Chương Trình Định Cư Canada RNIP|Thủ Tục Điều Kiện 2024

Chương trình định cư Canada RNIP là một chương trình hướng tới cộng đồng. Nhằm mục đích cung cấp thường trú cho những người lao động nước ngoài có tay nghề cao muốn làm việc và sinh sống tại một trong 11 cộng đồng tham gia.

Để đủ điều kiện cho chương trình định cư RNIP Canada(Rural Northern Immigration Pilot), bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được nêu dưới đây. Tham gia RNIP định cư Canada, bạn phải có kế hoạch sống trong cộng đồng.

Bạn đang xem : chương trình định cư Canada RNIP ( Rural Northern Immigration Pilot ), chương trình định cư RNIP, RNIP định cư Canada, định cư Canada RNIP

Chương trình định cư Canada RNIP – Kinh nghiệm làm việc

Lưu ý: Nếu bạn tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học công lập của Canada trong cộng đồng, bạn có thể được miễn yêu cầu về kinh nghiệm làm việc dưới đây.

 • Trong vòng ba năm qua, bạn đã tích lũy được ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc liên tục, toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương) ở bất kỳ nghề nào trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC);
 • Bạn đã thực hiện các hành động trong tuyên bố chính của NOC;
 • Bạn đã thực hiện một số đáng kể các nhiệm vụ chính của NOC, bao gồm tất cả các nhiệm vụ thiết yếu;
 • Kinh nghiệm làm việc của bạn phải là từ công việc được trả lương (công việc tình nguyện hoặc thực tập không lương không được tính);
 • Bạn đã làm việc ở nước ngoài hoặc ở Canada (miễn là bạn được phép hợp pháp để làm việc ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời).

Tự kinh doanh sẽ không được tính vào kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện.

Kinh nghiệm làm việc có được trong thời gian học được phép, miễn là số giờ làm việc không vượt quá những gì được cho phép.

Lưu ý: Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có nghĩa là làm việc ít nhất 30 giờ được trả lương mỗi tuần. Bạn có thể tính công việc bán thời gian vào yêu cầu kinh nghiệm làm việc miễn là bạn đã đạt được lượng kinh nghiệm tương đương với người đã làm việc toàn thời gian ít nhất một năm (1560 giờ).

chương trình định cư RNIP
chương trình định cư RNIP

Lời mời việc làm cho chương trình định cư RNIP:

Bạn phải có một lời mời làm việc đó là:

 • Từ một nhà tuyển dụng thực hiện công việc kinh doanh trong cộng đồng,
 • Toàn thời gian và không theo mùa,
 • Trong một khoảng thời gian không xác định (không có ngày kết thúc),
 • Ở cùng cấp độ kỹ năng, cao hơn 1 cấp hoặc thấp hơn 1 cấp so với NOC áp dụng cho kinh nghiệm làm việc của bạn.

Lưu ý: Nếu kinh nghiệm của bạn ở cấp độ kỹ năng NOC D, thì công việc bạn đang được mời phải có cùng nghề nghiệp.

Bạn phải chứng tỏ rằng bạn đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của công việc mà bạn được đề nghị. Những điều này có thể bao gồm giáo dục, đào tạo hoặc các bằng cấp khác trong mô tả của NOC. Đối với các ngành nghề được quy định, bạn không cần phải đáp ứng các yêu cầu cấp phép của Canada.

Mặc dù không cần đánh giá và cấp giấy phép đối với Thí điểm Nhập cư ở Nông thôn và Miền Bắc, bạn nên lưu ý những vấn đề này khi cân nhắc nhập cư vào Canada.

Các ngành nghề được điều chỉnh khi tham gia chương trình định cư RNIP

Hai mươi phần trăm người dân tại Canada làm việc trong các công việc được quy định để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Canada.

Các cơ quan quản lý cấp tỉnh và vùng lãnh thổ có trách nhiệm:

 • Thiết lập các yêu cầu đầu vào cho các nghề nghiệp riêng lẻ;
 • Công nhận các chứng chỉ, đào tạo và kinh nghiệm trước đây; và
 • Cấp giấy phép bắt buộc để hành nghề.

Quá trình đánh giá giữa các tỉnh và vùng lãnh thổ có sự khác nhau và giữa các ngành nghề. Việc công nhận bằng cấp và cấp giấy phép nói chung chỉ có thể được thực hiện ở Canada. Bạn có thể được yêu cầu:

 • Bằng cấp về trình độ
 • Bằng chứng kiểm tra ngôn ngữ (có thể khác với kỳ thi cần thiết để nhập cư)
 • Đạt bài kiểm tra kỹ thuật (với lệ phí kèm theo)
 • Làm công việc có giám sát

Nghề nghiệp không theo quy định của RNIP định cư Canada

Đối với những ngành nghề không theo quy định, không có yêu cầu đặt ra và không có yêu cầu pháp lý để được cấp giấy phép. Nhà tuyển dụng sẽ đặt ra các tiêu chuẩn và có thể yêu cầu đăng ký với một hiệp hội nghề nghiệp.

Đánh giá trình độ

Đánh giá bằng cấp là lời khuyên về cách thức bằng cấp của một quốc gia khác so với bằng cấp của Canada. Đánh giá không đảm bảo rằng:

 • Cơ quan quản lý sẽ cấp cho bạn giấy phép hành nghề
 • Thông tin đăng nhập của bạn sẽ được chấp nhận bởi nhà tuyển dụng Canada

Tuy nhiên, việc đánh giá bằng cấp của bạn sẽ giúp bạn hiểu hệ thống giáo dục của Canada và giúp bạn tìm kiếm việc làm.

Nếu bạn là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp với bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng chỉ thương mại hoặc học nghề từ một cơ sở giáo dục sau trung học công lập của Canada nằm trong cộng đồng, bạn được miễn yêu cầu về kinh nghiệm làm việc.

Để đủ điều kiện cho sự miễn trừ này, bạn phải tốt nghiệp với

Chứng chỉ từ một chương trình sau trung học kéo dài hơn 2 năm và bạn

 • Đang học như một sinh viên toàn thời gian trong suốt hơn 2 năm
 • Đã nhận được chứng chỉ trong vòng 18 tháng trước khi bạn nộp đơn xin thường trú
 • Đã ở trong cộng đồng ít nhất 16 tháng trong 24 tháng qua dành cho việc học tập để có được chứng chỉ của bạn

hoặc

 • Bằng thạc sĩ trở lên
 • Đang học như một sinh viên toàn thời gian trong suốt thời gian bạn lấy bằng
 • Lấy bằng của bạn trong vòng 18 tháng trước khi nộp đơn
 • Đã ở trong cộng đồng trong suốt thời gian nghiên cứu của bạn
 • Bạn không thể đăng ký với tư cách là sinh viên quốc tế nếu thông tin của bạn đến từ một chương trình trong đó:
 • Học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp chiếm hơn một nửa chương trình
 • Học từ xa chiếm hơn một nửa chương trình
 • Một học bổng hoặc nghiên cứu sinh được trao yêu cầu bạn phải trở về nước để áp dụng những gì bạn đã học.

chương trình định cư canada RNIP
chương trình định cư canada RNIP

Điều kiện học vấn khi tham gia RNIP định cư Canada:

Để đăng ký chương trình định cư Rural Canada, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn dưới đây:

 • Bạn phải có bằng tốt nghiệp trung học, chứng chỉ sau trung học hoặc bằng cấp có giá trị và bằng cấp tương đương của Canada.
 • Nếu bạn chưa hoàn thành chương trình học của mình ở Canada, bạn sẽ cần Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) để chứng minh rằng việc học của bạn ngang bằng với chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp trung học hoặc sau trung học của Canada.
 • Báo cáo ECA của bạn phải dưới năm năm vào ngày chúng tôi nhận được đơn đăng ký của bạn.

Yêu cầu ngôn ngữ của chương trình định cư Canada RNIP

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu trong Điểm chuẩn ngôn ngữ của Canada (CLB) hoặc Niveaux de Năng lực ngôn ngữ canadiens (NCLC).

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho mỗi danh mục NOC là:

NOC 0 và A: CLB / NCLC 6

NOC B: CLB / NCLC 5

NOC C và D: CLB / NCLC 4

Yêu cầu kinh phí cần thiết của chương trình định cư RNIP

Chính phủ Canada không hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư mới. Bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền không bị cản trở bởi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ để hỗ trợ bản thân và các thành viên trong gia đình sau khi bạn đến Canada.

Bạn phải nộp bằng chứng cùng với đơn đăng ký của mình để chứng minh rằng bạn có đủ tiền để nuôi bản thân và gia đình sau khi bạn đến Canada. Ví dụ về các tài liệu bạn có thể gửi là:

 • Bảng sao kê ngân hàng hiện tại hoặc thư xác nhận
 • Bằng chứng về số dư tiết kiệm của bạn
 • Sao kê tiền gửi

Bạn không thể vay số tiền này từ người khác. Bạn phải có khả năng sử dụng số tiền này để trả chi phí sinh hoạt cho gia đình (ngay cả khi họ không đi cùng bạn).

Số tiền bạn cần để hỗ trợ gia đình của bạn được quy định theo quy mô gia đình của bạn và dựa trên 50% tổng số thu nhập thấp của khu vực nông thôn. Chúng tôi cập nhật những số tiền này hàng năm trên trang web IRCC.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên nghiên cứu chi phí sinh hoạt tại khu vực của Canada nơi bạn định sinh sống. Mang theo càng nhiều tiền càng tốt để giúp việc thành lập của bạn ở Canada dễ dàng hơn.

rnip định cư canada
rnip định cư canada

Yêu cầu về sinh trắc học (dấu vân tay và ảnh)

Bạn và các thành viên trong gia đình của bạn có thể cần phải đến trực tiếp để lấy dấu vân tay và ảnh (thông tin sinh trắc học) của họ tại một điểm dịch vụ thu thập sinh trắc học. Công dân Canada và thường trú nhân hiện tại của Canada được miễn cung cấp sinh trắc học.

📙Có thể bạn quan tâm :

Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *