LỘ TRÌNH NHẬP CƯ CANADA DÀNH CHO NHÂN TÀI CÔNG NGHỆ

Canada đã đề xuất nhiều chương trình tạm trú và thường trú nhằm thu hút nhân tài công nghệ toàn cầu đến định cư tại Canada.

Ngành công nghệ của Canada đang bùng nổ, và sự phát triển của ngành công nghiệp có vẻ sẽ tiếp tục vượt xa số lượng lao động có tay nghề trong lực lượng lao động Canada. Sự tăng trưởng này đến từ sự kết hợp của các công ty khởi nghiệp và tập đoàn lớn, như Google và Amazon, họ đầu tư nhiều tiền hơn vào sự phát triển doanh nghiệp của mình ở Canada. Sự đầu tư này đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế của Canada và kết quả là chỉ tính riêng Toronto đã có hơn 250,000 lao động trong lĩnh vực công nghệ.

Để đáp ứng nhu cầu cao về nhân lực công nghệ có tay nghề, chính quyền tỉnh bang và liên bang đã đề xuất nhiều lộ trình xin cấp Thường trú nhân và Giấy phép lao động (Work Permit – WP) để thuê lao động từ nước ngoài. Bài viết này sẽ giải thích về một vài lộ trình phổ biến nhất hiện nay, liệu rằng bạn thuộc nhóm người sử dụng lao động hay người lao động trong lĩnh vực công nghệ.

WP tạm thời

Những nhà tuyển dụng đang cân nhắc việc thuê nhân tài từ nước ngoài sẽ có nhiều lựa chọn về lộ trình xin WP tạm thời. Khi sự thiếu hụt lao động có tay nghề trong lĩnh vực công nghệ tại Canada diễn ra, những chương trình này được tạo ra nhằm giúp chủ doanh nghiệp thuê những nhân tài công nghệ một cách nhanh chóng.

Dòng tài năng toàn cầu (Global Talent Stream – GTS)

GTS là một sự lựa chọn phổ biến trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình này được ra với mục đích thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ Canada và nhắm đến mục tiêu đạt được thời gian xử lý tiêu chuẩn 2 tuần kể từ lúc lao động có tiềm năng nộp hồ sơ. Lộ trình này đóng vai trò như một loại WP tạm thời và có thể được xem như bàn đạp cho những lao động có mong muốn nộp đơn xin thường trú nhân.

Đây được xem như một phần trong Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (Temporary Foreign Worker Program –TFWP) và trước khi thuê, nhà tuyển dụng phải có được kết quả tích cực hoặc trung lập trong bài Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (Labour Market Impact Assessment – LMIA) từ Tổ chức Việc làm và Phát triển Xã hội (Employment and Social Development Canada – ESDC). ESDC sẽ đánh giá xem việc thuê nhân sự từ nước ngoài sẽ có tác động tích cực, trung lập hay tiêu cực lên thị trường lao động Canada.

Ngoài ra, để đủ điều kiện thuê lao động theo chương trình này, nhà tuyển dụng phải thoả các yêu cầu của 1 trong các phân loại sau:

Phân loại A : Loại này dành cho những công ty liên hệ với ESDC thông qua một đối tác trung gian. Những đối tác trung gian này thường là các công ty dịch vụ, doanh nghiệp của chính phủ hoặc địa phương, có nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế địa phương. Những lao động được thuê theo diện này có kiến thức chuyên sâu về một mảng nào đó của ngành công nghệ. Nếu công việc của ứng viên đã có trong Danh sách công việc tài năng toàn cầu, nhà tuyển dụng phải nộp hồ sơ theo Phân loại B.

Phân loại B : Phân loại này dành cho những nhà tuyển dụng có yêu cầu lao động thuộc các ngành nghề có trong Danh sách công việc tài năng toàn cầu, chẳng hạn như kỹ sư phần mềm, nhà thiết kế hoặc phân tích hệ thống dữ liệu. Những công việc này được đánh giá là đang có nhu cầu cao và chính phủ cũng công nhận sự thiếu hụt những kỹ năng này trong lực lượng lao động Canada.

Kế hoạch Phúc lợi Thị trường Lao động (Labour Market Benefits Plan – LMBP)

Nhà tuyển dụng cũng phải nộp LMBP cho EDSC để chứng minh họ sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho thị trường lao động Canada như thế nào. Tuỳ theo từng phân loại mà mục tiêu sẽ khác nhau.

Kế hoạch của phân loại A phải chỉ ra việc thuê nhân sự thông qua GTS sẽ tạo công ăn việc làm cho công dân Canada và thường trú nhân như thế nào.

LMBP của phân loại B cần phải chứng minh được họ sẽ tăng cường đầu tư cho việc đào tạo công dân Canada và thường trú nhân học các kỹ năng công nghệ cần thiết bằng cách nào.

Cả 2 phân loại đều có những điều kiện về việc trả lương cho lao động có tay nghề. Bất kì lao động nào được thuê thông qua GTS đều phải được trả mức lương hiện hành hoặc cao hơn.

Lương hiện hành phải là mức cao nhất của một trong những mức sau:

 • Lương trung bình cho vị trí này theo Ngân hàng công việc Canada
 • Lương trong khoảng mà nhà tuyển dụng trả cho nhân viên hiện tại ở cùng một vị trí, có cùng những kỹ năng và kinh nghiệm
 • Lương tối thiểu được nêu trong Danh sách công việc tài năng toàn cầu

Hiệp định thương mại Canada-Mỹ-Mexico (Canada-United States-Mexico Agreement – CUSMA)

Nếu nhà tuyển dụng đang thuê một nhân tài trong lĩnh vực công nghệ từ một nơi nào đó ở Bắc Mỹ, họ có thể đủ điều kiện tham gia CUSMA. Cũng giống như GTS, đây là một loại WP tạm thời.

Hiệp định này có thể tạo điều kiện cho sự trao đổi nhân tài giữa các nước. Hiệp định này đã được chia thành 2 loại để phù hợp với lao động trong lĩnh vực công nghệ.

Professionals : Có 63 công việc đủ tiêu chuẩn đối với CUSMA theo diện Professionals. Những công việc trong lĩnh vực công nghệ phổ biến hiện nay như phân tích hệ thống và kỹ sư phần mềm có thể thoả điều kiện.

Intra-Company Transfers (ICTs) : ICTs diễn ra khi lao động của các tập đoàn đa quốc gia chuyển đến chi nhánh của công ty ở Canada. Nhân sự được luân chuyển thường là người trong ban quản lý hoặc có kiến thức chuyên môn khác.

Non-CUSMA ICTs

Những công ty đa quốc gia đủ điều kiện tham gia ICT không nhất thiết phải có trụ sở tại Mexico hay Mỹ. Nếu bất kì công ty nào có chi nhánh ở Canada, đều có thể cho nhân sự từ những nước khác luân chuyển đến Canada mà không yêu cầu chủ doanh nghiệp phải có LMIA.

Lộ trình trở thành thường trú nhân Canada

Nhân tài công nghệ có lẽ sẽ thích chuyển đến Canada với tư cách thường trú nhân. Lộ trình phổ biến nhất dành cho lao động có tay nghề trong lĩnh vực công nghệ để được cấp thường trú nhân là thông qua một chương trình định cư thuộc hệ thống quản lý hồ sơ Express Entry hoặc Chương trình Đề cử Tỉnh bang (Provincial Nominee Program – PNP).

Express Entry

Express Entry là con đường nhập cư lớn nhất của chính phủ Canada mở ra cho lao động nhập cư có tay nghề.

Các ứng viên có nền tảng kiến thức về công nghệ chiếm phần lớn trong số thư mời nộp đơn thường trú nhân được Express Entry gửi đi.

Express Entry được thiết kế để giải quyết hồ sơ cho lao động có tay nghề. Chương trình phổ biến nhất trong hệ thống Express Entry là chương trình Định cư diện tay nghề (Federal Skilled Worker Program – FSWP). Chương trình này dành cho những người có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các ngành nghề có mã 0, A, B thuộc Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia, cũng như hầu hết công việc trong lĩnh vực công nghệ.

Nói cách khác, những ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm là việc tại Canada trong vòng 3 năm qua có thể thoả điều kiện tham gia Express Entry thông qua Chương trình Định cư diện tay nghề kinh nghiệm (Canadian Experience Class – CEC).

Express Entry là một quá trình bao gồm 2 bước:

 • Các ứng viên phải tự đánh giá xem họ có thoả điều kiện tham gia chương trình hay không
 • Nếu thoả điều kiện, họ phải nộp profile lên trang web của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC). IRCC sẽ cho điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (Comprehensive Ranking System – CRS) dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và những yếu tố con người khác được thể hiện trên profile. Điểm càng cao, ứng viên càng có nhiều khả năng nhận được Lời mời nộp đơn (Invitation To Apply – ITA) thường trú nhân.

IRCC tổ chức những buổi rút thăm khoảng 2 tuần 1 lần. Nếu ứng viên nhận được ITA, họ có 60 ngày để nộp hồ sơ cho IRCC.

Dòng đề cử tỉnh bang dành cho nhân tài công nghệ

Canada đề xuất hơn 100 lộ trình nhập cư theo diện kinh tế và nhiều chương trình trong số đó thuộc PNP. Tất cả các tỉnh bang của Canada, trừ Quebec và Nuvanut, có những chương trình PNP liên kết với IRCC. Những chương trình này cho phép chính quyền tỉnh bang chọn ra những ứng viên mà họ cảm thấy phù hợp. Một số tỉnh bang của Canada có các chương trình nhập cư được thiết kế riêng nhằm thu hút nhân tài công nghệ.

Dưới đây là danh sách tóm lược các chương trình tỉnh bang dành cho nhân tài công nghệ:

BC Tech Stream : Đối với dạng này, ứng viên phải thoả điều kiện tham gia một trong những chương trình nhập cư của BC và có thư mời nhận việc trong ít nhất 1 năm.

OINP Tech Draw : Ứng viên tham gia chương trình này phải thoả điều kiện của cả 2 chương trình FSWP và CEC.

Saskatchewan Tech Talent Pathway : Những ứng viên đạt yêu cầu phải có Thư mời làm việc được tỉnh bang cấp phép (Job Approval Letter – JAL) thuộc chương trình Đề cử tỉnh bang Saskatchewan (Saskatchewan Immigrant Nominee Program – SINP) trong lĩnh vực công nghệ. Họ cần phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí này trong vòng 5 năm qua.

Alberta Accelerated Tech Pathway : Những ứng viên cần phải thoả các điều kiện của chương trình Alberta Express Entry. Họ phải đang làm việc tại Alberta hoặc nhận được thư mời nhận việc của 1 trong 23 ngành nghề đủ tiêu chuẩn.

Quebec

Quebec tự đề xuất một chương trình riêng với tên gọi Chương trình định cư Quebec dành cho lao động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và hiệu ứng hình ảnh.

Chương trình này chia thành 2 loại:

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI): Có 2 cách để tham gia chương trình này. Nếu ứng viên tốt nghiệp một trường đại học hoặc cao đẳng ở Quebec, họ phải có kinh nghiệm làm việc và thư mời nhận việc. Nếu ứng viên được đào tạo ở nước ngoài, họ có thể không cần phải có thư mời nhận việc nhưng phải chứng minh được trình độ học vấn tương đương với bằng cử nhân ở Quebec.

Công nghệ thông tin và hiệu ứng hình ảnh: Các ứng viên phải có 2 năm kinh nghiệm thuộc 1 trong 10 ngành nghề đủ tiêu chuẩn, trong vòng 5 năm qua. Họ cũng phải có thư mời nhận việc trong lĩnh vực đó và có trình độ tương đương với chứng chỉ hoặc bằng cử nhân ngành công nghệ của Quebec.

Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *