NHỮNG YÊU CẦU VỀ VISA (THỊ THỰC) EB-5

Được cập nhật bởi Joe Barnett vào tháng 05 năm 2022

Các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định cụ thể và các yêu cầu của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để có được thường trú nhân thông qua chương trình thị thực EB-5. Nói chung, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về số vốn đầu tư, các yêu cầu về tạo việc làm và đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận đầu tư đủ điều kiện cho chương trình EB-5, như được quy định theo điều 8 về C.F.R. $204.6. Người nộp đơn xin thị thực EB-5, vợ/chồng và con cái của họ dưới 21 tuổi sẽ nhận được thẻ xanh thường trú nhân khi tất cả các yêu cầu đã được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đáp ứng và chấp thuận thành công.

Khoản tiền đầu tư EB-5 bắt buộc

Kể từ Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, người nộp đơn xin thị thực EB-5 thường được yêu cầu thực hiện khoản vốn đầu tư là 800.000 đô la hoặc 1.050.000 đô la vào một doanh nghiệp thương mại của Hoa Kỳ. Khoản đầu tư EB-5 có thể ở dạng tiền mặt, hàng tồn kho, thiết bị, nợ có bảo đảm, tài sản hữu hình hoặc các khoản tiền mặt tương đương và được định giá dựa trên giá trị thị trường hợp lý theo đô la Mỹ.

Số vốn tối thiểu cần thiết cho chương trình thị thực EB-5 có thể giảm từ $1.050.000 xuống $800.000 nếu khoản đầu tư được thực hiện vào một tổ chức thương mại nằm ở khu vực nông thôn, khu vực thất nghiệp cao hoặc một dự án cơ sở hạ tầng.

Những yêu cầu về tạo việc ra làm EB-5

USCIS yêu cầu rằng các khoản đầu tư EB-5 dẫn đến việc tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ. Những công việc này phải được tạo ra trong khoảng thời gian hai năm sau khi nhà đầu tư nhận được thường trú nhân có điều kiện. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải có khả năng chứng minh rằng khoản đầu tư của họ dẫn đến việc tạo ra việc làm trực tiếp cho nhân viên làm việc trực tiếp trong tổ chức thương mại đã nhận được khoản đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 có thể chỉ phải chứng minh rằng 10 công việc gián tiếp hoặc phát sinh thêm toàn thời gian đã được tạo ra nếu khoản đầu tư được thực hiện ở một trung tâm khu vực. Công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra trong các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho dự án EB-5. Việc làm phát sinh thêm là việc làm được tạo ra trong cộng đồng lớn hơn do thu nhập được chi tiêu bởi các nhân viên của dự án EB-5.

Các tổ chức kinh doanh EB-5

Có một số loại hình tổ chức kinh doanh mà người nộp đơn xin thị thực EB-5 có thể đầu tư. Nói chung, những người nộp đơn có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc thông qua một trung tâm khu vực. Doanh nghiệp thương mại mới là những thực thể hợp pháp vì lợi nhuận có thể thực hiện một trong nhiều cơ cấu kinh doanh khác nhau. Các cấu trúc kinh doanh như vậy bao gồm các tập đoàn, các công ty hợp danh có giới hạn hoặc chung, các doanh nghiệp tư nhân, các quỹ tín thác kinh doanh, hoặc các cấu trúc kinh doanh thuộc sở hữu công hoặc tư nhân khác. Tất cả các doanh nghiệp thương mại mới phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại cũ hơn có thể đủ điều kiện nếu khoản đầu tư dẫn đến việc tăng 40% số lượng nhân viên hoặc giá trị ròng, hoặc nếu một doanh nghiệp cũ được tái cấu trúc đến mức tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới. Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh cá thể, người nộp đơn xin thị thực EB-5 cũng có thể thông qua các dự án Trung tâm khu vực, điều này có thể thuận lợi hơn vì nhà đầu tư sẽ không phải thiết lập các dự án EB-5 một cách độc lập.

Tóm tắt những yêu cầu về thị thực EB-5

Vốn đầu tư $1,050,000, $800,000 vào khu vực nông thôn, khu vực thất nghiệp cao hoặc một dự án cơ sở hạ tầng.

Khoản đầu tư phải được thực hiện trong một tổ chức thương mại vì lợi nhuận của Hoa Kỳ.

Khoản đầu tư phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian tại Hoa Kỳ trong hai năm.

Định cư các nước
Định cư các nước
  • VICTORY INVESTMENT CONSULTANT tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
  • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 090.720.8879
  • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *