Cập Nhật Chính Sách Thuế Ở Canada Có Gì Hấp Dẫn Năm 2024

Bạn là dân nhập cư – một người mới đến Canada, bạn có thể lo ngại và bỡ ngỡ với việc khai thuế ở Canada, đặc biệt khi bạn đến từ một quốc gia không yêu cầu phải khai thuế như Việt Nam. Bài viết này sẽ cung cấp tất cả thông tin cơ bản về chính sách thuế Canada, thuế suất áp dụng ở mỗi tỉnh bang/ vùng lãnh thổ và cách bạn có thể nhận trợ giúp để thực hiện khai thuế.

Bạn có bắt buộc phải kê khai thuế?

Thuế ở Canada
Thuế ở Canada

Người Canada phải nộp thuế thu nhập đối với thu nhập nhận được trong suốt cả năm. Khi bạn nhận được một mức lương, các khoản thuế được khấu trừ tự động trong suốt cả năm. Nếu bạn đang tự làm chủ, bạn có thể được yêu cầu phải trả tiền thuế của bạn trong một lần hay trong một vài thanh toán.

Mỗi năm, bạn phải nộp thuế thu nhập và tiền lợi ích để thông báo cho chính phủ bao nhiêu tiền bạn kiếm được và bao nhiêu tiền thuế bạn phải trả. Nếu bạn trả thuế quá nhiều, bạn sẽ được hoàn lại tiền. Nếu bạn trả tiền quá ít, bạn sẽ phải trả thêm tiền.

Kê khai thuế ở Canada là bắt buộc và là trách nhiệm của người nộp thuế. Ngay cả khi không có thu nhập, việc kê khai thuế sẽ giúp bạn nhận được các phúc lợi/ tín dụng mà bạn có thể đủ điều kiện, chẳng hạn như Phúc lợi Thuế Trẻ em (CCTB), Phúc lợi Chăm sóc Trẻ em Tổng quát (UCCB) và Thuế Hàng hóa và Dịch vụ/ Thuế Bán hàng Hài hòa (Goods and Services Tax/ Harmonized Sales Tax – GST / HST).

Bạn cũng có thể đủ điều kiện hưởng từ nhiều lợi ích của những chương trình tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ.

Khi hoàn thành tiền thuế và tiền ích lợi của bạn, bạn có thể đủ điều kiện hưởng từ nhiều lợi ích của Chính phủ.

Các loại thuế ở Canada

Thông thường, bạn sẽ cần phải trả ba loại thuế khác nhau:

 • Thuế thu nhập
 • CPP (Kế hoạch Hưu trí của Canada)
 • EI (Bảo hiểm cho người sử dụng lao động)
 • GST (Goods & Services Tax) là một loại thuế giá trị gia tăng Canada (VAT) áp dụng bởi chính phủ liên bang. Tỷ lệ thuế này là 5% và áp dụng cho cả hàng hóa và dịch vụ.
 • Provincial Sales Taxes (PST) là thuế do các tỉnh bang áp dụng.
 • Harmonized Sales Taxes (HST) là thuế kết hợp giữa GST và PST, được áp dụng ở 5 tỉnh bang: Ontario, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island.
 • Thuế nhà đất ở canada

Thuế thu nhập cá nhân được thu thông qua nhiều hình thức khác nhau:

 • Khấu trừ tại nguồn thu nhập – nơi thuế thu nhập được khấu trừ trực tiếp vào tiền lương của người đóng thuế và được gửi đến CRA.
 • Thanh toán nhiều lần- nơi người đóng thuế phải nộp các loại thuế ước lượng của mình trong suốt năm thay vì chờ thanh toán vào cuối năm.
 • Thanh toán vào lúc nộp bản kê khai- thanh toán được thực hiện lúc nộp bản kê khai thuế thu nhập.
 • Thanh toán nợ còn khất lại- thanh toán sau khi bản kê thuế thu nhập được nộp.

Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với người nhập cư Canada

Người nhập cư Canada có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại Canada. Nghĩa vụ thuế này áp dụng cho tất cả các nguồn thu nhập, bao gồm thu nhập từ công việc, kinh doanh, tiền lương, lợi tức đầu tư và các nguồn thu nhập khác. Người nhập cư cần đăng ký số thuế cá nhân và gửi tờ khai thuế hàng năm cho Cục Thuế Canada. Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa trên mức thu nhập và các khoản giảm trừ thuế được áp dụng.

Dưới đây là bảng mức thuế thu nhập cá nhân cho từng tỉnh bang Canada

Tỉnh Bang/Vùng Lãnh ThổMức Thu Nhập Phải Đóng Thuế

Alberta

10% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $134,238
12% cho khoảng thu nhập từ $134,238.01 đến $161,068
13% cho khoảng thu nhập từ $161,086.01 đến $214,781
14% cho khoảng thu nhập từ $214,781.01 đến $322,171
15% cho khoảng thu nhập vượt quá $322,171

British Columbia

5.06% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $43,070
7.7% cho khoảng thu nhập từ $43,070.01 đến $98,901
10.5% cho khoảng thu nhập từ $98,901.01 đến $120,094
12.29% cho khoảng thu nhập từ $120,094.01 đến $162,832
14.7% cho khoảng thu nhập từ $162,832.01 đến $227,091
16.8% cho khoảng thu nhập vượt quá $227,091
20.5% cho khoản thu nhập vượt quá $500,000

Manitoba

10.8% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $34,431
12.75% cho khoảng thu nhập từ $34,431.01 đến $74,416
17.4% cho khoản thu nhập vượt quá $74,416

New Brunswick

9.4% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $44,887
14.82% cho khoảng thu nhập từ $44,887.01 đến $145,995
16.52% cho khoảng thu nhập từ $89,775.01 đến $145,995
17.84% cho khoảng thu nhập từ $145,995.01 đến $166,280
20.3% cho khoản thu nhập vượt quá $166,280

Newfoundland and Labrador

8.7% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $39,147
14.5% cho khoảng thu nhập từ $39,147.01 đến $78,294
15.8% cho khoảng thu nhập từ $78,294.01 đến $139,780
17.8% cho khoảng thu nhập từ $139,780.01 đến $195,693
19.8% cho khoảng thu nhập từ $195,693.01 đến $250,000
20.8% cho khoảng thu nhập từ $250,000.01 đến $500,000
21.3% cho khoảng thu nhập từ $500,000.01 đến $1 million
21.8% cho khoản thu nhập vượt quá $1 million

Northwest Territories

5.9% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $45,462
8.6% cho khoảng thu nhập từ $45,462.01 đến $90,927
12.2% cho khoảng thu nhập từ $90,927.01 đến $147,826
14.05% cho khoản thu nhập vượt quá $147,826

Nova Scotia

8.79% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $29,590
14.95% cho khoảng thu nhập từ $29,591 đến $59,180
16.67% cho khoảng thu nhập từ $59,180.01 đến $93,000
17.5% cho khoảng thu nhập từ $93,000.01 đến $150,000
21% cho khoản thu nhập vượt quá $150,000

Nunavut

4% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $47,862
7% cho khoảng thu nhập từ $47,862.01 đến $95,724
9% cho khoảng thu nhập từ $95,724.01 đến $155,625
11.5% cho khoản thu nhập vượt quá $155,625

Ontario

5.05% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $46,226
9.15% cho khoảng thu nhập từ $46,261 đến $150,000
11.16% cho khoảng thu nhập từ $92,455.01 đến $150,000
12.16% cho khoảng thu nhập từ $150,000.01 đến $220,000
13.16% cho khoản thu nhập vượt quá $220,000

Prince Edward Island

9.8% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $31,984
13.8% cho khoảng thu nhập từ $31,984.01 đến $63,969
16.7% cho khoản thu nhập vượt quá $63,969

Quebec

15% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $46,295
20% cho khoảng thu nhập từ $46,295.01 đến $92,580
24% cho khoảng thu nhập từ $92,580.01 đến $112,655
25.75% cho khoản thu nhập vượt quá $112,655

Saskatchewan

10.5% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $46,773
12.5% cho khoảng thu nhập từ $46,773.01 đến $133,638
14.5% cho khoản thu nhập vượt quá $133,638

Yukon

6.4% cho khoảng thu nhập từ $0 đến $50,197
9% cho khoảng thu nhập từ $50,197.01 đến $100,392
10.9% cho khoảng thu nhập từ $100,392.01 đến $155,625
12.8% cho khoảng thu nhập từ $155,625.01 đến $500,000
15% cho khoản thu nhập vượt quá $500,000

Nghĩa vụ thuế thu CPP ( Kế hoạch hưu trí Canada )

Nghĩa vụ thuế thu Kế hoạch hưu trí Canada (Canada Pension Plan – CPP) áp dụng cho người làm việc và có thu nhập từ công việc tại Canada. CPP là một chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện, mục tiêu là cung cấp một phần thu nhập hưu trí ổn định cho người lao động khi họ về hưu hoặc gặp tình huống khó khăn.

Người làm việc sẽ đóng các khoản đóng góp vào CPP từ thu nhập của mình và nhà tuyển dụng cũng đóng một phần. Tỷ lệ đóng góp vào CPP được xác định dựa trên mức thu nhập và giới hạn đóng góp hàng năm. Các khoản đóng góp này được thu thuế trực tiếp từ thu nhập của người làm việc.

Khi đến tuổi hưu trí, người làm việc có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí từ CPP. Số tiền trợ cấp này sẽ phụ thuộc vào mức đóng góp và thời gian tham gia vào CPP.

Nghĩa vụ thuế bảo hiểm EI cho người sử dụng lao động

Nghĩa vụ thuế bảo hiểm Employment Insurance (EI) áp dụng cho người sử dụng lao động tại Canada. EI là một chương trình bảo hiểm xã hội có mục tiêu hỗ trợ người lao động trong trường hợp mất việc làm, bị thương hoặc mang thai.

Người sử dụng lao động cần đóng các khoản đóng góp vào EI từ tiền lương của người lao động mà họ tuyển dụng. Tỷ lệ đóng góp vào EI được xác định dựa trên mức lương và giới hạn đóng góp hàng năm. Các khoản đóng góp này được thu trực tiếp từ tiền lương của người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng góp một phần.

Khi người lao động trở thành người đủ điều kiện, họ có thể yêu cầu trợ cấp từ EI trong trường hợp mất việc làm, bị thương hoặc mang thai. Số tiền trợ cấp và thời gian nhận trợ cấp sẽ phụ thuộc vào mức đóng góp và thời gian tham gia vào chương trình EI.

Nghĩa vụ thuế GST (Goods & Services Tax) thuế giá trị gia tăng ở Canada

GST (Goods & Services Tax) là một hình thức thuế giá trị gia tăng áp dụng tại Canada. Đây là một thuế quan trọng do chính phủ liên bang quản lý và thu thuế từ các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trên toàn quốc.

Tỷ lệ thuế GST hiện tại là 5% và áp dụng cho mọi loại hàng hóa và dịch vụ, trừ một số loại hàng hóa được miễn thuế hoặc áp thuế theo mức giảm. Do đó, khi mua sắm hay sử dụng dịch vụ tại Canada, người tiêu dùng thường phải trả thêm 5% giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ dưới dạng thuế GST.

Việc thu thuế GST đóng góp vào nguồn thu ngân sách của chính phủ, giúp tài trợ các dự án công cộng, dịch vụ công, cơ sở hạ tầng và các chương trình xã hội khác. Đồng thời, GST cũng tạo ra sự công bằng trong việc phân phối gánh nặng thuế giữa các người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Chính phủ Canada đặt ra các quy định và hướng dẫn về việc thu thuế GST, bao gồm việc đăng ký số thuế, lập tờ khai thuế, và báo cáo thuế định kỳ. Các doanh nghiệp và cá nhân phải tuân thủ các quy định này và đóng góp thuế GST theo quy định để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các hậu quả pháp lý có thể phát sinh.

GST là một phần quan trọng trong hệ thống thuế Canada, đóng góp vào việc quản lý ngân sách quốc gia và đảm bảo sự công bằng trong việc phân phối gánh nặng thuế giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nghĩa vụ thuế Provincial Sales Tax (PST) thuế tiêu thụ tỉnh bang ở Canada

Provincial Sales Tax (PST) là một loại thuế tiêu thụ tỉnh bang áp dụng tại Canada. PST là thuế thu được từ việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ trong một số tỉnh bang cụ thể.

Mỗi tỉnh bang ở Canada có quyền quyết định việc áp dụng PST và quy định mức thuế cụ thể. Các tỉnh bang có thể áp dụng PST với tỷ lệ thuế khác nhau và có các quy định riêng về loại hàng hóa và dịch vụ áp dụng PST.

Ví dụ, British Columbia (BC) áp dụng Provincial Sales Tax (PST) với mức thuế là 7%. Saskatchewan áp dụng PST với mức thuế là 6%. Tuy nhiên, cũng có một số tỉnh bang không áp dụng PST mà thay vào đó sử dụng Harmonized Sales Tax (HST), một hình thức kết hợp giữa GST (Goods and Services Tax) và PST.

Với PST, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm một phần tỷ lệ thuế này khi mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ trong các tỉnh bang áp dụng PST. Tiền thuế thu được từ PST đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh bang và được sử dụng cho các mục đích công cộng và dịch vụ cung cấp bởi tỉnh bang tương ứng.

Lưu ý rằng các quy định về PST có thể thay đổi theo thời gian và cần được xem xét theo các quy định hiện hành của từng tỉnh bang. Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất về PST, bạn nên tham khảo các nguồn chính thức từ cơ quan thuế tỉnh bang tương ứng.

Nghĩa vụ thuế Harmonized Sales Taxes (HST)

Harmonized Sales Taxes (HST) là một loại thuế kết hợp giữa Goods and Services Tax (GST) và Provincial Sales Tax (PST) được áp dụng ở một số tỉnh bang tại Canada. HST giúp tạo ra một hệ thống thuế tiêu thụ tiện lợi và thống nhất cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trong các tỉnh bang áp dụng.

Cụ thể, HST được áp dụng ở 5 tỉnh bang gồm Ontario, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island. Thay vì áp dụng GST và PST riêng lẻ, các tỉnh bang này đã quyết định kết hợp hai loại thuế này thành HST, nhằm tạo ra sự đơn giản và tiện lợi cho việc thuế và giao dịch thương mại.

Mức thuế HST khác nhau tùy theo tỉnh bang. Ví dụ, Ontario áp dụng HST với tỷ lệ thuế là 13%, trong đó bao gồm mức GST là 5% và PST là 8%. Các tỉnh bang khác có mức thuế HST khác như New Brunswick (15%), Newfoundland & Labrador (15%), Nova Scotia (15%), và Prince Edward Island (15%).

Với HST, người tiêu dùng và doanh nghiệp chỉ cần giao dịch và thanh toán một khoản thuế duy nhất, thay vì phải xử lý riêng biệt GST và PST. Sự kết hợp này giúp giảm bớt sự phức tạp về thuế và tạo ra sự thống nhất trong việc thuế tiêu thụ.

Các khoản thuế thu được từ HST sẽ được phân chia giữa Chính phủ Canada và tỉnh bang tương ứng. Điều này giúp tài trợ các dự án công cộng và dịch vụ công, đồng thời đáp ứng nhu cầu tài chính của cả hai cấp chính quyền.

Lưu ý rằng thông tin về HST có thể thay đổi theo thời gian và cần được xem xét theo các quy định hiện hành của từng tỉnh bang. Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất về HST, bạn nên tham khảo các nguồn chính thức từ cơ quan thuế tỉnh bang tương ứng.

Thuế ở Canada
Thuế ở Canada

Tóm tắt bảng kê khai thuế tiêu thụ của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ

Dưới đây là một tóm tắt về thuế GST, PST và HST tại các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada:

 • Alberta: Áp dụng GST với tỷ lệ 5%.
 • British Columbia: Áp dụng GST và PST. Tỷ lệ PST là 7% và GST là 5%, tổng cộng là 12%.
 • Manitoba: Áp dụng GST và PST. Tỷ lệ PST là 7% và GST là 5%, tổng cộng là 12%. Từ ngày 1/7/2019, tỷ lệ PST đã giảm từ 8% xuống còn 7%.
 • New Brunswick: Áp dụng HST với tỷ lệ 15%. Từ ngày 1/7/2016, tỷ lệ HST đã tăng từ 13% lên 15%.
 • Newfoundland and Labrador: Áp dụng HST với tỷ lệ 15%. Từ ngày 1/7/2016, tỷ lệ HST đã tăng từ 13% lên 15%.
 • Northwest Territories: Áp dụng GST với tỷ lệ 5%.
 • Nova Scotia: Áp dụng HST với tỷ lệ 15%.
 • Nunavut: Áp dụng GST với tỷ lệ 5%.
 • Ontario: Áp dụng HST với tỷ lệ 13%.
 • Prince Edward Island: Áp dụng HST với tỷ lệ 15%.
 • Quebec: Áp dụng GST và QST. Tỷ lệ QST là 9.975% và GST là 5%, tổng cộng là 14.975%.
 • Saskatchewan: Áp dụng GST và PST. Tỷ lệ PST là 6% và GST là 5%, tổng cộng là 11%.
 • Yukon: Áp dụng GST với tỷ lệ 5%.

Lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi theo thời gian và nên được xem xét theo các quy định hiện hành của từng tỉnh bang và vùng lãnh thổ.

Nghĩa vụ thuế nhà đất ở Canada

Trong Canada, thuế nhà đất được quản lý và thu thuế bởi các tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Thuế nhà đất là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của Canada, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của các địa phương để hỗ trợ các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng.

Mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ có quy định riêng về thuế nhà đất, bao gồm các loại thuế và tỷ lệ thuế khác nhau. Thông thường, thuế nhà đất được tính dựa trên giá trị định giá của tài sản, được xác định bởi các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm.

Dưới đây là một số điểm cơ bản về thuế nhà đất tại một số tỉnh bang và vùng lãnh thổ phổ biến ở Canada:

Ontario: Trong Ontario, thuế nhà đất bao gồm Land Transfer Tax (Thuế chuyển nhượng đất) và Municipal Property Tax (Thuế tài sản địa phương). Land Transfer Tax là một khoản thuế áp dụng khi mua bất động sản, với tỷ lệ phụ thuộc vào giá trị chuyển nhượng. Municipal Property Tax là một khoản phí hàng năm dựa trên giá trị tài sản và các yếu tố địa phương.

British Columbia: Ở British Columbia, thuế nhà đất bao gồm Property Transfer Tax (Thuế chuyển nhượng tài sản) và Property Tax (Thuế tài sản). Property Transfer Tax là một khoản thuế áp dụng khi mua bất động sản, với tỷ lệ phụ thuộc vào giá trị tài sản. Property Tax là một khoản phí hàng năm dựa trên giá trị tài sản và các yếu tố địa phương.

Alberta: Ở Alberta, không có thuế trực tiếp trên giá trị tài sản như Property Transfer Tax hay Property Tax. Tuy nhiên, tỉnh bang này thu các khoản phí và lệ phí khác như Municipal Taxes (Thuế địa phương) và Education Taxes (Thuế giáo dục) liên quan đến sở hữu bất động sản.

Quebec: Ở Quebec, thuế nhà đất bao gồm Welcome Tax (Thuế chuyển nhượng tài sản) và School Taxes (Thuế giáo dục). Welcome Tax là một khoản thuế áp dụng khi mua bất động sản mới, với tỷ lệ phụ thuộc vào giá trị tài sản. School Taxes là một khoản phí hàng năm dựa trên giá trị tài sản, hỗ trợ hệ thống giáo dục.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác trong Canada cũng có các hệ thống thuế nhà đất riêng biệt, với các loại thuế và tỷ lệ thuế khác nhau. Thông tin chi tiết về thuế nhà đất cần được xem xét theo quy định hiện hành của từng tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất, nên liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc tư vấn thuế.

Thời hạn khai thuế thu nhập cá nhân ở Canada

Việc khai thuế phải được thực hiện vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 sau khi kết thúc năm tài chính (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12).

Nếu bạn hoặc vợ/ chồng hoặc người sống chung không hôn thú với bạn là những cá nhân kinh doanh tự do, bạn phải gửi tờ khai thuế của mình không muộn hơn ngày 15 tháng 6 sau khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, bạn vẫn phải thanh toán các khoản thuế còn nợ cho năm tài chính trước ngày 30 tháng 4.

Khai thuế ở Canada

Bạn có thể nhận được sự trợ giúp miễn phí từ một văn phòng khai thuế Canada (free tax preparation clinic), mở cửa từ tháng 2 đến tháng 4, nếu bạn có thu nhập khiêm tốn (thu nhập <30.000$ cho một người) và tình trạng thuế đơn giản (thu nhập đến từ việc làm, trợ cấp, v.v.).

Để biết thêm thông tin về cách khai thuế ở Canada, vui lòng tham khảo thông tin tại đây

Cách điền tờ khai thuế thu nhập

Hướng dẫn khai Thuế ở Canada
Hướng dẫn khai Thuế ở Canada

Bạn cần phải khai thuế trên giấy cho lần đầu tiên. Bạn có thể thu thập các biểu mẫu được gọi là T1, từ bất kỳ Bưu điện nào ở Canada và gửi trực tiếp đến Cơ quan Thuế Canada – Canada Revenue Agency (CRA) qua đường bưu điện. Địa chỉ của CRA phụ thuộc vào nơi cư trú của bạn, vui lòng kiểm tra liên kết này.

Bước 1: Thu thập tất cả tài liệu hỗ trợ

Bạn cần tất cả các phiếu thông tin thuế thể hiện thu nhập của bạn, chẳng hạn như phiếu T4 bản gốc (Bảng kê khai thù lao đã trả) được cung cấp bởi chủ sử dụng lao động trước cuối tháng 2.

Có một số phiếu thông tin thuế khác, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bước 2: Chọn phần mềm được sử dụng để điền tờ khai thuế

Bạn có thể điền tờ khai thuế của mình bằng cách sử dụng sản phẩm phần mềm được NETFILE chứng nhận.

Bạn sẽ có một tệp .tax và phải tải lên trang web NETFILE CRA (bước 6).

Bước 3: Thông báo cho CRA về bất kỳ thay đổi quan trọng nào

Ví dụ, nếu bạn đã có con, chuyển nhà hoặc kết hôn, bạn cần thông báo cho CRA.

Bước 4: Báo cáo thu nhập của bạn

Báo cáo thu nhập bạn nhận được trong năm tài chính, cả trong và ngoài Canada, tham khảo thông tin tại đây.

Bước 5: Tìm hiểu xem bạn có được giảm trừ, có các khoản chi tiêu và tín dụng thuế hay không

Bạn có thể yêu cầu các khoản khấu trừ và tín dụng thuế trên tờ khai thuế của mình để giảm số thuế bạn phải trả, tham khảo thông tin tại đây

Bước 6: Gửi tờ khai thuế của bạn đến CRA

Trực tuyến thông qua NETFILE hoặc qua đường bưu điện.

Bước 7: Lưu tài liệu hỗ trợ của bạn

Bạn phải giữ tất cả tài liệu thuế trong ít nhất 6 năm trong trường hợp CRA yêu cầu xuất trình, bao gồm cả biên lai.

Khi nào bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại?

Bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 8 ngày khi khai thuế trực tuyến, so với 8 tuần nếu gửi hồ sơ giấy.

Ước tính các khoản trợ cấp nếu bạn đủ điều kiện

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng khoản tín dụng GST/ HST và phúc lợi thuế WITB, nếu thu nhập của bạn ở dưới một mức nhất định. Bạn có thể tính toán số tiền có thể nhận được tại đây.

Làm thế nào để thanh toán nếu bạn nợ CRA?

Để tìm hiểu các phương thức thanh toán, hãy Truy cập trang của Chính phủ để biết thêm thông tin.

Các loại thuế ở Canada
Các loại thuế ở Canada

Thuế ở Canada là bao nhiêu?

Những người đóng thuế ở Canada sẽ đóng 2 phần thuế thu nhập cá nhân

Thuế liên bang: mức thuế thu nhập cá nhân quy định chung và cơ bản dành cho tất cả mọi người đang sống tại Canada do chính quyền liên bang Canada quy định và kiểm soát. Hằng năm, dựa vào tình hình kinh tế và mức lạm phát mà chính quyền liên bang sẽ điều chỉnh mức thu nhập cho phù hợp.

Thuế tỉnh bang: ngoài mức thuế thu nhập cá nhân đã đóng cho liên bang, người nộp thuế cũng phải nộp một phần thu nhập của bản thân cho tỉnh bang. Chính quyền liên bang sẽ thu gộp cả thuế liên bang và thuế tỉnh bang thông qua CRA, sau đó sẽ phân ngược phần thuế tỉnh bang về cho mỗi tỉnh. Riêng với Quebec thì chính quyền tỉnh sẽ tự thu phần thuế tỉnh bang của riêng mình mà không thông qua liên bang. Tuỳ theo tỉnh bang đang sinh sống mà người nộp thuế sẽ phải tuân theo mức thuế được quy định của bang đó.

Thuế suất thuế thu nhập liên bang năm 2024 như sau:

 • 15% trên 49,020$ đầu tiên của thu nhập chịu thuế, cộng thêm
 • 20.5% trên 49,020$ tiếp theo của thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 49,020 đến 98,040$), cộng
 • 26% trên 53,939$ tiếp theo của thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 98,040$ đến 151,978$), cộng
 • 29% trên 64,533$ tiếp theo của thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 151,978 đến 216,511$), cộng
 • 33% thu nhập chịu thuế trên 216,511$.

Ngoài thuế suất thuế thu nhập liên bang ở trên, bạn sẽ cần thêm thuế suất của tỉnh cư trú. Bạn có thể tham khảo thuế suất thuế nhập theo quy định của từng tỉnh bang/ vùng lãnh thổ năm 2024 tại đây

Trang web này có thể giúp bạn: Tính thuế nhanh chóng mà không cần đăng nhập. Chỉ cần nhập mức lương theo giờ/ ngày/ tháng hoặc năm sau đó phần mềm sẽ tính toán cho bạn theo từng mốc thời gian, loại thuế, thu nhập ròng và có cả so sánh theo tỉnh bang.

Ngoài ra, còn có công cụ hỗ trợ cách tính thuế ở Canada dễ dàng và nhanh chóng: https://ca.talent.com/tax-calculator

Ví dụ:

Bạn sống ở Saskatchewan, làm 40 giờ/ tuần, lương tối thiểu 2022 là 11.81$/ giờ. Công cụ sẽ tính ra cho bạn là:

Thu nhập theo giờ: +$11.81

Trừ thuế liên bang: – $1.56

Trừ thuế tỉnh: – $1.16

Trừ CPP: – $0.57

Trừ EI: – $0.19

Tổng số thuế: – $3.48

Thu nhập ròng : +$8.33

Nếu bạn kiếm được 23.030$/ năm (tức 11.81$/ giờ và làm 40 tiếng/tuần) sống ở vùng Saskatchewan, Canada. Bạn sẽ bị đánh thuế 6.78$. Điều đó có nghĩa là khoản thanh toán ròng của bạn sẽ là 16.25$ mỗi năm hoặc 1.354$ mỗi tháng.

Thuế suất trung bình của bạn là 30.9% và thuế suất cận biên của bạn là 30.92%. Tỷ lệ thuế cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo tỷ lệ này. Ví dụ: lương của bạn tăng thêm 100$ sẽ bị đánh thuế 30.92$, do đó, lương thực tế của bạn sẽ chỉ tăng thêm 69.08$.

Những khoản tiết kiệm được miễn thuế

Ở Canada, có rất nhiều cách để giúp bạn tiết kiệm tiền để đạt được mục tiêu của bạn.

Bạn có thể tiết kiệm tiền trong tài khoản tiết kiệm miễn phí thuế (TFSA) hoặc tiết kiệm cho hưu trí của mình bằng cách đầu tư vào một kế hoạch tiết kiệm hưu trí (RRSP).

Để biết thêm thông tin về TFSAs, hãy vào trang www.tfsa.gc.ca hoặc yêu cầu một đại diện ở ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Để biết thêm thông tin về RRSPs, hãy vào trang www.cra.gc.ca (click vào “Cá nhân” và “RRSP và kế hoạch liên quan”) hoặc yêu cầu một đại diện ở ngân hàng của bạn.

Bạn cũng có thể tiết kiệm tiền cho việc học của con bạn với một kế hoạch Tiết kiệm Giáo dục (RESP). Để biết thêm thông tin về RESPs, xem phần về Giáo dục.

Tại Canada bạn có thể tiết kiệm tiền trong các tài khoản tiết kiệm miễn phí thuế (TFSA)hoặc tài khoản tiết kiệm hưu trí (RRSP)

Những khoản thuế khác

Bất cứ khi nào bạn mua một cái gì đó, một GST sẽ được thêm vào giá cả. Bạn cũng có thể phải trả cho Thuế Bán hàng Tỉnh bang (PST), khác biệt từ tỉnh bang này đến tỉnh bang khác.

Ở một số tỉnh bang, GST và PST đã được kết hợp để tạo thành HST. Hãy nhớ rằng, ở Canada, giá cả thường không bao gồm các khoản thuế này – chúng được thêm vào khi bạn trả tiền. Để biết thêm thông tin, tham khảo www.cra.gc.ca/individuals.

Nếu bạn sở hữu nhà riêng của bạn, bạn cũng sẽ phải trả thuế bất động sản và trường học. Để tìm hiểu thêm về thuế Canada, vui lòng liên hệ với chính quyền thành phố của mình.

Những câu hỏi về thuế ở Canada
Những câu hỏi về thuế ở Canada

Những câu hỏi liên quan về thuế ở Canada

1.Hiệp định tránh đánh thuế kép giữa Việt Nam và Canada:
Việt Nam và Canada đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế kép nhằm ngăn chặn việc một cá nhân hoặc doanh nghiệp bị đánh thuế hai lần trên cùng một thu nhập. Hiệp định này xác định các quy tắc và nguyên tắc để phân chia quyền thuế giữa hai quốc gia, giúp giảm tác động tiêu cực của việc đánh thuế kép đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư giữa hai nước.

2.Mã số thuế Canada là gì ?:
Mã số thuế (Business Number) là một số định danh duy nhất được cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức ở Canada. Mã số thuế được sử dụng để xác định và theo dõi hoạt động tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả việc nộp thuế và báo cáo tài chính. Mã số thuế bao gồm 15 chữ số và có thể được tìm thấy trên các tài liệu thuế hoặc thông qua cơ quan thuế Canada.

3.Mua nhà tại Vancouver, Canada và việc đánh thuế:
Khi mua nhà tại Vancouver, Canada, có một số thuế và khoản phí liên quan. Một trong những thuế quan trọng là Goods and Services Tax (GST), áp dụng cho việc mua bất động sản mới. GST tại Canada hiện đang có tỷ lệ 5%. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà đã từng được sử dụng trước đó, thì không áp dụng GST.

Ngoài ra, còn có Property Transfer Tax (PTT) áp dụng khi chuyển nhượng bất động sản. Tuyệt đối tại British Columbia, tỉ lệ PTT là 1% cho giá trị tài sản dưới 200,000 đô la Canada và tăng dần cho các khoảng giá trị cao hơn.

Việc áp dụng thuế và khoản phí cụ thể có thể thay đổi theo quy định của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ trong Canada, và cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi mua nhà. Để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất, nên liên hệ với cơ quan thuế và cố vấn tài chính địa phương.

📙Có thể bạn quan tâm :

Định cư các nước
Định cư các nước
 • VICTORY INVESTMENT CONSULTANTS tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *