THỊ THỰC EB5 LÀ GÌ? NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU TƯ THỊ THỰC EB-5

Thị thực EB-5 là gì?

Cập nhật bởi Dillon Colucci vào ngày 06 tháng 01 năm 2021

Thị thực EB-5 là một cách để có thẻ xanh (thường trú nhân) thông qua việc đầu tư vào Hoa Kỳ. Chương trình thị thực nhà đầu tư EB-5 cho phép người nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ để có được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp. Chương trình thị thực EB-5 được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) điều hành. Chương trình được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng cường đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Khoản đầu tư có thể dẫn đến thẻ xanh cho nhà đầu tư để sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi. Sau đó, bạn và những người phụ thuộc của bạn cũng có thể đủ điều kiện và đăng ký trở thành công dân.

đầu tư eb5 định cư mỹ lá cờ đẹp

Những yêu cầu đầu tư Visa EB-5

Để đáp ứng các yêu cầu về thị thực nhà đầu tư EB-5, các nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vốn “có rủi ro” vào một tổ chức kinh doanh vì lợi nhuận của Hoa Kỳ. Khoản tiền đầu tư được yêu cầu là 900.000 đô la Mỹ hoặc 1,8 triệu đô la Mỹ, tùy thuộc vào vị trí địa lý của dự án bạn đầu tư. Nếu bạn đầu tư vào khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA), khoản đầu tư là 900.000 đô la và nếu bạn đầu tư vào nơi khác, khoản đầu tư bắt buộc tối thiểu là 1,8 triệu đô la Mỹ. Các khoản đầu tư EB-5 phải đem đến việc tạo ra 10 công việc toàn thời gian tại Hoa Kỳ tồn tại trong ít nhất hai năm.

Có bao nhiêu thị thực EB-5 được cấp mỗi năm?

USCIS dành khoảng 10.000 thị thực cho các nhà đầu tư EB-5 mỗi năm tài chính. Do số lượng người tham gia chương trình EB-5 tăng mạnh kể từ năm 2011, nên loại thị thực EB-5 có thời gian chờ đợi lâu đối với các cá nhân của một số quốc gia nhất định. Sự tăng trưởng này có thể là do sự tin tưởng vào chương trình tăng lên nhờ tính minh bạch của USCIS, tính hiệu quả trong quy trình đăng ký và sự tăng trưởng về số lượng các trung tâm khu vực được thành lập trên khắp Hoa Kỳ. Dưới đây là biểu đồ về số lượng đơn I-526 được USCIS nộp và xét xử mỗi năm, cũng như số lượng đơn vẫn đang chờ xử lý với USCIS.

NĂM TÀI CHÍNH

CÁC ĐƠN I-526 ĐÃ ĐƯỢC CẤP HỒ SƠ

CÁC ĐƠN I-526 ĐÃ ĐƯỢC XÉT DUYỆT

CHỜ XÉT VÀO CUỐI NĂM TÀI CHÍNH

2015

14,373

9,817

17,367

2016

14,147

9,367

20,804

2017

12,165

12,243

24,992

2018

6,424

15,122

14,394

2019

4,194

4,673

13,763

2020

4,325

2,281

15,955

Đầu tư vào Trung tâm Khu vực EB-5

Người nộp đơn xin thị thực đầu tư EB-5 có hai lựa chọn đầu tư chính. Nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp hoặc thông qua khoản đầu tư được tài trợ bởi Trung tâm khu vực EB-5. Các nhà đầu tư trực tiếp phải tự tìm dự án đầu tư và không được hưởng lợi từ khả năng tính việc làm một cách gián tiếp bằng cách sử dụng các phương pháp luận kinh tế hợp lý. Đầu tư trực tiếp là tốt nhất cho những ai muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với khoản đầu tư của họ và dự án đã nhận đầu tư của họ.

Người nộp đơn xin thị thực nhà đầu tư EB-5 cũng có thể đầu tư được tài trợ bởi Trung tâm khu vực EB-5. Tùy chọn này có thể là tốt nhất cho những người quan tâm đến mục tiêu nhập cư của EB-5 hơn là thu được lợi tức đầu tư tối đa của họ và đối với những người không muốn giám sát việc quản lý đầu tư hàng ngày của họ. Các trung tâm khu vực nhận được chỉ định từ USCIS để tài trợ cho các dự án đầu tư EB-5. Các trung tâm khu vực có trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình EB-5 của USCIS. Điều này có thể giảm bớt căng thẳng cho các nhà đầu tư để họ không phải chịu trách nhiệm duy nhất trong việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Do đó, việc đầu tư thông qua các trung tâm khu vực phù hợp với những người muốn có cách tiếp cận dễ hiểu hơn, nơi họ không chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp khoản đầu tư của mình. Hơn 95% thị thực EB-5 được cấp vào năm 2019 dựa trên các khoản đầu tư được thực hiện thông qua một trung tâm khu vực.

Yêu cầu tạo việc làm EB-5

Theo USCIS, khoản đầu tư EB-5 phải duy trì hoặc tạo ra tối thiểu 10 vị trí toàn thời gian cho người lao động ở Hoa Kỳ đủ điều kiện. Việc tạo ra hoặc duy trì việc làm này thường phải diễn ra trong vòng hai năm kể từ khi nhà đầu tư có điều kiện thường trú nhân và nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Việc làm được tạo ra trong các dự án EB-5 được định nghĩa là trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh thêm. Trong bối cảnh đầu tư trực tiếp, người nộp đơn xin thị thực EB-5 phải chứng minh rằng vốn EB-5 đem lại việc thực hiện các công việc trực tiếp của nhân viên làm việc trực tiếp trong doanh nghiệp mà khoản đầu tư được thực hiện (tức là nhân viên W-2 toàn thời gian). Trong bối cảnh trung tâm khu vực, người nộp đơn có thể tính các công việc trực tiếp, gián tiếp và phát sinh thêm theo yêu cầu tạo việc làm. Các công việc gián tiếp và phát sinh thêm được thể hiện bằng các công thức toán học đo lường tác động kinh tế của khoản đầu tư EB-5.

Tổng quan về Quy trình Đăng ký Thị thực Nhà đầu tư EB-5

Người nộp đơn xin thị thực EB-5 phải làm theo ba bước chung để có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ:

 1. Đầu tư vào một doanh nghiệp cá nhân sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian trực tiếp tại Hoa Kỳ cho mỗi nhà đầu tư (đầu tư trực tiếp) HOẶC đầu tư thông qua một trung tâm khu vực do USCIS chỉ định, nơi nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, gián tiếp và/hoặc tạo ra cho mỗi nhà đầu tư.
 2. Sau khi chấp thuận I-526 và với điều kiện không có tồn đọng thị thực áp dụng cho quốc gia nơi sinh của nhà đầu tư, nhà đầu tư sẽ nộp đơn xin thường trú nhân có điều kiện của họ thông qua việc nộp đơn I-485, Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng hoặc DS-260, Đơn xin Visa định cư. Đây là đơn kiến ​​nghị sẽ trao thẻ xanh cho nhà đầu tư và những người phụ thuộc đủ điều kiện của anh ta.
 3. Cuối cùng, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng tất cả các yêu cầu EB-5 đã được đáp ứng khi kết thúc thời gian cư trú có điều kiện hai năm bằng cách nộp đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện cư trú trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn hai năm. Sau đó, nhà đầu tư và những người phụ thuộc của họ sẽ nhận được thẻ xanh vô điều kiện có giá trị trong 10 năm.

Tiến trình xử lý thị thực EB-5 là gì?

Bước đầu tiên là nộp Đơn I-526, hiện có thời gian xử lý ước tính từ 35 tháng đến 52,5 tháng, mặc dù quy trình này nhanh hơn đối với những người sinh ra bên ngoài Trung Quốc đại lục do cách tiếp cận có thị thực cho thời gian xử lý.

Sau khi chấp thuận Đơn I-526, một công dân nước ngoài chỉ có thể tiếp tục nếu họ có thị thực ngay lập tức dựa trên quốc gia nơi sinh của họ. Do đó, tiến trình xử lý EB-5 thay đổi tùy theo quốc gia nơi sinh của người nộp đơn do giới hạn của mỗi quốc gia về số lượng thị thực có thể được cấp trong mỗi năm tài chính.

Giả sử số thị thực có sẵn ngay lập tức, nếu một công dân nước ngoài ở ngoài Hoa Kỳ, họ sẽ nộp đơn DS-260, Đơn xin Thị thực Nhập cư Điện tử, với Trung tâm Thị thực Quốc gia, tham dự một cuộc phỏng vấn xin thị thực tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán tại địa phương của họ, và sau đó nhập cảnh Hoa Kỳ theo thị thực EB-5. Khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực EB-5, công dân nước ngoài sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện của họ. Quá trình này thường mất khoảng 9 đến12 tháng nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của cuộc hẹn xin thị thực tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán tại địa phương của họ.

Nếu một công dân nước ngoài ở trong Hoa Kỳ trong một số tình trạng nhất định, họ có thể nộp Mẫu I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, để điều chỉnh trạng thái của họ thành thường trú nhân. Khi đơn đăng ký này được chấp thuận, công dân nước ngoài sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện của họ. Quá trình này thường mất khoảng 6-9 tháng nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào khu vực của Hoa Kỳ nơi công dân nước ngoài đang cư trú.

21 tháng sau khi nhận được thẻ xanh có điều kiện, công dân nước ngoài đủ điều kiện nộp Mẫu I-829, Đơn của Nhà đầu tư để Xóa bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân. Đơn kiện này hiện có thời gian xử lý ước tính từ 33 đến 54 tháng, 1 mặc dù công dân nước ngoài nộp đơn kiện mandamus thường có thời gian xử lý nhanh hơn. Sau khi chấp thuận kiến ​​nghị này, công dân nước ngoài sẽ nhận được thẻ xanh vô điều kiện của họ.

Visa đầu tư Mỹ

Xử lý I-526 cấp tốc (visa EB-5 nhanh) là gì?

USCIS có thẩm quyền tùy ý cho phép xử lý nhanh bất kỳ đơn xin nhập cư hoặc kiến ​​nghị nào trên cơ sở những điều sau:

“Tổn thất tài chính nghiêm trọng cho một công ty hoặc một cá nhân;”

“Các lý do nhân đạo khẩn cấp;”

“Bắt buộc lợi ích của Chính phủ Hoa Kỳ (chẳng hạn như các trường hợp khẩn cấp đối với Bộ Quốc phòng hoặc DHS, hoặc các lợi ích an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia khác); hoặc

“Xóa lỗi USCIS.”

Có một tiêu chuẩn rất cao để nhận được khoản trợ cấp tùy ý này. Ví dụ, tổn thất tài chính có thể thấy trước hoặc do hành động của người nhập cư thường không được xem xét một cách thuận lợi. Ví dụ: nếu một thỏa thuận ký quỹ hạn chế việc phân phối vốn đầu tư của nhà đầu tư EB-5 trước khi chấp thuận đơn yêu cầu, USCIS sẽ xem xét bất kỳ tổn thất tài chính nào do thỏa thuận này tự gây ra và do đó không thích hợp để nhận được khoản trợ cấp có lợi. xử lý nhanh. Việc buộc chính phủ quan tâm cũng là một tiêu chuẩn cao, thường yêu cầu cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ yêu cầu như vậy.

Nếu USCIS cho phép xử lý nhanh dựa trên bất kỳ điều nào đã nêu ở trên, USCIS sẽ xét xử đơn hoặc đơn yêu cầu nhanh hơn thời gian xử lý thông thường.

Các quy định EB-5 mới và Luật EB-5

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, các quy định EB-5 mới do Bộ An ninh Nội địa (“DHS”) công bố đã tăng số tiền đầu tư tối thiểu vào TEA lên 900.000 đô la và số tiền đầu tư tối thiểu đối với không phải là TEA lên 1.800.000 triệu đô la. Các quy định này cũng đặt những khoản tiền đó sẽ được điều chỉnh theo lạm phát 5 năm một lần gắn với CPI-U bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2024. Các quy định mới cũng bao gồm các điều khoản sau:

 • Nhà đầu tư có Đơn I-526 được chấp thuận trước có thể giữ nguyên ngày ưu tiên liên quan đến đơn đó, miễn là Đơn I-526 đó không được chấp thuận thông qua gian lận, cố ý xuyên tạc sự thật quan trọng của nhà đầu tư hoặc do lỗi nghiêm trọng của USCIS. Ví dụ: khi một thay đổi quan trọng xảy ra (chẳng hạn như thay đổi đối với trung tâm khu vực áp dụng hoặc doanh nghiệp thương mại mới) và Đơn I-526 đã được chấp thuận trước đó, thì người nộp đơn có thể giữ lại ngày ưu tiên và nộp Đơn I-526 mới dựa trên sự thật mới. Ngày ưu tiên không thể chuyển nhượng cho người nộp đơn khác. Những đương đơn đã nhận được thị thực nhập cư hoặc chấp thuận Đơn I-485 không đủ điều kiện;
 • Người thụ hưởng phái sinh sẽ được phép nộp Đơn I-829 trong trường hợp nhà đầu tư không nộp hoặc từ chối nộp Đơn I-829 thay mặt họ; và
 • DHS đã xóa các tham chiếu đến “quản lý” của doanh nghiệp thương mại mới và làm rõ rằng nói chung, các nhà đầu tư có quyền bình thường theo thỏa thuận hợp tác hữu hạn tiêu chuẩn hoặc thỏa thuận công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ đáp ứng yêu cầu của Chương trình EB-5 về sự tham gia tích cực vào thương mại mới xí nghiệp.

Những quy định mới này đã là chủ đề của hai vụ kiện tại Tòa án Liên bang và có thể thay đổi trong tương lai tùy thuộc vào kết quả của những vụ kiện đó. Nếu hai vụ kiện này thành công, các quy định có thể sẽ bị hủy bỏ và không có thay đổi nào ở trên sẽ có hiệu lực. Ví dụ: số tiền đầu tư sẽ trở lại số tiền trước đó là 500.000 đô la cho một TEA và 1 triệu đô la cho một không phải TEA.

Ngoài những vụ kiện đó, luật pháp đã liên tục được đề xuất tại Quốc hội để cải cách và sửa đổi Chương trình EB-5. Phần chương trình cho phép sử dụng các trung tâm khu vực phải được Quốc hội cho phép lại và không được coi là một phần vĩnh viễn của loại thị thực EB-5. Do đó, sẽ có cơ hội cho các luật trong tương lai thay đổi và sửa đổi chương trình hiện hành. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang web của chúng tôi để biết thông tin cập nhật hoặc liên hệ với luật sư nhập cư của bạn để có được thông tin mới nhất.

Định cư các nước
Định cư các nước
 • VICTORY INVESTMENT CONSULTANT tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *