Tổng Quan Nền Giáo Dục Ở Alberta Từ Tiểu Học Đến Cao Học

Hệ thống giáo dục ở Alberta là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của một cộng đồng, và hệ thống Giáo dục ở Alberta, Canada, không nằm ngoài quy luật này. Được đánh giá là một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, Alberta đã và đang khẳng định vị thế của mình thông qua những chương trình học chất lượng và đa dạng. Sau đây VICTORY sẽ giới thiệu những gì bạn cần biết về cách điều hướng hệ thống trường học và ghi danh cho con bạn.

Giáo dục ở Alberta
Giáo dục ở Alberta

Các loại trường học trong hệ thống giáo dục ở Alberta

Giáo dục ở Alberta nổi tiếng là có một trong những hệ thống trường học tốt nhất ở Canada. Tất cả trẻ em từ sáu đến 16 tuổi phải đi học hoặc có thể học ở nhà. Các trường học trong tỉnh bao gồm tiểu học (còn gọi là tiểu học), trung học cơ sở (còn gọi là trung học cơ sở) và giáo dục trung học phổ thông. Các cấp lớp bao gồm từ Mẫu giáo, sau đó là Lớp 1 đến Lớp 12. Trường tiểu học hoạt động từ Mẫu giáo đến Lớp 6, trường trung học cơ sở từ Lớp 6 đến Lớp 9 và trường trung học phổ thông từ Lớp 10 đến Lớp 12. Dưới đây là bảng phân tích các loại trường học giáo dục ở Alberta:

Các trường công lập ở Alberta

Hệ thống trường công lập ở Alberta chịu trách nhiệm giáo dục hơn 492.000 học sinh. Nó được chia thành 42 hội đồng trường công lập và bốn hội đồng trường nói tiếng Pháp. Học sinh sống được giáo dục ở Alberta có thể học miễn phí tại các trường công lập.

Các trường Anh ngữ công lập

Các trường dạy tiếng Anh công lập cung cấp giáo dục cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Học miễn phí và các trường mở cửa cho tất cả học sinh sống trong khu vực lưu vực. Hội đồng Giáo dục Calgary là hội đồng trường học lớn nhất trong tỉnh và giảng dạy hơn 128.000 học sinh.

Trường dạy tiếng Pháp công lập

Tại các cơ sở giáo dục ở Alberta, tổ chức 35 trường công lập dành cho cộng đồng nói tiếng Pháp. Những trường này tập trung vào việc dạy bằng tiếng Pháp, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh sử dụng tiếng Pháp như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Để có thể ghi danh con em mình vào một trường tiếng Pháp, các tiêu chí cần thiết bao gồm:

 1. Ít nhất một trong hai phụ huynh có tiếng Pháp là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc sở hữu trình độ tiếng Pháp tốt.
 2. Một trong hai phụ huynh đã từng theo học trong môi trường giáo dục bằng tiếng Pháp.
 3. Trẻ có tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên mà họ học.
 4. Anh chị em của trẻ đang theo học tại trường tiếng Pháp ở Canada.

Hệ thống giáo dục công lập cũng đưa ra các chương trình Hòa Nhập Tiếng Pháp, trong đó học sinh được học môn học thông qua cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Cần lưu ý rằng, do nhu cầu lớn, những chương trình này thường đầy rất nhanh và có thể cần phải chờ đợi trong một thời gian dài trước khi học sinh có thể tham gia.

Các trường công giáo ở Alberta

Ở Alberta, giáo dục Công giáo dựa trên đức tin dành cho học sinh tiểu học và trung học cũng có sẵn. Các trường Công giáo có hội đồng trường riêng. Vì chính quyền tỉnh tài trợ cho các trường Công giáo, không có lệ phí để tham dự. Yêu cầu nhập học dành cho những học sinh đã được rửa tội theo Công giáo La Mã và/hoặc có ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ Công giáo La Mã. Học sinh của các tín ngưỡng khác cũng có thể được nhận vào một trường Công giáo.

Trường công giáo dạy tiếng Anh

Các trường Công giáo dạy tiếng Anh cung cấp chương trình giáo dục cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Hội đồng quản trị là Hội đồng Trường Công giáo Calgary, điều hành 118 trường học và giáo dục 56.000 học sinh.

Trường Công giáo Pháp ngữ

Ngoài ra còn có một số trường công giáo Pháp ngữ ở Alberta dành cho những học sinh có cha hoặc mẹ hoặc nhiều hơn là người Pháp ngữ và Công giáo. Ngoài ra, một số trường công giáo cung cấp chương trình Hội nhập Pháp.

Các trường tư thục và độc lập của nền giáo dục ở Alberta

Trong khi phần lớn học sinh theo học tại các trường công lập, Alberta có hơn 180 trường tư thục trên toàn tỉnh. Sự khác biệt là những trường này hoạt động như một doanh nghiệp và bạn sẽ phải trả tiền cho con bạn theo học. Các trường tư thục đã đăng ký không bắt buộc phải dạy chương trình giảng dạy của ngành giáo dục ở Alberta hoặc sử dụng các giáo viên được chứng nhận. Tuy nhiên, tỉnh cũng có các trường tư thục được tài trợ chính thức và nhận được trợ cấp của chính phủ. Các trường này phải tuân theo chương trình giảng dạy và thuê các giáo viên và hiệu trưởng được chứng nhận.

Chi phí giáo dục trường tư của ngành giáo dục ở Alberta dao động rất lớn. Bạn có thể mong đợi trả bất cứ nơi nào từ $5,000 đến $50,000 CAD mỗi năm. Các trường tư thục thường phân bổ quỹ học bổng và trợ cấp cho sinh viên. Phụ huynh thường chọn giáo dục trường tư thục cho con mình dựa trên phương pháp học tập của trường, vì niềm tin tôn giáo, để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của con họ hoặc để nhận được một chương trình học thuật nâng cao.

Giáo dục tại nhà

Một số phụ huynh chọn giáo dục ở Alberta lại không cho con cái của họ học ở cả trường công và trường tư và giáo dục chúng tại nhà, được gọi là giáo dục tại nhà . Ở Alberta, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể chọn từ hai chương trình giáo dục tại nhà:

Được giám sát bởi chính quyền trường học: Một chương trình giáo dục tại nhà được giám sát bởi hội đồng trường công lập hoặc riêng biệt sẵn sàng hoặc trường tư thục được công nhận. Phụ huynh chọn phương án này phải thông báo cho cơ quan giám sát trường học của họ và có thể đủ điều kiện nhận tài trợ từ nền giáo dục ở Alberta. Hội đồng liên kết hoặc trường học phải sắp xếp để các giáo viên có chứng chỉ tiến hành ít nhất hai lần đánh giá chính thức học sinh mỗi năm.

Không được giám sát bởi chính quyền nhà trường: Hàng năm, phụ huynh có trách nhiệm thông báo cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục về ý định giáo dục con em mình tại nhà. Đây là một chương trình giáo dục tại nhà sẽ không được giám sát bởi hội đồng nhà trường hoặc trường tư thục được công nhận. Do đó, phụ huynh không đủ điều kiện nhận tài trợ từ nền giáo dục ở Alberta.

Các loại trường học trong hệ thống giáo dục ở Alberta
Các loại trường học trong hệ thống giáo dục ở Alberta

Giáo dục mầm non ở Alberta

Ở ngành giáo dục ở Alberta, trẻ em bắt đầu đi học từ năm hoặc sáu tuổi. Trước đó, giáo dục mầm non (ECE) đã có sẵn. Phương pháp học dựa trên chơi, phù hợp với lứa tuổi này thường được cung cấp cho trẻ từ ba tuổi tám tháng đến năm tuổi. Giáo dục ở Alberta là tỉnh duy nhất ở Canada tài trợ hỗ trợ giáo dục cho ECE. Để tận dụng lợi thế của chương trình, hãy liên hệ với hội đồng trường học địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Tiền Mẫu giáo dành cho những trẻ cần được hỗ trợ thêm để chuẩn bị cho các em vào Mẫu giáo và Lớp 1. Điều này bao gồm những trẻ:

 • Lấy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai để học tập
 • Yêu cầu lập trình Pháp ngữ
 • Có năng khiếu
 • Được chẩn đoán là khuyết tật học tập hoặc chậm phát triển ngôn ngữ (Trong trường hợp này, trẻ có thể bắt đầu lớp Mầm non khi được hai tuổi tám tháng).
 • Ngoài ra, còn có các trường mầm non tư thục tổ chức các lớp mầm non và mẫu giáo cơ sở buổi sáng và buổi chiều cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Vì đây là các doanh nghiệp, phụ huynh có thể phải trả khoảng $215 – $675 CAD một tháng cho một chương trình mầm non được cấp phép.

Các loại chương trình mầm non ở Alberta

Giáo dục ở Alberta có nhiều chương trình mầm non khác nhau để phù hợp với nhu cầu đa dạng của các gia đình và trẻ em. Dưới đây là một số chương trình tiêu biểu:

 • Chương trình mầm non truyền thống: Trong các chương trình này, trẻ em tham gia vào một môi trường học tập được tổ chức và cấu trúc, thường bao gồm các hoạt động như chơi nhóm, nghệ thuật, câu chuyện và thời gian tự do.
 • Chương trình Montessori: Dựa trên phương pháp giáo dục Montessori, các chương trình này tập trung vào việc phát triển sự tự lập, sự sáng tạo và sự tò mò thông qua việc khám phá và học hỏi tại môi trường chuẩn bị sẵn.
 • Chương trình Reggio Emilia: Các chương trình này coi trẻ em như là những người xây dựng kiến thức của chính họ và khám phá thế giới xung quanh thông qua trải nghiệm và tương tác với môi trường.
 • Chương trình Waldorf (Steiner): Các chương trình này tập trung vào việc hòa quyện trí tuệ, thể chất và tình cảm của trẻ thông qua hoạt động nghệ thuật, trò chơi và các hoạt động thực hành.
 • Chương trình giáo dục ở Alberta sớm dựa trên ngôn ngữ: Như chương trình giáo dục tiếng Pháp, giáo dục song ngữ hoặc giáo dục trong ngôn ngữ bản địa, nhằm giúp trẻ em phát triển khả năng ngôn ngữ từ khi còn nhỏ.

Ngoài ra, cũng có các chương trình mầm non dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt hoặc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình này thường cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều có cơ hội học tập tốt nhất.

Cấu trúc lớp và trình độ giáo dục ở Alberta

Giáo dục tiểu học ở Alberta

Các trường phổ thông hoạt động từ Mẫu giáo đến Lớp 6. Trẻ em có thể đăng ký học mẫu giáo cả ngày khi lên năm tuổi, tuy nhiên, Mẫu giáo là không bắt buộc. Thông thường, học sinh tốt nghiệp phổ thông ở độ tuổi 11-12. Ở giai đoạn này, việc học qua trải nghiệm và thực hành cũng được coi là rất quan trọng, giúp trẻ phát triển tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp.

Giáo dục trung học ở Alberta

Trường Trung học cơ sở

Junior High School tại Alberta bao gồm lớp 7 đến 9, dành cho học sinh từ 12 đến 15 tuổi. Học sinh tại trường trung học cơ sở của ngành giáo dục ở tỉnh bang Alberta sẽ tiếp tục mở rộng kiến thức của mình trong các môn cốt lõi như Toán, Tiếng Anh (hoặc Tiếng Pháp), Khoa học, Xã hội học, thể dục và một số môn học tùy chọn khác.

Trường Trung học phổ thông

Trường trung học phổ thông thuộc giáo dục ở Alberta bao gồm lớp 10 đến 12, dành cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi. Ở giai đoạn này, học sinh sẽ chuẩn bị cho việc chuyển tiếp vào giáo dục sau trung học. Họ sẽ học các môn học cốt lõi và môn học tùy chọn, dựa trên nhu cầu và mục tiêu giáo dục riêng biệt của họ.
Giáo dục ở Alberta còn có các chương trình học đặc biệt như giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, giáo dục song ngữ và các chương trình tăng cường như Advanced Placement (AP) hoặc International Baccalaureate (IB).

Giáo dục đại học ở Alberta

Các cơ sở giáo dục đại học ở Alberta đều được công nhận rộng rãi về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Đại học Alberta và Đại học Calgary là hai trường đại học nổi tiếng nhất, thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, họ đều cung cấp các chương trình giáo dục cao học ở Alberta từ bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giáo dục người lớn và đào tạo nghề

Giáo dục ở Alberta không chỉ quan tâm đến giáo dục chính quy mà còn rất coi trọng giáo dục người lớn và đào tạo nghề. Có nhiều cơ sở đào tạo nhằm mục tiêu tạo ra lực lượng lao động có kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay và tương lai.

Giáo dục trực tuyến và công nghệ

Công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống Giáo dục ở Alberta. Các trường học ở Alberta đều tích cực tận dụng công nghệ trong việc giảng dạy và hỗ trợ học sinh. Điển hình là việc tăng cường học trực tuyến, giúp học sinh có thể tiếp cận với kiến thức một cách linh hoạt và tiện lợi hơn.

Làm thế nào để đăng ký cho con bạn đi học ở Alberta
Làm thế nào để đăng ký cho con bạn đi học ở Alberta

Làm thế nào để đăng ký cho con bạn đi học ở Alberta ?

Khi gia đình bạn định cư tại Alberta, các bé có thể bắt đầu tham gia vào chương trình Mẫu giáo khi chúng đạt đến tuổi 5, tuy nhiên, việc tham dự trường học không trở nên bắt buộc cho đến khi bé 6 tuổi. Đối với việc học từ lớp 1 đến lớp 12, học sinh cần phải là một trong những người sau: công dân Canada, người cư trú vĩnh viễn, hoặc người cư trú tạm thời. Trong trường hợp con bạn là công dân Canada, bạn có thể đăng ký con bạn vào trường học trong khu vực của bạn một cách trực tiếp. Ngược lại, nếu bạn dự định định cư ở một địa điểm khác trong Alberta, bạn có thể phải tiếp xúc với Trung tâm Chào mừng tại hội đồng quản lý trường học của bạn và tiến hành đăng ký tại đó.
Khi đăng ký con bạn vào một trường ở Alberta, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin và tài liệu cụ thể. Dưới đây là một số thông tin và tài liệu thường được yêu cầu:

 1. **Thông tin cá nhân của học sinh**: Tên đầy đủ, ngày sinh, giới tính, và thông tin liên lạc.
 2. **Chứng từ sinh sanh**: Bạn cần cung cấp bản sao hợp lệ của giấy khai sinh hoặc một loại giấy tờ tương đương khác để xác minh tuổi của học sinh.
 3. **Thông tin về phụ huynh hoặc người giám hộ**: Tên đầy đủ, thông tin liên lạc, và quan hệ với học sinh. Trường hợp là người giám hộ, có thể cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh quyền giám hộ.
 4. **Bằng chứng về địa chỉ cư trú**: Thông thường, bạn sẽ cần cung cấp một bằng chứng về địa chỉ cư trú, như hóa đơn tiện ích hoặc hợp đồng thuê nhà.
 5. **Bản sao của sổ y tế**: Một số trường có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao của sổ y tế của học sinh, bao gồm các bản ghi về việc tiêm phòng và sức khỏe nói chung.
 6. **Bản sao của báo cáo học tập gần nhất**: Nếu học sinh đã từng đi học trước đó, bạn cần cung cấp bản sao của báo cáo học tập gần nhất.
 7. **Thông tin về nhu cầu giáo dục đặc biệt**: Nếu học sinh có bất kỳ nhu cầu giáo dục đặc biệt nào, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu đó.

Các bước để đăng ký cho con học ở Alberta

Để đăng ký cho con bạn vào một trường ở Alberta, Canada, bạn sẽ cần phải làm theo các bước sau đây:

 1. Xác định quyền hạn địa phương: Trước tiên, bạn sẽ cần xác định trường nào trong khu vực của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thông tin này từ website của học khu hoặc liên hệ trực tiếp với học khu địa phương để biết thêm thông tin.
 2. Xác định loại trường: Giáo dục ở Alberta, có nhiều loại trường khác nhau, bao gồm trường công lập, trường tư thục, trường quốc tế, trường dạy tiếng Pháp, và các chương trình giáo dục tại nhà. Bạn nên xác định loại trường mà bạn muốn ghi danh cho con bạn.
 3. Đăng ký: Mỗi trường có quy trình đăng ký riêng, nhưng thường bạn sẽ cần phải điền vào một biểu mẫu đăng ký và cung cấp các tài liệu cần thiết. Các tài liệu thường bao gồm bản sao hợp lệ của giấy khai sinh của trẻ, chứng minh nhận dạng hợp lệ của phụ huynh, và bằng chứng về địa chỉ nhà cư trú (như hóa đơn tiện ích hoặc hợp đồng thuê nhà).
 4. Chờ xác nhận: Sau khi bạn đã nộp hồ sơ đăng ký, trường sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ với bạn để xác nhận việc đăng ký. Nếu trường có quá nhiều học sinh, có thể sẽ có quy trình chọn lọc để xác định những học sinh nào sẽ được nhận vào.

Yêu cầu:
Cung cấp cho giáo viên mới hoặc trung tâm đánh giá phiếu điểm trước đó để giúp họ hiểu những gì con bạn đã học được.
Lưu ý:
Ở Alberta, bạn không cần phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng để ghi danh cho con bạn đi học.
Nếu bạn cần giúp đỡ, có những cơ quan dành cho người mới đến trong khu vực của bạn có thể giúp bạn đăng ký cho con bạn đi học.

Chi phí liên quan đến trường học

Ở Alberta, học phí cho học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trong hệ thống công lập thường được miễn phí. Tuy nhiên, có một số chi phí khác mà phụ huynh có thể cần chuẩn bị.

 • Văn phòng phẩm và đồ dùng học tập: Sách vở, bút, vở, bút chì, bút màu, thước kẻ, kéo, dán, và nhiều mục khác có thể cần mua để hỗ trợ cho việc học.
 • Các khoản phí hoạt động: Đây có thể bao gồm phí cho các chuyến tham quan, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, và các sự kiện khác.
 • Phí đi lại: Nếu con bạn đi xe buýt đến trường, có thể có một khoản phí cho dịch vụ vận chuyển học sinh.
 • Phí ăn trưa: Một số trường có chương trình ăn trưa tại trường, có thể yêu cầu một khoản phí nhỏ.
 • Đồng phục (nếu có): Trong một số trường, có thể có yêu cầu về đồng phục.
 • Đối với học sinh đại học và sau đại học, học phí có thể khá cao, tùy thuộc vào chương trình học và viện đại học. Các chi phí khác bao gồm sách giáo trình, nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chỗ ở, v.v.

Chi phí liên quan đến trường học
Chi phí liên quan đến trường học

Kết luận

Nhìn chung, giáo dục ở Alberta là một hệ thống đa dạng, toàn diện và tiên tiến. Nó không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết, mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng sống, tư duy phê phán và sự sẵn lòng học hỏi suốt đời.
Tuy nhiên, mặc dù hệ thống giáo dục ở Alberta được đánh giá cao, vẫn còn những thách thức. Các vấn đề về sự khác biệt trong thành tích học tập giữa các nhóm dân cư, cũng như việc cung cấp giáo dục chất lượng cho những khu vực ít dân cư và nông thôn vẫn là những vấn đề cần giải quyết.

📙 Có thể bạn quan tâm :

Định cư các nước
Victory Investment Consultants
 • CÔNG TY TƯ VẤN ĐỊNH CƯ VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada diện đầu tư mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *