Bản tin thị thực tháng 6 dành cho các nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao đã phát hành bản tin thị thực tháng 6, thông báo rằng ngày hành động cuối cùng là hiện tại cho tất cả các danh mục nhà đầu tư EB-5, ngoại trừ những người nộp đơn đến từ Trung Quốc Đại lục trong danh mục Chưa được đặt trước (bao gồm C5, T5, I5, R5.) có phải tháng này đã lùi ngày hành động cuối cùng sang ngày 22 tháng 11 năm 2015 và ngày nộp đơn đến ngày 15 tháng 12 năm 2015.

eb5 june visa bulletin 2022

Đăng Ký Nhận Bản Tin


    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN



    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *