cho doanh nghiệp Canada và điền đầy các khoảng trống trong thị trường lao động của nước này.

Trong năm 2024, Bộ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác liên bang để nâng cao Chiến lược Kỹ năng Toàn cầu (GSS), giúp các công ty Canada nhanh chóng tuyển dụng nhân tài hàng đầu với kỹ năng đặc biệt và kinh nghiệm toàn cầu. Năm 2022, IRCC đã tiến hành đánh giá GSS, đáp ứng yêu cầu của Chính sách Kết quả của Ban Thủ hiến. IRCC sẽ làm việc để giải quyết các đề xuất và Kế hoạch Hành động Phản hồi Quản lý kết quả sau đó, nhằm xem xét các yếu tố của chiến lược – đặc biệt là định nghĩa đầu tư quan trọng, nghề nghiệp đủ điều kiện và chuyển đổi thành cư thường trú – nhằm đảm bảo rằng nó hỗ trợ một loạt các công ty Canada khác nhau đang tìm kiếm nhân tài có kỹ năng cao để phát triển và thành công.

Xây dựng trên các bài học rút ra từ các biện pháp hỗ trợ được áp dụng trong ba năm qua để giảm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với người lao động tạm thời, trong năm 2024, IRCC sẽ triển khai một chính sách công cộng tạm thời được giới thiệu trong năm 2022-23, cho phép người nước ngoài có giấy phép làm việc hợp lệ học tập mà không cần giấy phép học tập. Biện pháp này cung cấp cơ hội và sự linh hoạt hơn cho người nước ngoài để nâng cao kỹ năng, bằng cấp hoặc bằng cấp chuyên môn của mình.

Đại dịch COVID-19 kéo dài sự chia cắt gia đình đối với nhiều người lao động tạm thời và thúc đẩy nhu cầu của Bộ xem xét việc gia đình có mặt ở Canada có thể hỗ trợ người lao động, thị trường lao động và kết quả kinh tế và xã hội tổng thể. Trong năm 2022-23, IRCC đã đưa ra một biện pháp tạm thời để cung cấp giấy phép làm việc mở cho gia đình (vợ chồng và người phụ thuộc) của người lao động tạm thời ở Canada. Biện pháp mới này hiện áp dụng cho người lao động trong Chương trình Người lao động Tạm thời và Chương trình Di dân Quốc tế. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để khám phá việc mở rộng biện pháp này cho gia đình của người lao động từ nhóm lương thấp của Chương trình Người lao động Tạm thời, và các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được tiến hành để đánh giá khả năng hoạt động mở rộng biện pháp này cho gia đình của người lao động nông nghiệp.

IRCC cũng đang hỗ trợ Bộ Phát triển và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) thực hiện một loạt biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ cho người lao động, đồng thời giảm gánh nặng hành chính cho nhà tuyển dụng đáng tin cậy liên tục sử dụng Chương trình Người lao động Tạm thời. Điều này bao gồm việc triển khai chương trình lao động nước ngoài mới cho nông nghiệp và chế biến thủy sản, khám phá giấy phép làm việc dựa trên ngành và hỗ trợ ESDC trong việc triển khai một mô hình mới để tìm kiếm nhà tuyển dụng.

Bộ đã tạo ra những thay đổi quan trọng đối với các chiến lược xử lý nội bộ sẽ tiếp tục mang lại tác động tích cực đối với thời gian xử lý GSS trong năm 2024. Ngoài ra, một nhóm công việc mới và công cụ phân loại đang được thiết lập vào đầu năm 2024 để xử lý GSS, giúp giảm thời gian xử lý hơn nữa.

Hơn nữa, ESDC và IRCC đang hợp tác để giảm khoảng trống xử lý đối với đơn xin giấy phép làm việc được nộp qua Kênh tài năng Toàn cầu, khuyến khích nhà tuyển dụng cam kết “Tăng cường đa dạng trong nơi làm việc” thông qua Kế hoạch Lợi ích Thị trường Lao động của họ.

Với nguồn vốn hỗ trợ từ 85 triệu đô la từ Báo cáo Kinh tế và Tài chính 2021, cũng như 385 triệu đô la bổ sung từ Ngân sách Liên bang 2022, IRCC đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thời gian xử lý. Các biện pháp này bao gồm tuyển dụng thêm nhân viên xử lý, tạo ra các chiến lược xử lý nội bộ, kỹ thuật số hóa đơn xin và triển khai các giải pháp dựa trên công nghệ.

Dự kiến rằng những biện pháp này sẽ giúp IRCC tiến gần hơn đến việc đạt tiêu chuẩn dịch vụ của mình vào mùa xuân năm 2024; 60 ngày đối với đơn xin giấy phép làm việc nộp từ nước ngoài và 120 ngày đối với đơn xin giấy phép làm việc nộp trong nước (chủ yếu là gia hạn giấy phép làm việc, có nghĩa là trong hầu hết các trường hợp, khách hàng có thể tiếp tục làm việc trong khi đang chờ đợi). Các nỗ lực bổ sung sẽ được tiến hành để IRCC trở lại cam kết xử lý trong vòng hai tuần đối với đơn xin giấy phép làm việc đầy đủ được nộp thông qua Kênh tài năng Toàn cầu, và công nhân miễn LMIA cũng đủ điều kiện theo GSS.

Chương trình Di dân Tạm thời trong Hiệp định Thương mại tự do của Canada

IRCC tiếp tục dẫn đầu việc đàm phán các chương đi vào tạm thời trong Hiệp định Thương mại tự do của Canada, phối hợp với Bộ Ngoại giao Toàn cầu và ESDC. Các điều khoản này mở cửa cho các nhà tuyển dụng Canada tiếp cận các nguồn nhân tài toàn cầu mới. Họ cũng tạo cơ hội cho người nước ngoài làm việc, đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại Canada, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động tương tự cho người Canada ở nước ngoài. Trong năm 2024, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục với các đối tác ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương, châu Âu, Đông Âu và Nam Mỹ.

Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế

IRCC tiện lợi cho việc nhập cảnh của sinh viên muốn học tập tại một trường giáo dục được chỉ định tại Canada. Để hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch và tạo ra lợi ích kinh tế, IRCC đã triển khai một số biện pháp liên quan đến công việc cho sinh viên quốc tế trước đây và hiện tại và tiếp tục làm như vậy trong năm 2024. Những thay đổi tạm thời liên quan đến việc làm ngoài trường, học tập từ xa và giấy phép làm việc sau tốt nghiệp cũng như cải cách các chương trình hiện có và Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) đang được áp dụng để đảm bảo sinh viên quốc tế có cơ hội tối đa để có được kinh nghiệm làm việc tại Canada trong quá trình tham gia vào thị trường lao động của nước này.

chính sách định cư cho du học sinh tại canada
chính sách định cư cho du học sinh tại canada

Kinh nghiệm Quốc tế Canada

Trong năm 2024, IRCC sẽ hỗ trợ thị trường lao động Canada bằng cách tăng số lượng ứng viên tối đa của chương trình lên 20% (gần 90.000 ứng viên). Nó cũng sẽ tiếp tục quảng bá Chương trình Kinh nghiệm Quốc tế (IEC) của mình đến người Canada và thanh thiếu niên quốc tế để đảm bảo rằng ứng viên đủ điều kiện được biết đến và tận hưởng lợi ích từ chương trình này. Chương trình IEC cho phép thanh thiếu niên nước ngoài làm việc và du lịch tại Canada và thanh thiếu niên Canada làm việc và du lịch ở nước ngoài. Chương trình IEC được thực hiện thông qua các thỏa thuận đối tác tương đồng với 36 quốc gia và lãnh thổ. Các cuộc đàm phán bổ sung đang được tiến hành với một số đối tác hiện có và tiềm năng để mở rộng các cơ hội cho thanh thiếu niên Canada và nước ngoài thông qua chương trình IEC.

Bổ sung quy định về chính sách định cư mới của Quebec mới

Hỗ trợ người lao động tạm thời ngôn ngữ Pháp trong chính sách định cư Quebec 2024-2025

Trong năm 2024-2025, IRCC đã mở rộng chương trình Mobilité Francophone trong Chương trình Di cư Quốc tế để bao gồm các công dân nước ngoài nói tiếng Pháp đăng ký làm việc ở các vị trí có kỹ năng thấp (Training, Education, Experience and Responsibilities – TEER 4 và 5 của Bảng phân loại nghề nghiệp quốc gia – NOC) trong một giai đoạn ban đầu kéo dài hai năm. Biện pháp này sẽ được thực hiện nhằm giúp giải quyết thiếu hụt lao động trên thị trường lao động đồng thời hỗ trợ các nỗ lực của IRCC để tạo điều kiện cho di cư ngôn ngữ Pháp nhằm thúc đẩy sự sống động của cộng đồng thiểu số ngôn ngữ Pháp, di cư kinh tế vùng và các chương trình thử nghiệm liên bang và các chương trình thử nghiệm liên bang được quản lý ngoài Quebec. Dự kiến sẽ có quyết định của chương trình trong năm 2024 trong tương lai gần.

Hàng năm, hàng ngàn người nhập cư nói tiếng Pháp đến Canada để định cư tại các cộng đồng tiếng Pháp ngoài Quebec. Vào năm 2019, IRCC đã ra mắt Chiến lược Nhập cư tiếng Pháp, nhằm hỗ trợ sự sống mãnh liệt của cộng đồng thiểu số tiếng Pháp trên khắp đất nước. Chiến lược này bao gồm một kế hoạch thực hiện nhằm đạt được mục tiêu 4,4% nhập cư nói tiếng Pháp vào năm 2024, mà IRCC đã đạt được 4,42% vào năm 2022. Trong năm 2024, IRCC sẽ công bố mục tiêu mới cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xây dựng trên các biện pháp đã được triển khai (bao gồm việc cộng điểm thêm cho ứng viên nói tiếng Pháp và song ngữ được giới thiệu vào năm 2020 trong hệ thống Express Entry và quyền hạn chọn lọc dựa trên danh mục mới của Bộ trưởng), Bộ phận này sẽ tiếp tục tận dụng một loạt các công cụ để làm việc nhằm đạt được mục tiêu 4,4% vào năm 2024. Trong năm 2024, IRCC cũng dự định ra mắt Chính sách Nhập cư của Canada tiếng Pháp nhằm mở rộng hơn Chiến lược năm 2019.

Ngoài những biện pháp và công cụ này, Trung tâm Quốc gia về Đổi mới trong Nhập cư tiếng Pháp tại Dieppe sẽ làm việc phối hợp với cộng đồng và tổ chức tiếng Pháp có trách nhiệm chọn lọc ứng viên nhập cư để:

Tạo ra các chương trình nhập cư dễ tiếp cận hơn để tăng số lượng ứng viên nói tiếng Pháp được chọn lọc.
Tiến hành các nghiên cứu trường hợp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu lao động song ngữ của nhà tuyển dụng và cộng đồng tiếng Pháp.
Hỗ trợ các nỗ lực quảng bá quốc tế để thu hút và tuyển dụng ứng viên nói tiếng Pháp trong thị trường lao động của chúng ta.
Hơn nữa, IRCC tiếp tục làm việc với các tỉnh và lãnh thổ để thúc đẩy các nỗ lực đa phạm vi để hỗ trợ Chiến lược Nhập cư tiếng Pháp và tăng cường Kế hoạch Hành động Liên chính phủ/Tỉnh/Lãnh thổ về Tăng cường Nhập cư tiếng Pháp ngoài Quebec, được thông qua vào năm 2018.

Kế hoạch hỗ trợ người nói tiếng Pháp ngoài Quebec

Từ năm 2018-2024, IRCC đã cam kết cung cấp 40,8 triệu đô la trong Kế hoạch Hành động cho Ngôn ngữ Chính thức nhằm tăng cường việc phát triển chính sách ngang hàng và hỗ trợ Chương trình Hòa nhập tiếng Pháp. Chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết nối giữa người nhập cư nói tiếng Pháp và cộng đồng thiểu số tiếng Pháp, và tăng cường việc cung cấp dịch vụ hòa nhập chất lượng bởi các nhà cung cấp dịch vụ tiếng Pháp để đáp ứng nhu cầu của người nhập cư nói tiếng Pháp ngoài Quebec. Trong năm 2024, Bộ phận này sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm củng cố con đường hòa nhập tiếng Pháp dựa trên các đề xuất từ Ủy ban tư vấn quốc gia về hòa nhập tiếng Pháp.

Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ

Sự thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là cơ sở quan trọng để thành công trong việc định cư và hòa nhập. Cung cấp cơ hội cho người mới đến để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của họ để sống và làm việc tại Canada vẫn là ưu tiên của Chương trình Định cư của IRCC. Thông qua việc hướng dẫn cấu trúc và chính thức, người mới đến có thể hiểu rõ hơn và có kiến thức về cuộc sống ở Canada trong khi cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ chính thức của Canada.

Bộ phận này hợp tác với hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ cho người mới đến với những kinh nghiệm, trình độ kỹ năng và nhu cầu đa dạng. Đào tạo ngôn ngữ để hòa nhập hỗ trợ người mới đến đạt được tiềm năng tối đa trong xã hội Canada. Trong năm 2024, Bộ phận sẽ tiếp tục giúp người mới đến cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của họ thông qua dịch vụ đào tạo ngôn ngữ chất lượng cao, linh hoạt và dễ tiếp cận, bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc môi trường học tập kết hợp. Điều này bao gồm việc tiếp tục hỗ trợ dịch vụ đào tạo ngôn ngữ được thích ứng với nhu cầu của người mới đến nói tiếng Pháp trong cộng đồng thiểu số tiếng Pháp, như là một phần của Kế hoạch Hành động về Ngôn ngữ Chính thức 2018-2024. Các bài học thu được từ các phương pháp trực tuyến sáng tạo và hiệu quả trong thời đại đại dịch sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả tốt hơn cho người mới đến.

IRCC sẽ hoàn thiện việc triển khai Kế hoạch Hành động Phản hồi Quản lý đối với Đánh giá Dịch vụ Đào tạo Ngôn ngữ (công bố vào tháng 5 năm 2021), bao gồm cải thiện dịch vụ cho người mới đến có nhu cầu về học vấn và tăng cường đo lường kết quả.

Dịch vụ liên quan đến việc làm

Dịch vụ liên quan đến việc làm là một phần quan trọng của Chương trình Định cư của IRCC. Chúng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người mới đến, bao gồm người tị nạn, để hiểu hơn về môi trường làm việc tại Canada và giúp họ vượt qua các rào cản trong tiếp cận thị trường lao động. Bộ phận này hợp tác với các tổ chức cung cấp dịch vụ trên khắp đất nước để cung cấp các dịch vụ như tư vấn việc làm, thực tập làm việc tạm thời, cơ hội trở thành người hướng dẫn và kết nối mạng, chuẩn bị cho việc cấp phép/chứng chỉ, kỹ năng tìm kiếm việc làm, đào tạo kỹ năng cần thiết và dịch vụ sàng lọc hồ sơ và phù hợp công việc. Những dịch vụ này được bổ sung bằng việc hỗ trợ cụ thể cho nhà tuyển dụng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên mới đến, bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tuyển dụng người mới đến và đào tạo về năng lực giao tiếp đa văn hóa.

Một số những thay đổi bổ sung liên quan về chính sách định cư Canada 2024-2025

Các chương trình nhập cư kinh tế Economy Imigration Program

Bộ phận quản lý một số chương trình nhập cư kinh tế nhằm hỗ trợ phát triển một nền kinh tế Canada mạnh mẽ và đảm bảo rằng lợi ích của nhập cư được chia sẻ trên toàn quốc. Những người nhập cư kinh tế được lựa chọn dựa trên khả năng thiết lập một nền kinh tế ổn định và đóng góp cho nền kinh tế Canada. Vào năm 2021, nhập cư kinh tế chiếm tỷ lệ lớn nhất (hơn 62%) trong số lượng cư trú cố định hàng năm và số lượng này đang gia tăng khi tổng số lượng cư trú tăng. Ngoài các chương trình nhập cư kinh tế liên bang, Bộ phận làm việc chặt chẽ với các tỉnh và lãnh thổ để quản lý các chương trình nhập cư kinh tế khu vực. Quebec có quyền độc quyền trong việc lựa chọn người nhập cư kinh tế đến tỉnh này.

Trong năm 2024, Bộ phận sẽ tiếp tục phát triển và triển khai các chương trình và chương trình thử nghiệm nhập cư kinh tế được điều chỉnh dựa trên nhu cầu lao động khu vực và ngành nghề cụ thể, như Chương trình Người được Đề cử theo Tỉnh, Chương trình Nhập cư Đại Dương, Chương trình Thử nghiệm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc, Chương trình Người được Đề cử của Thành phố, và Chương trình Thử nghiệm Các Con đường Di chuyển Kinh tế.

Ngoài ra, để đảm bảo rằng nhập cư hỗ trợ tốt hơn cho các cộng đồng nhỏ và vừa cần thêm người nhập cư để tăng trưởng kinh tế và sự sống sôi động, IRCC đang phát triển Chương trình Người được Đề cử của Thành phố. IRCC cam kết làm việc với các tỉnh và lãnh thổ, và tham khảo ý kiến của một loạt các bên liên quan, để xác định thiết kế và mô hình cung cấp tối ưu cho Chương trình Người được Đề cử của Thành phố.

Chương trình Người được Đề cử tỉnh Province Nominee Program

Chương trình Người được Đề cử theo Tỉnh là một chương trình nhập cư chung do tỉnh và lãnh thổ chủ trì, cung cấp cơ hội cho các tỉnh và lãnh thổ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của họ, đồng thời phân phối lợi ích của nhập cư kinh tế trên toàn Canada. Mặc dù tất cả các tỉnh và lãnh thổ tham gia vào Chương trình Người được Đề cử theo Tỉnh đều có các nhóm dành cho công nhân chuyên nghiệp và/hoặc sinh viên quốc tế có thể được đề cử để điền vào nhu cầu lao động ở bất kỳ trình độ kỹ năng nào, nhưng một số tỉnh gần đây đã thêm những nhóm đổi mới trong Chương trình Người được Đề cử theo Tỉnh của họ để nhắm đến cụm ngành ưu tiên cụ thể (ví dụ: chăm sóc sức khỏe). Những nhóm này thường được thiết kế phối hợp với các cơ quan quy định, các cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng.

Có nhiều nhóm khác nhau trong Chương trình Người được Đề cử theo Tỉnh, bao gồm một số nhóm Doanh nhân Tốt nghiệp Quốc tế nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp mới và giữ chân người tốt nghiệp quốc tế. Bộ phận sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các tỉnh và lãnh thổ để phát triển các nhóm đáp ứng nhu cầu lao động hiện tại và tương lai của họ.

Chương trình nhập cư Atlantic

Chương trình Thử nghiệm Nhập cư Đại Dương đã chuyển sang chương trình lâu dài vào năm 2022. Trong năm 2024, Bộ phận sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các tỉnh Đại Dương để đảm bảo thành công và sự ứng dụng mạnh mẽ từ phía nhà tuyển dụng. Cho đến nay, việc áp dụng đã rất khả quan, với hơn 1.100 nhà tuyển dụng đã được chỉ định để sử dụng Chương trình Nhập cư Đại Dương. Những nhà tuyển dụng được chỉ định này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương, như đã thực hiện trong giai đoạn thử nghiệm, khi đã có hơn 11.100 đề nghị việc làm trong suốt 5 năm chương trình tồn tại.

Chương trình lâu dài sẽ tiếp tục bổ sung Chương trình Người được Đề cử theo Tỉnh. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách duy trì các yếu tố chương trình chính mà làm nổi bật Chương trình Nhập cư Đại Dương là chương trình nhập cư kinh tế khu vực hàng đầu của Canada (ví dụ: điều chỉnh nhập cư theo chiến lược phát triển kinh tế toàn khu vực) và cung cấp cho các tỉnh các con đường bổ sung để ứng cử viên có thể nhập cư vào khu vực và đáp ứng nhu cầu kinh tế của tỉnh.

Chương trình Thử nghiệm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc

Mục tiêu của Chương trình Thử nghiệm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc là thu hút và giữ chân người mới đến trong các cộng đồng tham gia để hỗ trợ nền kinh tế địa phương của họ.

Chương trình Thử nghiệm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc đáp ứng nhu cầu lao động quan trọng trong các cộng đồng tham gia ở nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội (22% ứng viên), dịch vụ lưu trú và ăn uống (27% ứng viên), sản xuất (10% ứng viên), bán lẻ (10% ứng viên), và vận tải (5% ứng viên). Ngoài ra, các cộng đồng tham gia vào Chương trình Thử nghiệm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc cam kết hỗ trợ quá trình hòa nhập và định cư của người mới đến bằng cách tuyên truyền lợi ích của nhập cư đến cộng đồng và nhà tuyển dụng; kết nối người mới đến với thành viên đã định cư của cộng đồng để được hướng dẫn và hỗ trợ; và kết nối người mới đến với các dịch vụ hòa nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản khác sau khi họ đến.

Chương trình Người được Đề cử của Thành phố

Chương trình Người được Đề cử của Thành phố đang được phát triển dựa trên khả năng của các tổ chức cung cấp dịch vụ định cư và các cộng đồng tham gia để đáp ứng nhu cầu của người mới đến.

Vào năm 2021, đã có cam kết theo lệnh của Bộ trưởng để tiến tới Chương trình Người được Đề cử của Thành phố, cho phép cộng đồng địa phương, các phòng thương mại và hội đồng lao động địa phương trực tiếp tài trợ cho nhập cư kỳ hạn. Cam kết này phản ánh vai trò quan trọng mà các cộng đồng đóng góp trong việc chào đón và giữ chân người mới đến tới Canada và phản ứng với nhu cầu đặc biệt về dân số và thị trường lao động của các khu vực khác nhau trong nước. Trong năm 2024, IRCC sẽ tiếp tục tương tác với các tỉnh và lãnh thổ để phát triển các lựa chọn về thiết kế và cung cấp chương trình.

Chương trình Thử nghiệm Các Con đường Di chuyển Kinh tế

Canada đang mở rộng Chương trình Thử nghiệm Các Con đường Di chuyển Kinh tế. Trước năm 2024, chúng tôi cam kết mở rộng và xây dựng nền tảng để cuối cùng mở rộng chương trình lên 2.000 người tị nạn có kỹ năng. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng điền vào những thiếu hụt lao động, bao gồm trong các ngành có nhu cầu cao như chăm sóc sức khỏe. Các cải tiến gần đây đối với chương trình trong năm 2022-23, bao gồm xây dựng khả năng đối tác phi chính phủ và đẩy mạnh các thỏa thuận đối tác để tối ưu hóa quy trình, sẽ giúp cho số lượng người tị nạn có kỹ năng nhiều hơn có thể nộp đơn cho các biện pháp hỗ trợ mà chương trình cung cấp. Những cải tiến tiếp tục này cho Chương trình Thử nghiệm Các Con đường Di chuyển Kinh tế thể hiện cam kết của Canada trong việc chào đón nhiều người tị nạn thông qua các kênh mới bổ sung cho các chương trình tái định cư của chúng tôi.

Chương trình Thử nghiệm Nông nghiệp và Thực phẩm

Chương trình Thử nghiệm Nông nghiệp và Thực phẩm đã được giới thiệu vào tháng 5 năm 2020 để thử nghiệm một con đường đặc biệt cho cư dân tạm thời nông nghiệp và ngành thực phẩm để trở thành cư dân cố định. Chương trình thử nghiệm này nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ở một số ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành thực phẩm, chẳng hạn như chế biến thịt, sản xuất nông nghiệp nhà kính và nấm, và nuôi gia súc. Bộ phận đang nghiên cứu các điều chỉnh có thể có cho chương trình thử nghiệm này, bao gồm việc kéo dài thời gian thử nghiệm, để tiếp tục tạo điều kiện cho những người lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm được chuyển đổi thành cư dân cố định.

Chương trình Chăm sóc gia đình

Các chương trình Thử nghiệm Người chăm sóc trẻ em gia đình và Người chăm sóc gia đình, được ra mắt vào tháng 6 năm 2019, được giới thiệu để hỗ trợ các gia đình Canada đáp ứng nhu cầu chăm sóc và cung cấp một con đường rõ ràng và trực tiếp để những người chăm sóc và gia đình của họ có thể trở thành cư dân cố định. Trong kỳ vọng của chương trình Thử nghiệm, các chương trình chăm sóc gia đình này sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024, công việc đang được tiến hành để xác định cách thức các chương trình chăm sóc gia đình trong tương lai ở Canada sẽ hỗ trợ các ưu tiên rộng hơn về chăm sóc sức khỏe và giá trị chăm sóc trẻ em.

Express Entry Canada

Lựa chọn dựa trên danh mục trong Express Entry sẽ mở rộng sự linh hoạt lựa chọn và cho phép Bộ phận tập trung mời các ứng viên có hồ sơ giúp hỗ trợ mục tiêu kinh tế cụ thể, bao gồm phát triển kinh tế trong các cộng đồng thiểu số tiếng Pháp. Các danh mục sẽ được xác định dựa trên tham vấn với các tỉnh và lãnh thổ, các bên liên quan và công chúng. Dự kiến rằng các thay đổi công nghệ thông tin cần thiết để triển khai các quyền lực pháp lý này và bắt đầu vòng lựa chọn dựa trên danh mục trong Express Entry sẽ được thực hiện vào mùa xuân năm 2024. Bộ phận sẽ tiếp tục theo dõi tác động của các thay đổi trong Express Entry đối với hồ sơ của các ứng viên nhận Lời Mời Ứng tuyển, bao gồm cả từ góc nhìn về bình đẳng giới và sắc tộc, và sẽ điều chỉnh chiến lược vòng lựa chọn Lời Mời khi cần thiết để đạt được các mục tiêu.

Các chương trình định cư tỉnh bang được xây dựng dựa trên nhu cầu lao động và yêu cầu chính sách đặc thù của từng tỉnh và lãnh thổ tại Canada. Khác với chương trình định cư liên bang, chương trình định cư tỉnh bang chỉ cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc trong một tỉnh hoặc lãnh thổ cụ thể. Đối tượng chính của chương trình này thường là lao động tay nghề và nhà đầu tư.

Chính sách định cư các bang Canada và liên bang

Chính sách định cư liên bang của Canada cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc ở bất kỳ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nào mà không cần cam kết định cư chỉ trong một vùng nhất định. Người nhập cư có thể sử dụng hai chương trình chính là Start-Up Visa và Express Entry để định cư tại Canada.

Có nhiều chương trình định cư tỉnh bang (PNP) đã được triển khai ở các tỉnh và lãnh thổ sau đây:

 • Chính sách định cư Ontario: Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) – Chương trình định cư tỉnh bang Ontario, định cư tại các thành phố Ottawa, Wellland, Niagara Falls, v…v
 • Chính sách định cư Saskatchewan: Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) – Chương trình định cư tỉnh bang Saskatchewan
 • Chính sách định cư Alberta: Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) – Chương trình định cư tỉnh bang Alberta
 • Chính sách định cư British Columbia: British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP) – Chương trình định cư tỉnh bang British Columbia
 • Chính sách định cư Manitoba: Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) – Chương trình định cư tỉnh bang Manitoba
 • Chính sách định cư Nova Scotia: Nova Scotia Nominee Program (NSNP) – Chương trình định cư tỉnh bang Nova Scotia
 • Chương trình định cư tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc tại Prince Edward Island. PEI PNP bao gồm các chương trình như Skilled Worker, Critical Worker và Business Impact Category, thu hút người lao động chuyên môn, công nhân quan trọng và nhà đầu tư. Để tham gia, người nhập cư phải đáp ứng yêu cầu về điểm số, học vấn, kinh nghiệm và tài chính. PEI PNP đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của Prince Edward Island.
 • Chính sách định cư New Brunswick: New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP) – Chương trình định cư tỉnh bang New BrunswickChương trình định cư vùng lãnh thổ Northwest Territories (NTNP) cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc tại Northwest Territories. NTNP cung cấp nhiều hạng mục và chương trình, bao gồm Skilled Worker, Critical Impact Worker và Entrepreneur, thu hút người lao động chuyên môn, công nhân quan trọng và doanh nhân. Người nhập cư cần đáp ứng yêu cầu về điểm số, trình độ, kinh nghiệm và tài chính để tham gia chương trình. NTNP đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Northwest Territories.
 • Chính sách định cư bang Yukon: Yukon Nominee Program (YNP) – Chương trình định cư vùng lãnh thổ Yukon
 • Chính sách định cư Newfoundland and Labrador: Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP) – Chương trình định cư tỉnh bang Newfoundland and Labrador
 • Chính sách định cư Quebec: Quebec Skilled Worker Program (QSWP) – Chương trình Định cư lao động kỹ năng tỉnh Quebec
chính sách định cư canada 2023
chính sách định cư canada 2024

Mỗi chương trình PNP có quy định riêng về yêu cầu đối với từng ngành nghề và khả năng định cư. Điều này giúp các tỉnh và lãnh thổ tùy chỉnh chương trình theo nhu cầu địa phương và thu hút những người nhập cư phù hợp với yêu cầu và sự phát triển kinh tế của khu vực.

Tổng kết về các chính sách định cư Canada năm 2024-2025

Chính sách định cư của Canada trong năm 2024 tiếp tục đảm bảo một hệ thống chính trị mở cửa và chào đón người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Canada cam kết đảm bảo rằng quy trình định cư là công bằng, toàn vẹn và liên tục được cải thiện để đáp ứng nhu cầu của người nhập cư và xã hội.

Trong năm 2024, Canada tiếp tục phát triển và tối ưu hóa các chương trình định cư liên bang và tỉnh bang nhằm thu hút người lao động có kỹ năng, doanh nhân, nhà đầu tư và gia đình tái hợp. Chính sách định cư tập trung vào việc phân phối lợi ích của nhập cư sang các khu vực và cộng đồng trên toàn quốc, đồng thời đảm bảo rằng người nhập cư có thể tận dụng và đóng góp vào nền kinh tế và văn hóa của Canada.

Các chương trình định cư như Express Entry, Provincial Nominee Program, Start-Up Visa và các chương trình khác được phát triển và nâng cao để đáp ứng yêu cầu đa dạng của người nhập cư và thị trường lao động. Canada cũng đang tăng cường hợp tác với các tỉnh bang và cộng đồng địa phương để phát triển chương trình định cư phù hợp với nhu cầu cục bộ và khuyến khích sự phát triển kinh tế và xã hội toàn diện.

Trong tương lai, Chính phủ Canada tiếp tục cam kết đảm bảo rằng chính sách định cư sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự đa dạng, phát triển và thịnh vượng của đất nước. Sự đón nhận và chào đón người nhập cư là một giá trị cốt lõi của Canada và tiếp tục là nền tảng để xây dựng một xã hội cởi mở, công bằng và đa văn hóa.

📙 Có thể bạn quan tâm :

Victory Investment Consultants
Victory Investment Consultants
 • VĂN PHÒNG CÔNG TY TƯ VẤN ĐỊNH CƯ VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada diện đầu tư mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *