THUẾ Ở THỔ NHĨ KỲ VÀ NHỮNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có những bước đi vững chắc và trở thành một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với sự phát triển công nghệ và cấu trúc ổn định cùng với dân số cao, chủ yếu là những người trẻ tuổi, ngày càng nhiều nhà đầu tư và công ty nước ngoài bắt đầu đầu tư trong tương lai, chủ yếu ở hình thức bất động sản. Đối với nhiều người, việc thực hiện các hình thức đầu tư này ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lại nguồn lợi nhuận cao. Vậy thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ được tính như nào, chính sách thuế Thổ Nhĩ Kỳ có hỗ trợ gì cho người nhập cư? Hãy cùng VICTORY tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống thuế của Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên nơi cư trú. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các thể nhân và công ty. Trong khi các thể nhân phải sống ở Thổ Nhĩ Kỳ để được coi là cư dân thuế, các công ty phải đăng ký trụ sở tại một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ. Cư dân thuế sẽ bị đánh thuế thu nhập trên thu nhập trên toàn thế giới của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những người không cư trú sẽ chỉ bị đánh thuế bởi chính quyền địa phương đối với thu nhập thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Xét thấy có khả năng những người không cư trú sẽ bị đánh thuế hai lần, một lần tại Thổ Nhĩ Kỳ và lần thứ hai là tại nước sở tại của họ, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký các thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc đánh thuế hai lần .

Người cư trú là những cá nhân có hộ khẩu thường trú hợp pháp và những người cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ trên 06 tháng liên tục trong một năm.

Các loại thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể được chia thành ba loại chính:

 1. Thuế thu nhập
 2. Thuế đánh vào chi tiêu
 3. Thuế tài sản
Tìm hiểu hệ thống thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tìm hiểu hệ thống thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chương trình đầu tư Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế thu nhập

Luật thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ có hai loại thuế thu nhập chính, đó là thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhiều quy tắc và điều khoản giống nhau đối với thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là về các yếu tố thu nhập và việc xác định thu nhập ròng. Tuy nhiên thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định bởi các luật khác nhau.

Thuế thu nhập cá nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là người dân. Theo Luật thuế thu nhập, số tiền thu nhập ròng mà một người thu được trong vòng một năm có thể được liệt kê như:

 • Lợi nhuận kinh doanh;
 • Lợi nhuận nông nghiệp;
 • Tiền lương và tiền công;
 • Thu nhập từ các dịch vụ cá nhân độc lập;
 • Thu nhập từ bất động sản và quyền (thu nhập từ việc cho thuê);
 • Thu nhập từ bất động sản (thu nhập từ đầu tư vốn);
 • Thu nhập và thu nhập khác.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân dao động từ 15% đến 35%, cụ thể cách tính thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ được tính như sau:

 • 15% trên thu nhập 18,000 TRY;
 • 20% trên thu nhập từ 18,001 TRY đến 40,000;
 • 27% trên thu nhập từ 40,001 TRY đến 148,000 TRY;
 • 35% cho thu nhập trên 148,000 TRY.

Thuế doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ

Người nộp thuế doanh nghiệp bao gồm:

 • Công ty vốn;
 • Hợp tác xã;
 • Doanh nghiệp kinh tế công;
 • Doanh nghiệp kinh tế thuộc sở hữu của các hiệp hội và quỹ;
 • Hợp tác.

Nếu các công ty/ tập đoàn có trụ sở hợp pháp được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, họ phải chịu các loại thuế thu được từ hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.

Sự phát triển của ngành công nghiệp và dịch vụ trong những năm gần đây đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, vì vậy Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những ưu đãi quan trọng cho hoạt động kinh doanh tại quốc gia. Luật thuế doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, điều này rất quan trọng đối với các doanh nhân nước ngoài muốn đầu tư vào quốc gia này. Chế độ thuế là một vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nhân nước ngoài.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính là 22% trên lợi nhuận kinh doanh. Các loại thuế khác đối với doanh nhân là 15% đối với cổ tức và 0% lãi suất đối với tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc và các loại trái phiếu, tín phiếu khác.

Các công ty thường trú chịu thuế nhà thầu 15% khi trả cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên, cổ tức được các công ty thường trú trả cho các công ty thường trú khác không phải chịu thuế nhà thầu.

Việc tăng vốn cổ phần của một công ty bằng lợi nhuận giữ lại không được coi là phân phối cổ tức, và do đó không áp dụng thuế nhà thầu. Tương tự, các công ty không thường trú phải chịu thuế nhà thầu 15% khi chuyển các khoản lợi nhuận đó. Thuế nhà thầu được áp dụng trên số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ lợi nhuận của chi nhánh chịu thuế.

Ngoài ra còn được miễn 75% số tiền lãi thu được từ việc bán cổ phần của một công ty con ở Thổ Nhĩ Kỳ. Miễn thuế lên đến 50% được áp dụng cho việc bán bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu được giữ trong ít nhất hai năm. Không có thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền lãi thu được từ việc bán các công ty nước ngoài do các công ty nước ngoài nắm giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ít nhất hai năm.

Các loại thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ
Các loại thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế cổ tức ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế khấu lưu được áp dụng cho các khoản thanh toán cổ tức ở Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ lệ 15%, nhưng tỷ lệ thấp hơn có thể áp dụng trong các tình huống cụ thể. Một loại thuế như vậy được áp dụng cho những người cư trú và không cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ, đề cập rằng các quy định cụ thể của các hiệp ước về đánh thuế hai lần sẽ được áp dụng. Trong trường hợp của các công ty đến từ Bahrain, Áo và Bỉ, việc chi trả cổ tức có thể được miễn giảm một phần hoặc được đặt ở tỷ lệ 10% như trường hợp của Yemen, Croatia và Estonia. Thật tốt khi biết rằng thuế cổ tức thường được trả trước khi lợi nhuận được chuyển về nước.

Đánh thuế các công ty nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ

Loại thuế chính mà một công ty nước ngoài phải trả cho các hoạt động của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ là thuế doanh nghiệp được tính trên thu nhập có được tại quốc gia này, theo Luật thuế doanh nghiệp . Các công ty nước ngoài có trụ sở chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc được quản lý từ Thổ Nhĩ Kỳ phải nộp thuế doanh nghiệp trên tổng thu nhập của họ trên toàn thế giới, theo tỷ lệ do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quyết định – 20%. Đối với các công ty có trụ sở chính ở nước ngoài và cũng được quản lý từ nước ngoài, thuế doanh nghiệp chỉ được tính đối với thu nhập có được tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi một công ty nước ngoài muốn tính thu nhập chịu thuế ròng của mình, điều quan trọng là phải biết có một số khoản khấu trừ khỏi thu nhập gộp, chẳng hạn như chi phí liên quan đến các hoạt động khác nhau (phát hành cổ phiếu và cổ phiếu, sáp nhập, thanh lý, họp hội đồng quản trị, v.v.).

Nếu công ty nước ngoài có hoạt động nghiên cứu và phát triển, công ty có thể được hưởng lợi từ khoản khấu trừ 40% được áp dụng trên các chi phí của các hoạt động này.

Một lợi ích khác trong cách khai thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ tờ khai thuế doanh nghiệp và đơn phải được nộp cho đến ngày 25 tháng 4 hoặc vào cùng ngày của tháng thứ 4 sau khi kết thúc năm tài chính.

Thuế đánh vào chi tiêu

Thuế giá trị gia tăng Thổ Nhĩ Kỳ

Thông thường, thuế suất VAT thay đổi từ 1%, 8% đến 18%. Có rất nhiều đối tượng chịu thuế GTGT như hàng hóa và dịch vụ nghề nghiệp độc lập, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp.

Những người phải trả VAT bao gồm:

 • Những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ;
 • Những người nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch;
 • Những người cần phải hoàn thành các thủ tục hải quan trong trường hợp hàng hóa quá cảnh qua Thổ Nhĩ Kỳ;
 • Tổng cục Bưu điện (PT và Viễn thông) và các tập đoàn phát thanh và truyền hình;
 • Người tổ chức bất kỳ hình thức may rủi và cờ bạc nào;
 • Đơn vị tổ chức các chương trình, buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và vận động viên thể thao chuyên nghiệp;
 • Người cho thuê hàng hóa và các quyền quy định tại Điều 70 Luật thuế TNCN;
 • Người nộp đơn cho nghĩa vụ thuế tùy chọn;
 • VAT cũng được lấy từ Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) nơi áp dụng thuế TTĐB (đánh thuế).

Thuế GTGT là loại thuế gián thu quan trọng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ lệ thay đổi từ 1% đến 18%. Hệ thống thuế của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cung cấp các khoản khấu trừ và miễn thuế. Các giao dịch do ngân hàng và công ty bảo hiểm thực hiện được miễn thuế GTGT. Trong những trường hợp này, bắt buộc phải trả thuế giao dịch ngân hàng và bảo hiểm tính trên thu nhập. Tỷ lệ này nói chung là 5%, nhưng đối với các giao dịch ngoại hối thì không có thuế.

Các khoản miễn thuế GTGT khác có sẵn cho các giao dịch và hoạt động nhất định, chẳng hạn như: xuất khẩu, thăm dò dầu khí, vận tải quốc tế, trợ cấp nghiên cứu và phát triển, v.v…

Tỷ lệ thuế GTGT ở Thổ Nhĩ Kỳ được đặt ra ở các mức 1%, 8% và 18%. Các hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp, thương mại, công nghiệp, hàng hóa và dịch vụ độc lập, và hàng hóa và dịch vụ nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc vận chuyển hàng hóa và dịch diễn ra do các hoạt động khác đều phải chịu thuế GTGT.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (SCT)

Các mặt hàng chịu thuế TTĐB nằm trong danh mục. Đối với các sản phẩm này, thuế TTĐB chỉ được thu một lần. Nhìn chung 4 nhóm hàng chịu thuế TTĐB với các mức thuế suất khác nhau:

 • Sản phẩm dầu mỏ;
 • Ô tô và các phương tiện khác;
 • Thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá, đồ uống có cồn;
 • Sản phẩm cao cấp: Thiết bị gia dụng (máy giặt, máy rửa bát, v.v.) và điện thoại di động được coi là sản phẩm xa xỉ.

Thuế giao dịch ngân hàng và bảo hiểm

Các giao dịch và dịch vụ do các ngân hàng và công ty bảo hiểm thực hiện phải chịu thuế. Người nộp thuế bao gồm ngân hàng, chủ ngân hàng và công ty bảo hiểm. Bất kể bản chất của giao dịch là gì, tất cả chúng đều phải chịu BITT. Thuế sẽ được đánh vào số tiền họ thu được dưới dạng lãi, hoa hồng và chi tiêu Các giao dịch và dịch vụ nhất định của chủ ngân hàng được định nghĩa trong Luật số 6802 là đối tượng của Thuế. Các giao dịch và dịch vụ này. Các giao dịch khác của nhân viên ngân hàng phải chịu thuế GTGT.

Thuế tem

Có nhiều tài liệu bắt buộc phải đóng dấu như hợp đồng, thư tín dụng, thư bảo lãnh, báo cáo tài chính, bảng lương. Thuế tem phiếu được thu theo tỷ lệ 0,89% và 0,948% theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài liệu và được thu theo giá cố định (giá định trước) đối với một số tài liệu.

Thuế tài sản

Thuế thừa kế và quà tặng

Đối tượng của loại thuế này là công dân Thổ Nhĩ Kỳ có tài sản trên toàn thế giới. Người nước ngoài có hộ khẩu thường trú phải chịu thuế thừa kế và quà tặng đối với tài sản đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và tài sản nhận được từ công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Người nước ngoài không có hộ khẩu thường trú phải chịu thuế này đối với tài sản đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thuế suất lũy tiến thay đổi từ 10% đến 30% và 1% đến 10% đối với các mặt hàng nhận được như quà tặng hoặc thừa kế.

Thuế bất động sản (BĐS)

Thuế BĐS Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào các tòa nhà và đất đai ở quốc gia này. Hàng năm, thành phố có liên quan tính thuế tài sản với mức từ 0,1% đến 0,6%. Trong các thành phố đô thị, tỷ lệ này đã tăng 100%.

Chủ sở hữu của tòa nhà/ đất là người nộp thuế và có bất kỳ quyền sử dụng nào đối với tòa nhà/ đất hoặc nếu không tồn tại bất kỳ ai sử dụng tòa nhà/ đất được coi là chủ sở hữu của nó.

Chính sách thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ
Chính sách thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế xe ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đối tượng chịu thuế là các phương tiện đăng ký với cục giao thông hoặc công sở như mô tô đất liền, máy bay trực thăng, máy bay đăng ký với Tổng cục hàng không dân dụng.

Người nộp thuế là dân sự, pháp nhân sở hữu phương tiện cơ giới do mình đứng tên trong sổ đăng ký giao thông, hồ sơ hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải, Hàng hải và Truyền thông lưu giữ.

Hàng năm, vào đầu tháng 1, MVT được đánh giá và cộng dồn. Có hai đợt bằng nhau vào tháng Một và tháng Bảy hàng năm. Thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ là bao nhiêu đối với các loại xe sẽ phụ thuộc vào tuổi và công suất động cơ của xe cơ giới hàng năm.

Có ba loại xe cơ giới tính theo thuế xe cơ giới:

 • Xe ô tô, mô tô và xe địa hình v.v…
 • Xe buýt nhỏ, xe tải bảng điều khiển, xe tải có động cơ, xe buýt, xe tải, v.v…
 • Máy bay và trực thăng.

Thuế trực thu và thuế gián thu

Thổ Nhĩ Kỳ có một hệ thống thuế trực tiếp và một hệ thống thuế gián thu và cả hai hệ thống này đều giống với các hệ thống thuế khác của châu Âu, nhưng trái ngược với các quốc gia khác từ châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ có mức thuế rất cạnh tranh. Các doanh nhân nước ngoài nên biết các mức thuế có thể mang lại cho họ nhiều cơ hội kinh doanh nếu họ chọn Thổ Nhĩ Kỳ để đầu tư.

Giá trị của thuế thu nhập được tính theo thu nhập của thể nhân có thể bao gồm:

 • Lợi nhuận từ các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm cả nông nghiệp;
 • Tiền lương;
 • Dịch vụ được cung cấp cho những người khác;
 • Tiền thuê tài sản;
 • Đầu tư vốn v.v…

Các khấu trừ và tín dụng thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế bất động sản liên quan đến hoạt động kinh doanh, chi phí liên quan đến kinh doanh và chi phí cho các dự án nghiên cứu và phát triển ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể được khấu trừ. Cần biết rằng khoản đóng góp cho nhân viên được thuê trong lĩnh vực R&D được Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đài thọ 50%.

Các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện tham gia vào các dự án liên quan đến bệnh viện, trường học hoặc cho các hiệp hội trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học được khấu trừ 5%.

Hiệp ước đánh thuế hai lần ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chính sách thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ khá hấp dẫn đối với nhiều doanh nhân đang tìm cơ hội thành lập doanh nghiệp ở quốc gia này, và các hiệp ước đánh thuế hai lần được ký kết để tránh nộp thuế hai lần càng tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp ước đánh thuế hai lần với các nước như Slovenia, Síp, Nhật Bản, Estonia, Bỉ, Latvia, Oman, Nam Phi, Pakistan, Yemen, Indonesia, Ý, Hy Lạp, Bosnia và Herzegovina, UAE, Sudan, Ấn Độ, Úc, Croatia, Pháp, Phần Lan, Ethiopia, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Đức, Bulgaria, Romania, Ả Rập Saudi, Kazakhstan, Lebanon, Luxembourg, Moldova, Cộng hòa Séc, Bahrain, Ai Cập, Áo, Albania, Montenegro, Tây Ban Nha, Maroc, Macedonia, Thái Lan, Turkmenistan, Trung Quốc, Canada, Belarus, Hungary, Qatar, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Ukraine, Đan Mạch, New Zealand, Tunisia và nhiều hơn nữa.

Các hiệp định đánh thuế hai lần do Thổ Nhĩ Kỳ ký kết bao gồm thuế doanh nghiệp đối với các công ty có cơ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ, thuế thu nhập của các công ty và người nước ngoài tạo ra thu nhập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin đầy đủ về các điều khoản của các hiệp ước chống đánh thuế hai lần do Thổ Nhĩ Kỳ ký với các quốc gia trên toàn thế giới có thể được cung cấp bởi các luật sư Thổ Nhĩ Kỳ.

📙Có thể bạn quan tâm :

Định cư các nước
Định cư các nước
 • VICTORY INVESTMENT CONSULTANTS tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *