CÁC LOẠI VISA ĐỊNH CƯ ÚC THEO DIỆN DOANH NHÂN – ĐẦU TƯ – HƯU TRÍ

Các loại visa định cư Úc theo diện doanh nhân-đầu tư-hữu trí. Để có thể định cư tại Úc – một trong những quốc gia được đánh giá có mức sống cao trong mọi phương diện kinh tế, học tập, sinh sống, thì bạn cần hiểu rõ mình phù hợp với chương trình định cư nào, hãy cùng tham khảo các loại visa định cư Úc sau:

1.Các loại visa định cư Úc diện doanh nhân

Business Owner – Doanh nhân độc lập (subclass 890)

Tại thời điểm nộp đơn, ứng viên cần:

 • Đã có thị thực tạm thời đủ điều kiện, ví dụ: thị thực subclass 162/163 có thời hạn ít nhất hai năm.
 • Đã duy trì tài sản ròng trong hoạt động kinh doanh tại Úc trong vòng 12 tháng ngay trước khi đơn đăng ký được thực hiện với số tiền ít nhất là 100.000 AUD; và đã có quyền sở hữu trong 1 hoặc nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tích cực tại Úc trong ít nhất 2 năm ngay trước khi đơn đăng ký được thực hiện; Sở hữu 51% nếu doanh thu kinh doanh dưới 400 000 AUD, 30% khi doanh thu từ 400 000 AUD trở lên hoặc 10% nếu doanh nghiệp là công ty niêm yết công khai.
 • Trong 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của người nộp đơn phải đạt được doanh thu ít nhất là 300.000 AUD;
 • Người nộp đơn phải đã sử dụng ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian (hoặc một số nhân viên bán thời gian làm việc với số giờ tương đương) là công dân Úc hoặc thường trú nhân;
 • Người nộp đơn phải duy trì tài sản ròng ở Úc trong vòng 12 tháng ngay trước khi đơn đăng ký được thực hiện ít nhất 250.000 AUD;
 • Người nộp đơn không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận; và
 • Đương đơn phải ở Úc ít nhất 12 tháng trong vòng 2 năm ngay trước khi nộp đơn với tư cách là người có thị thực tạm thời.

State or Territory Sponsored Business Owner Visa – Doanh nhân có bảo lãnh (subclass 892)

Thị thực loại 892 là thị thực tạm thời có giá trị đến 4 năm và cho phép người nộp đơn sở hữu (hoặc sở hữu một phần) một doanh nghiệp Úc. Các thành viên ngay trong gia đình (chẳng hạn như bạn đời và con cái phụ thuộc) có trong đơn đăng ký cũng được quyền sinh sống, làm việc và học tập tại Úc. Thị thực này cũng thiết lập một con đường dẫn đến thường trú nhân, khi đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Để đủ điều kiện cho người nộp đơn xin thị thực này phải:

 • Được bảo trợ bởi cơ quan có thẩm quyền khu vực thích hợp hoặc một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ ở Úc
 • Đáp ứng các yêu cầu về doanh thu kinh doanh và quyền sở hữu
 • Có tài sản cá nhân và kinh doanh với giá trị ròng tối thiểu 500.000 đô la Mỹ đã được mua hợp pháp và có thể được chuyển đến Úc trong vòng hai năm kể từ khi được cấp thị thực
 • Có đủ tài sản để định cư tại Úc
 • Có thể chứng minh rằng họ cần phải sống ở Úc vì lý do kinh doanh
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và tính cách
Các loại visa định cư Úc doanh nhân
Các loại visa định cư Úc doanh nhân

Business Talent (Permanent) Visa – Doanh nhân tài năng (subclass 132)

Thị thực Tài năng Kinh doanh SC132 là thị thực thường trú được thiết kế cho những đương đơn muốn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của họ tại Úc với thị thực Subclass 132. Thị thực này yêu cầu người nộp đơn phải có số tài sản kinh doanh ròng tối thiểu, tài sản cá nhân và doanh thu kinh doanh hàng năm hoặc khoản đầu tư tối thiểu vào quỹ đầu tư mạo hiểm. Họ cũng phải được đề cử để nộp đơn bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc.

Người nộp đơn có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực này nếu họ:

 • Dưới 55 tuổi (trừ khi chính phủ tiểu bang và lãnh thổ từ bỏ yêu cầu này nếu hoạt động kinh doanh được đề xuất của họ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực liên quan)
 • Đã được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc
 • Đã nộp Biểu hiện Quan tâm (EOI) và nhận được lời mời từ Bộ Di trú để nộp đơn xin thị thực này.
 • Thị thực Tài năng Kinh doanh không yêu cầu phải đáp ứng bài kiểm tra điểm.

✔️Có hai diện cho Thị thực Tài năng Kinh doanh, đó là:

Significant Business History Stream ( dành cho những người có quyền sở hữu trong các doanh nghiệp lớn)
 • Tài sản ròng ít nhất 400.000 AUD (trong một doanh nghiệp đủ điều kiện) trong ít nhất 2 trong số bốn năm tài chính ngay trước khi họ được mời nộp đơn
 • Tổng tài sản ít nhất 1,5 triệu AUD có thể được chuyển hợp pháp sang Úc trong vòng hai năm kể từ khi được cấp thị thực
 • Tổng doanh thu hàng năm ít nhất 3 triệu AUD (trong một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh chính của họ) trong ít nhất 2 trong số 4 năm tài chính ngay trước khi họ được mời nộp đơn
 • Quyền sở hữu ít nhất:
 • 51% doanh nghiệp có doanh thu dưới 400 000 AUD mỗi năm, hoặc
 • 30 phần trăm kinh doanh với doanh thu hơn 400.000 AUD mỗi năm, hoặc
 • 10% của một công ty niêm yết công khai
 • Một sự nghiệp kinh doanh thành công tổng thể mà không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận
 • Mong muốn thực sự sở hữu và duy trì vai trò quản lý trong kinh doanh tại Úc.

 

Venture Capital Entrepreneur Stream (dành cho những người có khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm ít nhất 1 triệu AUD)
 • Đối với Dòng doanh nhân đầu tư mạo hiểm, người nộp đơn phải có thỏa thuận tài trợ vốn mạo hiểm ít nhất 1 triệu AUD thông qua một công ty Úc là thành viên của Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Úc (AVCAL) để khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh liên quan đến một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao đầy hứa hẹn.

Các loại visa định cư Úc
Các loại visa định cư Úc

2.Các loại visa định cư Úc diện đầu tư

Investor Visa – Đầu tư độc lập (subclass 891)

Các loại visa định cư Úc diện Đầu tư độc lập Subclass 891 dành cho những người ở Úc, những người cần chăm sóc một người thân ở Úc với tình trạng sức khỏe lâu dài hoặc vĩnh viễn hoặc hỗ trợ một người thân cung cấp dịch vụ chăm sóc này cho một thành viên trong gia đình của họ với một hoặc tình trạng bệnh tật vĩnh viễn.

Người nộp đơn có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực này nếu:

 • Họ có một người thân ở Úc cần hỗ trợ do tình trạng sức khỏe lâu dài hoặc vĩnh viễn
 • Người thân của họ đã sắp xếp một cuộc đánh giá với Dịch vụ Thị thực Y tế Bupa.
 • Không có ai khác ở Úc có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc hỗ trợ
 • Người nộp đơn sẵn sàng và có thể hỗ trợ người thân của họ
 • Họ được bảo trợ bởi người thân của họ hoặc đối tác của họ

State or Territory Sponsored Investor Visa – Đầu tư có bảo lãnh (subclass 893)

Thị thực Đầu tư được Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ tài trợ cho phép các nhà đầu tư thành công sinh sống lâu dài tại Úc. Để đủ điều kiện cho thị thực này, nhà đầu tư phải có thị thực Nhà đầu tư được tài trợ tạm thời, đã duy trì khoản đầu tư được chỉ định tại Úc trong ít nhất bốn năm và được bảo trợ bởi chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.

Để đủ điều kiện cho người nộp đơn xin thị thực này phải:

 • Có thị thực Nhà đầu tư được Tiểu bang / Vùng lãnh thổ tài trợ tạm thời (subclass 165)
 • Đã ở Úc với tư cách là người có thị thực đó tổng cộng ít nhất hai năm trong bốn năm qua
 • Được tài trợ bởi chính quyền Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc
 • Sự đầu tư
 • Bạn (và vợ / chồng / đối tác thực tế của bạn, nếu có) phải liên tục nắm giữ khoản đầu tư được chỉ định ít nhất là 750.000 đô la Úc tại Úc trong ít nhất bốn năm
 • Bạn (và vợ / chồng / đối tác thực tế của bạn, nếu có) chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh không được chấp nhận
 • Bạn cam kết duy trì hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc
Các loại visa định cư Úc đầu tư
Các loại visa định cư Úc đầu tư

Business Innovation and Investment Visa (subclass 188) – Provisional – Đầu tư và kinh doanh sáng tạo (tạm trú)

Các loại visa định cư Úc diện SC188 dành cho các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư ở nước ngoài, cho phép những người nộp đơn thành công sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc, hoặc chỉ đơn giản là “đầu tư” vào Úc.

Yêu cầu về visa:

 • Người nộp đơn phải dưới 55 tuổi (trừ khi chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ từ bỏ yêu cầu này nếu doanh nghiệp được đề xuất mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực liên quan)
 • Người nộp đơn cũng phải được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc bằng cách gửi một đề xuất kinh doanh chi tiết cùng với đơn đăng ký của họ
 • Người nộp đơn phải nộp Biểu hiện quan tâm (EOI) và nhận được lời mời từ Bộ Di trú để nộp đơn xin thị thực này
 • Ứng viên phải đạt từ 65 điểm trở lên trong bài kiểm tra Điểm đổi mới

Tham khảo: Điều kiện nhập quốc tịch Úc

✔️Có hai diện đối với chương trình Đầu tư và kinh doanh sáng tạo, đó là:

Business Innovation stream dành cho những người sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới / hiện có ở Úc

Để đủ điều kiện cho dòng Đổi mới Kinh doanh, người nộp đơn (hoặc người nộp đơn và vợ / chồng của họ kết hợp) phải:

 • Có tổng tài sản ít nhất là 800.000 AUD
 • Có tổng doanh thu hàng năm ít nhất 500.000 AUD (trong một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh chính của họ) trong ít nhất 2 trong số bốn năm tài chính ngay trước khi họ được mời nộp đơn
 • Sở hữu ít nhất một trong các tỷ lệ phần trăm sau của doanh nghiệp chính đó (hoặc hai doanh nghiệp chính):
  • 51% doanh nghiệp có doanh thu dưới 400 000 AUD mỗi năm
  • 30% doanh nghiệp có doanh thu trên 400.000 AUD trở lên mỗi năm
  • 10% của một công ty niêm yết công khai
 • Có một sự nghiệp kinh doanh thành công tổng thể mà không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận.
 • Đã quản lý một doanh nghiệp, trong đó họ đã dành ít hơn một nửa thời gian của mình cho các dịch vụ chuyên môn (ví dụ: bác sĩ hoặc luật sư), kỹ thuật hoặc thương mại
 • Có mong muốn thực sự sở hữu và duy trì vai trò quản lý trong một doanh nghiệp ở Úc.
Investor stream dành cho những người muốn đầu tư đáng kể vào một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc và muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

Để đủ điều kiện đăng ký, người nộp đơn (hoặc người nộp đơn và vợ / chồng của họ kết hợp) phải:

 • Có tổng tài sản ít nhất 2,25 triệu AUD trong hai năm tài chính ngay trước khi họ được mời nộp đơn
 • Có kỹ năng quản lý cao về các khoản đầu tư đủ điều kiện hoặc hoạt động kinh doanh đủ điều kiện
 • Có hồ sơ thành công tổng thể về hoạt động đầu tư đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện mà không tham gia vào các hoạt động không được chấp nhận
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc các khoản đầu tư đủ điều kiện
 • Trong ít nhất 1 trong 5 năm tài chính trước khi được mời nộp đơn, họ phải:
  • trực tiếp tham gia quản lý khoản đầu tư đủ điều kiện có tổng trị giá ít nhất 1,5 triệu AUD
  • Trực tiếp tham gia quản lý một doanh nghiệp đủ điều kiện mà họ sở hữu ít nhất 10 phần trăm tổng giá trị của doanh nghiệp.
 • Có cam kết thực tế và thực tế để tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư của họ tại Úc sau khi khoản đầu tư ban đầu đã đáo hạn.
 • Phải chuẩn bị đầu tư 1,5 triệu AUD vào trái phiếu của Bang hoặc Vùng lãnh thổ Úc theo quy định trước khi được cấp thị thực
Các loại visa định cư Úc 188
Các loại visa định cư Úc 188

Business Innovation and Investment Visa (subclass 888) – Permanent – Đầu tư và kinh doanh sáng tạo (thường trú)

Thị thực Đầu tư và kinh doanh sáng tạo 888 là giai đoạn vĩnh viễn cho Thị thực Đầu tư và kinh doanh sáng tạo (Tạm thời) SC 188. Thị thực này dành cho các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư ở nước ngoài. Nó cho phép những người nộp đơn thành công sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc, hoặc đầu tư vào Úc. Bạn phải được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ hoặc cơ quan của Úc đề cử để đủ điều kiện nộp đơn. Có các yêu cầu cụ thể liên quan đến tài sản cá nhân, tài sản kinh doanh, doanh thu hàng năm, số tiền đầu tư tối thiểu tại Úc, thời gian lưu trú tại Úc, v.v.

3.Các loại visa định cư Úc diện hưu trí

Investor Retirement – Đầu tư hưu trí (subclass 405)

Bộ Nội vụ đã loại bỏ thị thực Đầu tư hưu trí SC405 khỏi danh sách thị thực hiện có vào ngày 01/06/2018. Những người nộp đơn mới không còn có thể nộp đơn xin thị thực này.

Các đơn đăng ký được thực hiện vào hoặc sau ngày 01/06/2018 cho thị thực Đầu tư hưu trí SC405 sẽ chỉ được chấp nhận từ những người có thị thực Loại UY, SC 405. Những người có thị thực 405 hiện tại sẽ có thể gia hạn thị thực của họ, nhưng loại này sẽ đóng cửa cho những người đăng ký mới từ ngày 01/06/2018.

Chương trình định cư Úc Cho cả gia đình

Định cư các nước
Định cư các nước
 • Định Cư Uy Tín VICTORY tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu âu, định cư Úc
 • Địa Chỉ :LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *