THUẾ Ở BỒ ĐÀO NHA QUY ĐỊNH THẾ NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

Hệ thống thuế ở Bồ Đào Nha có nhiều chi tiết và điều khoản. Và ngoài những vấn đề được quan tâm hàng đầu như hệ thống giáo dục, chất lượng y tế, thì chính sách thuế ở Bồ Đào Nha đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trong giới hạn của bài viết hôm nay, VICTORY sẽ chia sẻ một số thông tin chính cơ bản về chính sách thuế ở Bồ Đào Nha.

Tổng quan về chính sách thuế ở Bồ Đào Nha

Cơ quan thuế Bồ Đào Nha là nơi quản lý hệ thống thuế của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha vận hành hệ thống thuế thu nhập trả theo lương. Điều này có nghĩa là nhân viên thường được tự động khấu trừ các khoản đóng góp thuế thu nhập vào tiền lương của họ.

Bất kể tình trạng việc làm ở Bồ Đào Nha là gì, người lao động sẽ cần phải điền vào tờ khai thuế hàng năm của Bồ Đào Nha. Các cặp vợ chồng đã kết hôn ở Bồ Đào Nha bị đánh thuế chung trên thu nhập của họ và có thể nộp tờ khai thuế chung.

Thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha áp dụng đối với thu nhập từ sáu loại sau:

A: thu nhập từ việc làm (lương ở Bồ Đào Nha, thù lao, hoa hồng, tỷ lệ phần trăm và các lợi ích phụ khác)

B: thu nhập từ kinh doanh từ các ngành nghề hoặc doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha

E: thu nhập đầu tư (lợi nhuận từ tài sản và các khoản đầu tư).

F: thu nhập cho thuê (từ bất kỳ tài sản nào được cho thuê ở Bồ Đào Nha

G: lãi vốn (lợi nhuận từ việc bán bất động sản ở Bồ Đào Nha, tài sản hoặc cổ phiếu).

H: lương hưu ở Bồ Đào Nha, bao gồm cả lương hưu tư nhân.

Tổng quan về chính sách thuế ở Bồ Đào Nha
Tổng quan về chính sách thuế ở Bồ Đào Nha

Theo những cập nhật mới nhất năm 2021, lý do Bồ Đào Nha là điểm đến của nhiều nhà đầu tư bởi đây là một trong những quốc gia có chính sách thuế hậu mãi nhất khu vực EU.

Ngoài ra, chính phủ Bồ Đào Nha đang có những chính sách thu hút và nới lỏng các quy định để kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài nên những chính sách đầu tư và chính sách thuế ở Bồ Đào Nha cũng đang được tạo điều kiện vô cùng.

Thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha

Cư dân Bồ Đào Nha phải trả thuế cho thu nhập toàn cầu của họ và những người dù không cư trú ở đây mà vẫn có thu nhập từ Bồ Đào Nha thì họ vẫn phải trả thuế. Tuy nhiên, các hiệp ước đánh thuế hai lần có thể sẽ thay đổi quy định này.

Các cư dân và người không cư trú Bồ Đào Nha có nguồn gốc thu nhập từ Bồ Đào Nha phải chịu thuế thu nhập cá nhân (PIT).

Thuế suất tính từ năm 2021 là 14.5% đến 48%. Có một khoản phụ phí bổ sung liên quan, sẽ được tính như sau:

– 2.5% thu nhập chịu thuế hàng năm từ 80,000 đến 250,000 Euro

– 5% thu nhập chịu thuế hàng năm vượt quá 250,000 Euro.

Theo loại thu nhập, thu nhập được phân bổ vào một trong sáu loại. Đối với cư dân, tổng thu nhập được tính bằng cách cộng thu nhập của tất cả các hạng mục có liên quan lại với nhau.

Một số danh mục đặc biệt sẽ phải chịu thuế suất đặc biệt và không tính vào thuế thu nhập tổng thể.

Thuế thu nhập chung ở Bồ Đào Nha

Cư dân Bồ Đào Nha phải trả thuế thu nhập cá nhân của họ vào thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6 hằng năm.

Từ 1/1/2015, các cặp vợ chồng đã kết hôn hoặc đang sống chung với nhau sẽ đánh thuế riêng. Họ phải nộp bản khai thuế chung trong đó thu nhập của hai vợ chồng sẽ được chia đôi sau đó tính thuế suất liên quan.

Đến năm 2022, theo đề xuất về Ngân sách Nhà nước cho năm 2022 (OE 2022) mức thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha sẽ áp dụng chính sách mới. Theo đó, mức thuế mới sẽ là:

– Thu nhập đến €7,116 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 14.5%

– Thu nhập từ €7,116 – €10,736 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 23%

– Thu nhập từ €10,736 – €15,216 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 26.5%

– Thu nhập từ €15,216 – €19,696 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 28.5%

– Thu nhập từ €19,696 – €25,076 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 35%

– Thu nhập từ €25,076 – €36,757 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 37%

– Thu nhập từ €36,757 – €48,033 thì tỷ lệ phần trăm thuế là 43.5%

– Thu nhập từ € 48,033 – €75,009 trở lên thì tỷ lệ phần trăm thuế là 45%

– Thu nhập từ €75,009 trở lên thì tỷ lệ phần trăm thuế là 48%

Thuế thu nhập hằng năm áp dụng cho các thu nhập từ các công việc sau:

– Việc làm hằng ngày (lương, hoa hồng,…)

– Thu nhập doanh nghiệp

– Đầu tư

– Cho thuê từ tài sản cho phép ở Bồ Đào Nha

– Bán tài sản, cổ phiếu

– Lương hưu, bao gồm cả kế hoạch lương hưu tư nhân.

Thuế ở Bồ Đào Nha
Thuế ở Bồ Đào Nha

Kinh tế Bồ Đào Nha phát triển như thế nào?

Thuế thu nhập dành cho người Cư trú Không thường xuyên

Cá nhân không thường trú tại Bồ Đào Nha hay còn gọi là cư trú không thường xuyên. Nếu bạn sống ở Bồ Đào Nha dưới 183 ngày/ năm, bạn sẽ được xem là cư dân không thường trú tại đây. Tuy nhiên, nếu bạn ở Bồ Đào Nha trên 183 ngày/ năm, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập phát sinh ở đây. Chính phủ đã ban hành một chế độ thuế cá nhân vô cùng hấp dẫn với nhóm người này, đó là chương trình Cư trú Không thường xuyên (NHR). Mỗi cá nhân sẽ được hưởng chế độ NHR trong 10 năm, sau đó sẽ đánh thuế theo hình thức tiêu chuẩn của Bồ Đào Nha. Cụ thể như sau:

 • Bạn có thể sống ở Bồ Đào Nha mà không cần phải trả thuế cho các khoản thu nhập đến từ các nước ký OECD (Hiệp định chống đánh thuế 2 lần) với Bồ Đào Nha.
 • Bạn chỉ cần trả thuế thu nhập phát sinh tại Bồ Đào Nha với tỷ lệ cố định là 20% thay vì có thể lên đến 48%.

Chính sách thuế ở Bồ Đào Nha đang có nhiều điều kiện lý tưởng cho cư dân nước ngoài. Bên cạnh đó, chính phủ còn tạo điều kiện định cư như Chương trình Golden Visa. Chỉ với khoảng 280,000 Euro ~ 7,5 tỷ, bạn đã có thể định cư Châu Âu.

Tuy nhiên, từ năm 2020 chính phủ Bồ Đào Nha đã tăng thuế suất đối với thu nhập từ lương hưu nước ngoài lên 10% đối với người có tình trạng NHR.

Thuế tài sản và của cải

Thuế này dùng cho việc bán tài sản hoặc của cải. Người dân sẽ nộp 28% đối với cá nhân và 25% đối với công ty và người không cư trú tại đây. Nếu là cư dân ở Bồ Đào Nha thì đóng dựa trên 50% lợi nhuận thu được.

Tuy nhiên, đối với cư dân bán nhà của mình và mua 1 bất động sản khác tại Bồ Đào Nha thì không phải đóng thuế.

Thuế bất động sản (IMI) tại Bồ Đào Nha

Nếu bạn là chủ sở hữu bất động sản ở Bồ Đào Nha thì bạn sẽ phải trả thuế bất động sản (IMI). Tỷ lệ thu thuế sẽ do mỗi thành phố quy định và hội đồng thành phố sẽ quyết định.

Ở thành thị, IMI thay đổi từ 0.3% đến 0.45% đối với giá trị mỗi ngôi nhà. Ở nông thôn, IMI có thể lên 0.8%.

Nếu bạn sở hữu tài sản ở khu vực thành thị có giá trị dưới €125,000 thì sẽ được miễn phí IMI trong 3 năm với điều kiện bạn phải sống trong chính ngôi nhà đó.

Bạn có thể xem chi tiết về khu vực thuế của Bồ Đào Nha tại đây:

Thuế tài sản (AIMI) tại Bồ Đào Nha

Đối với chủ sở hữu tài sản trị giá hơn €600,000 thì sẽ áp dụng thuế tài sản AIMI.

Nếu tổng số tài sản do các công ty nắm giữ thì tỷ lệ đóng thuế là 0.4%, đối với cá nhân sẽ là 0.7%.

Ngoài ra, nếu sở hữu một bất động sản có giá trị hơn 1 triệu euro thì tỷ lệ sẽ là 1%.

Thuế thu nhập cho thuê ở Bồ Đào Nha

Thu nhập khi bạn mua tài sản sau đó cho thuê sẽ được đánh với bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ thu nhập đó với mức thuế suất cố định là 15%.

Thuế tiêu dùng (Thuế giá trị gia tăng – VAT)

Có 3 mức thuế VAT ở Bồ Đào Nha:

 • Mức thuế tiêu chuẩn 23% (22% ở Khu Madeira; 18% ở Khu Azores)
 • Mức thuế trung gian 13% (12% ở Khu Madeira; 9% ở Khu Azores)
 • Mức thuế được giảm 6% (5% ở Khu Madeira; 4% ở Khu Azores)

Chi tiết quy định các loại hàng hoá chịu thuế theo từng mức, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Những lưu ý về thuế ở Bồ Đào Nha
Những lưu ý về thuế ở Bồ Đào Nha

Chính sách không thu thuế 2 lần

Khi không thường trú ở 1 đất nước khác, bạn có khả năng phải chịu thuế 2 lần ở 2 quốc gia. Ví dụ như khi bạn đầu tư vào bất động sản hoặc hợp tác một dự án ở quốc gia khác, bạn có khả năng bị quốc gia này đánh thuế.

Để tránh trường hợp này cho các nhà định cư, nhiều quốc gia đã ký hiệp định OECD. Hiệp định này đảm bảo bạn chỉ cần trả thuế 1 lần trên quốc gia bạn cư trú. Điều này có nghĩa, bạn đang trả thuế ở quốc gia này thì không cần phải nộp thuế ở quốc gia còn lại.

Bồ Đào Nha đã ký hiệp định này với hơn 80 nước, trong đó có Việt Nam. Đồng nghĩa các nhà đầu tư Việt sẽ không phải đóng thuế 2 lần khi đầu tư định cư tại Bồ Đào Nha.

Tiền lương hưu trước đó sẽ được miễn thuế ở Bồ Đào Nha với điều kiện như trên. Tuy nhiên từ năm 2020, Chính phủ đã thông báo tăng thuế 10% đối với thu nhập lương hưu của người nước ngoài.

Trợ cấp và khấu trừ thuế cá nhân ở Bồ Đào Nha

Có một số khoản trợ cấp thuế thu nhập chung ở Bồ Đào Nha mà người dân có thể được khấu trừ trong thu nhập chịu thuế của họ hoặc sử dụng làm tín dụng thuế để giảm thuế thu nhập của ở Bồ Đào Nha. Có thể xem xét như là:

Các khoản khấu trừ được phép trên tờ khai thuế.

 • Trợ cấp chung là €4,104.
 • 150% số tiền đóng đoàn phí (giới hạn ở 1% thu nhập từ việc làm).
 • Nhân viên đóng góp an sinh xã hội cho các chương trình bắt buộc nếu cao hơn €4,104.
 • Chi phí bảo trì và bảo tồn được thanh toán đối với tài sản mang lại thu nhập cho thuê.
 • Các khoản tín dụng thuế trên tờ khai thuế thu nhập của bạn.
 • 35% chi phí chung của gia đình lên đến giới hạn €250 cho mỗi người đóng thuế.
 • 15% chi phí y tế, lên đến giới hạn €1,000.
 • 30% chi phí giáo dục, lên đến giới hạn €800.
 • 15% VAT đối với hóa đơn do cửa hàng sửa xe, nhà hàng tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện phát hành, tối đa €250 cho mỗi gia đình.
 • 20% lương hưu cấp dưỡng phát sinh từ quyết định của tòa án.
 • 15% chi phí thuê, lên đến giới hạn €502.
 • 15% lãi suất cho các khoản vay mua nhà, lên đến giới hạn €296.
 • 25% đóng góp cho các tổ chức được công nhận.
 • 25% chi phí phát sinh với các ngôi nhà và tổ chức hỗ trợ người già hoặc người tàn tật, lên đến giới hạn €403.75.
 • 20% phí bảo hiểm được trả cho các khoản đóng góp lương hưu, tối đa là €400 cho những người dưới 35 tuổi, €350 cho những người từ €35–50 và €300 cho những người trên 50 tuổi.

Ngoài ra, một số chi phí hàng ngày nhất định cũng được miễn thuế thu nhập Bồ Đào Nha, bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Trợ cấp bữa ăn lên đến €4.77 bằng tiền mặt hoặc €7.63 bằng phiếu ăn trưa mỗi ngày.
 • Trợ cấp hàng ngày cho việc đi công tác lên đến €50.50 trong Bồ Đào Nha hoặc €89.35 ở nước ngoài.
 • Chi phí đi lại, thay đổi tùy thuộc vào phương tiện vận chuyển và số lượng nhân viên đi lại.

Tiền phạt thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha là bao nhiêu?

Có các hình phạt tài chính nếu nộp tờ khai thuế Bồ Đào Nha chậm hoặc không đầy đủ, từ €200 đến €2,500. Thanh toán chậm có thể bị phạt từ 10% số thuế chưa thanh toán để tăng gấp đôi giá trị của nó lên đến tối đa là €55,000 (cộng với lãi suất).

Định cư các nước
Định cư các nước
 • CÔNG TY TƯ VẤN ĐỊNH CƯ VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *