CÁC LOẠI GIẤY TỜ THỦ TỤC ĐỊNH CƯ MỸ CẦN THIẾT CHO BẠN

Thủ tục định cư Mỹ. Trước khi bắt đầu hành trình nhập cư, bạn sẽ cần hiểu thủ tục định cư Mỹ bao gồm những gì. Để chuyển đến Hoa Kỳ vĩnh viễn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, trả phí chính phủ và đơn đăng ký của bạn được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận. Điều đó có thể phức tạp và tốn kém, vì vậy điều quan trọng là phải biết những gì nằm ở phía trước. Trong hướng dẫn từng bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ thủ tục định cư Mỹ cần thiết.

1. Thủ tục định cư Mỹ theo diện gia đình

Có các bước cụ thể cần tuân theo trong thủ tục định cư Mỹ để Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bảo lãnh thành công một thành viên gia đình. Đó là:

 • Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nộp đơn xin thị thực
 • USCIS đưa ra quyết định về đơn xin thị thực
 • Những người thân thuộc diện Ưu tiên gia đình chờ đợi cho đến khi có thị thực
 • Người nhập cư xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Bước 1: Nộp đơn thỉnh cầu

Để bắt đầu quá trình bảo lãnh, thành viên gia đình Thường trú nhân Hợp pháp Hoa Kỳ sẽ cần gửi đơn xin thị thực theo Mẫu I-130 của USCIS, cùng với các tài liệu kèm theo, đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Thường trú nhân phải chứng minh mối quan hệ gia đình là có thật.

Bước 2: USCIS đưa ra quyết định

Khi USCIS nhận được đơn yêu cầu, các viên chức sẽ xem xét việc chấp thuận hay từ chối yêu cầu. Nếu được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia để tiếp tục xử lý. Nếu bị từ chối, đương đơn có thể nộp đơn mới sau khi xác định những thay đổi nào cần thực hiện để khuyến khích sự chấp thuận. Sau khi được chấp thuận, USCIS sẽ chuyển hồ sơ của người nhập cư đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để xử lý thêm.

Bước 3: Thân nhân Ưu tiên Chờ đợi Thị thực Có sẵn

Bước này chỉ thực hiện nếu đương đơn thuộc nhóm ưu tiên gia đình. Những người thân không được coi là “ưu tiên” không đủ điều kiện để được thường trú ngay lập tức, vì có giới hạn hàng năm về số lượng Thẻ xanh có thể được chấp thuận. Do đó, người nhập cư tham gia vào danh sách chờ đợi, và thường sẽ đợi ít nhất một năm trước khi biết liệu có thị thực hay không.

Bước 4: Người nhập cư nộp đơn xin Visa hoặc Thẻ xanh

Nếu đơn bảo lãnh đã được chấp thuận và thị thực đã có sẵn, thì người nhập cư sẽ nộp đơn xin thường trú. Điều này thường được thực hiện bằng cách nộp đơn xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ, và sau đó khi đến các tiểu bang, người nhập cư sẽ nộp đơn xin Thẻ xanh. Trong quá trình tiếp theo, được gọi là “xử lý lãnh sự”, người nhập cư sẽ được yêu cầu điền vào các mẫu đơn khác nhau, cung cấp tài liệu và tham gia kiểm tra y tế.

Thủ tục định cư Mỹ hiện nay
Thủ tục định cư Mỹ hiện nay

2. Thủ tục định cư Mỹ dạng việc làm

Thủ tục định cư Mỹ dạng việc làm gồm 4 bước

Có các thủ tục định cư Mỹ cần tuân theo để chủ lao động Hoa Kỳ có thể yêu cầu người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thành công. Đó là:

 • Người sử dụng lao động hoặc người đại diện nhận được sự chấp thuận chứng nhận lao động
 • Nhà tuyển dụng nộp đơn bảo lãnh với USCIS
 • USCIS gửi đơn bảo lãnh đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC)
 • Người nhập cư xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Người sử dụng lao động hoặc người đại diện được chấp thuận chứng nhận lao động

Đối với hầu hết các hạng mục việc làm, chủ lao động tài trợ phải được Bộ Lao động phê duyệt chứng nhận lao động, xác nhận rằng không có công nhân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn nào có sẵn hoặc sẵn sàng làm công việc mà người nhập cư sẽ được thuê làm.

Nhà tuyển dụng nộp đơn khởi kiện với USCIS

Nếu giấy chứng nhận lao động được chấp thuận, thì người sử dụng lao động cần phải nộp Mẫu đơn I-140, Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài, với Dịch vụ Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để có danh mục ưu tiên dựa trên việc làm phù hợp. Các cá nhân thuộc loại E-B1 (Người lao động trình độ cấp cao ưu tiên) có cơ hội nộp đơn yêu cầu của riêng họ.

USCIS gửi đơn yêu cầu đến Trung tâm Thị thực Quốc gia

Khi đơn bảo lãnh được USCIS chấp thuận, nó sẽ được gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC), nơi sẽ bắt đầu xử lý trước hồ sơ của đương đơn.

Người nhập cư nộp đơn xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Người sử dụng lao động hoặc người đại diện tiềm năng của ứng viên trước tiên phải được Bộ Lao động phê duyệt chứng nhận lao động. Sau khi nhận được (nếu được yêu cầu), người sử dụng lao động sau đó sẽ nộp Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài, Mẫu I-140 , với Dịch vụ Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cho loại ưu tiên dựa trên việc làm thích hợp. (LƯU Ý: Những người có khả năng đặc biệt trong danh mục ưu tiên Việc làm Đầu tiên có thể nộp đơn yêu cầu của riêng họ.) Nếu người nộp đơn đã ở Hoa Kỳ, người đó có thể nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng. Nếu không, người nộp đơn sẽ trải qua quá trình xin thị thực thông qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.

Thủ tục đi Mỹ định cư
Thủ tục đi Mỹ định cư

3. Thủ tục định cư Mỹ diện đầu tư eb5

Các thủ tục định cư Mỹ EB-5

Bước 1: Tìm Doanh nghiệp Hoa Kỳ để đầu tư vào

Người nộp đơn EB-5 trước tiên phải tìm một doanh nghiệp đủ điều kiện để đầu tư vào. Người nộp đơn cũng phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập của nhà đầu tư được công nhận để tiếp tục với quy trình EB-5.

Tham khảo: các diện Visa đầu tư Mỹ

Bước 2: Đầu tư vốn và Đơn I-526

Sau khi chọn một doanh nghiệp để đầu tư, người nộp đơn phải thực hiện số vốn đầu tư cần thiết vào dự án mà họ đã chọn. Khoản đầu tư phải là 1,8 triệu đô la, hoặc 900.000 đô la nếu dự án nằm trong Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu. Sau đó, luật sư nhập cư cung cấp bằng chứng về khoản đầu tư này bằng cách nộp đơn I-526 cho USCIS. USCIS thường thông báo cho người nộp đơn biết đơn I-526 của họ đã được chấp nhận hay chưa sau 31 đến 52 tháng. Hầu hết các trung tâm khu vực sẽ hoàn trả khoản đầu tư của bạn nếu I-526 của bạn bị từ chối.

Bước 3: Thường trú nhân có điều kiện trong hai năm

Tiếp theo, người nộp đơn phải trở thành cư dân có điều kiện hai năm của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 sau đó đủ điều kiện để trở thành cư dân Hoa Kỳ sau khi đơn I-526 của họ đã được USCIS chấp thuận.

Bước 4: Thường trú nhân vô điều kiện và đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình thị thực EB-5 là người nộp đơn trở thành thường trú nhân vô điều kiện bằng cách loại bỏ tình trạng có điều kiện hai năm của họ. Đơn I-829 được nộp cho USCIS 90 ngày trước ngày kỷ niệm thứ hai kể từ ngày người nộp đơn lần đầu tiên nhận được quyền cư trú có điều kiện, điều này chứng minh rằng nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình thị thực EB-5.

USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn từ 22 đến 45 tháng sau khi I-829 được nộp. Sau đó, nhà đầu tư, vợ / chồng của họ và con cái chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi có thể sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và có tùy chọn đăng ký trở thành công dân Hoa Kỳ sau khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày họ nhận được quyền cư trú có điều kiện ban đầu.

Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu chương trình định cư Mỹ diện EB5 thì hãy đăng nhập theo đường dẫn dưới đây:

Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB5

Định cư các nước
Định cư các nước
 • Định Cư Uy Tín VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu âu, định cư Úc
 • Địa Chỉ :LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *