HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI Ở BỒ ĐÀO NHA ĐƯỢC VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

An sinh xã hội ở Bồ Đào Nha. Hệ thống y tế, giáo dục và chế độ an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha luôn là vấn đề được nhiều nhập cư đến quốc gia này quan tâm. Là một quốc gia châu Âu, nhưng liệu so với nhiều quốc gia Châu Âu khác, chế độ an sinh xã hội Bồ Đào Nha có gì nổi bật hơn hay không? Hãy cùng VICTORY tìm hiểu một số thông tin cơ bản nhất về chủ đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Tổng quan về hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Hệ thống phúc lợi xã hội, là một hệ thống đóng góp chung của hầu hết những người lao động trong cơ quan đoàn thể và cả những người làm việc tự do. Mục đích của nó là hỗ trợ tài chính cho những người lao động bị mất thu nhập từ việc làm trong các trường hợp: ốm đau, thai sản, con nuôi, thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp, mất năng lực lao động, tuổi già, tử tuất.

Hệ thống này được xây dựng nhằm đảm bảo các quyền thiết yếu của công dân, xóa đói giảm nghèo và cung cấp hỗ trợ trong các tình huống cần được hỗ trợ. Nó bao gồm một chương trình không đóng góp, một chương trình an sinh xã hội đặc biệt cho người lao động nông nghiệp và thu nhập hội nhập xã hội.

Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha bao gồm 03 hệ thống thành phần: Hệ thống an sinh xã hội cho công dân, hệ thống bảo hiểm và hệ thống trợ cấp bổ sung.

Tỷ lệ đóng là 34,75% thu nhập của người lao động (11% do người lao động đóng và 23,75% do chủ sử dụng lao động đóng). Trong đó cơ cấu phân bổ như sau: 16,01 % dành cho chế độ hưu trí; 3,42% dành cho chế độ mất sức lao động; 3,67% dành cho chế độ tử tuất. Người lao động tự do phải đóng 25,4% mức thu nhập tham chiếu vào các chế độ theo luật định (hưu trí, mất sức lao động, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tử tuất) và đóng 32% vào chương trình tự nguyện (có cả chế độ ốm đau).

Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha
Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Quy định về độ tuổi hưu trí ở Bồ Đào Nha

Quy định về độ tuổi hưu trí và điều kiện hưởng chế độ hưu trí ở Bồ Đào Nha được áp dụng cho cả nam và nữ: Người đủ 66 tuổi 2 tháng trở lên với thời gian đóng tối thiểu 15 năm; người lao động thuộc một số ngành nghề nhất định (như thợ mỏ, thủy thủ, ngư dân,…) có thể được áp dụng độ tuổi hưu trí thấp hơn nhưng phải đảm bảo thời gian đóng tối thiểu 15 năm.

Đặc biệt, tại Bồ Đào Nha, các quy định về nghỉ hưu sớm đã được thắt chặt. Hiện nay (ngoại trừ một số ngành nghề được luật pháp quy định), chế độ nghỉ hưu sớm chỉ được áp dụng cho trường hợp người thất nghiệp lâu năm từ đủ 55 tuổi trở lên (với thời gian đóng đủ 20 năm theo quy định – trong trường hợp này mức hưởng sẽ giảm 4,5%/năm) hoặc đủ 60 tuổi (không giảm mức hưởng).

Theo Pháp Luật Bồ Đào Nha, người về hưu sẽ được miễn thuế. Và đất nước này, luôn nằm trong top 10 quốc gia đáng nghỉ hưu nhất 2019.

Hệ thống phúc lợi xã hội gia đình

Hệ thống này cung cấp hỗ trợ các gia đình có thể tăng chi tiêu, đặc biệt là trong các trường hợp khuyết tật hoặc phụ thuộc (trợ cấp gia đình cho trẻ em và thanh niên).

Hệ thống hoạt động xã hội

Hệ thống được cung cấp bởi chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, với mục đích cung cấp sự bảo vệ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương hơn như trẻ em, thanh niên, người khuyết tật và người cao tuổi cũng như trong các tình huống khác về nhu cầu tài chính hoặc xã hội mà không thuộc hệ thống phụ liên đới của Hệ thống An sinh Xã hội Công. Các công chức được bảo hiểm bởi một chương trình đặc biệt gọi là ADSE, bao gồm cả an sinh xã hội và y tế.

Có thể nói Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha là hệ thống hỗ trợ không bao gồm các tai nạn tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động, người lao động phải tự chịu trách nhiệm trong các trường hợp tai nạn xảy ra bất ngờ. Khi những tình huống như thế này xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu người đó mua bảo hiểm ở Bồ Đào Nha.

Đăng ký an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha như thế nào?

Người lao động chỉ được quyền nhận trợ cấp nếu họ đăng ký vào hệ thống an sinh xã hội công. Đối với người sử dụng lao động phải thông báo với hệ thống an sinh xã hội khi thuê lao động mới với tuyển dụng những lao động chưa đăng ký hệ thống an sinh xã hội.

Người lao động sau khi ký hợp đồng lao động, sẽ phải thông báo cho hệ thống an sinh xã hội về tên của người sử dụng lao động trong vòng 24h sau khi bắt đầu ký hợp đồng. Thông qua trang web Segurança Social Directa của Trung tâm Quận (Direct Social Security), bằng cách điền vào biểu mẫu thích hợp.

Lệ phí an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Cả người sử dụng lao động và người lao động đăng ký an sinh xã hội đều phải đóng các khoản phí với tỷ lệ áp dụng là 23,75% cho người sử dụng lao động và 11% cho người lao động.

Những người lao động tự do thì thị lệ phí là 25,4%/thu nhập (được bao trả bởi chương trình bảo vệ bắt buộc) hoặc 32% (nếu họ chọn chương trình bảo vệ toàn diện).

Các quyền lợi khi tham gia vào hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Người tham gia chương trình an sinh xã hội chung, sẽ được đảm bảo quyền lợi sau đây:

Bảo hiểm y tế ở Bồ Đào Nha

Khi cá nhân bắt đầu làm việc ở Bồ Đào Nha và đăng ký bảo hiểm xã hội, họ sẽ được tự động đăng ký bảo hiểm y tế. Khoản khấu trừ cho bảo hiểm được tự động lấy từ lương của họ và thẻ bảo hiểm y tế sẽ do Bộ Y tế địa phương cấp.

Các cuộc khám với bác sĩ và nha sĩ tại các trung tâm y tế (Centros do Saúde) và các bệnh viện (Hospitais Públicos) trực thuộc Bộ Y tế hầu như miễn phí theo hệ thống. Một khoản phí nhỏ được trả cho một số cuộc tư vấn và điều trị. Chi phí thuốc được bảo hiểm một phần, mặc dù dược phẩm được coi là không cần thiết được bảo hiểm.

Tất cả cá nhân đăng ký bảo hiểm xã hội cũng được chi trả cho chăm sóc sức khỏe ở Bồ Đào Nha. Tất cả các phúc lợi về sức khỏe được quản lý bởi Bộ Y tế (Ministério de Saúde) trong khi các khoản trợ cấp an sinh xã hội (bồi thường, khuyết tật, trợ cấp thai sản / nuôi con, vv) được quản lý bởi Viện An sinh Xã hội (Instituto da Solidariedade e da Segurança Social).

Các chương trình an sinh xã hội được đóng góp bởi cả người sử dụng lao động và nhân viên. Đóng góp của người sử dụng lao động bao gồm các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Chính phủ Bồ Đào Nha trả tiền bảo hiểm y tế, trong khi nhân viên trả các khoản trợ cấp khác bao gồm thai sản, trợ cấp tuổi già và tàn tật.

Trợ cấp an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha
Trợ cấp an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Bảo hiểm sức khỏe ở Bồ Đào Nha được cấp dựa trên các điều kiện sau:

 • Mất khả năng lao động tạm thời, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, người thụ hưởng có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận tương ứng đến cơ sở bảo đảm xã hội;
 • Mất khả năng lao động sau sáu tháng, liên tiếp hoặc riêng biệt.

Thời gian nhận trợ cấp xã hội:

 • Không quá 1.095 ngày (ba năm)
 • Không giới hạn thời gian nếu mắc bệnh lao
 • Không được thanh toán trong ba ngày đầu, trừ trường hợp bị lao, nằm viện hoặc mắc bệnh trong thời gian hưởng chế độ thai sản

Số tiền được tính bằng cách áp dụng tỷ lệ phần trăm cho khoản thanh toán tham chiếu của người thụ hưởng, số tiền này thay đổi tùy theo thời gian và tính chất của bệnh.

Các khoản phụ cấp bù cho lương ngày lễ, thưởng Giáng sinh hoặc các khoản thanh toán khác được trao theo các điều kiện sau:

 • Thời gian nghỉ việc vì bệnh được hưởng chế độ
 • Dựa trên quy định của hợp đồng lao động của đơn vị tổ chức hoặc một nguồn luật khác của luật lao động, quy định rằng thời gian nghỉ đó ngăn cản việc chi trả toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi đó.

Những đối tượng sau đây không được hưởng chế độ ốm đau:

 • Người lao động bị bỏ tù
 • Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Người lao động đã nghỉ hưu sớm
 • Những người hưởng lương hưu bất hợp pháp hoặc tuổi già theo bất kỳ chương trình bảo trợ xã hội nào, dù đang làm việc hay không
 • Người bị mất khả năng lao động do hành động của bên thứ ba mà họ đang nợ tiền bồi thường.

Trợ cấp An sinh Xã hội chỉ áp dụng đối với công dân Bồ Đào Nha, công dân Liên minh Châu Âu đủ điều kiện và những người cư trú hợp pháp tại Bồ Đào Nha cũng như vợ / chồng và người phụ thuộc của họ.

Đăng ký An sinh xã hội

Đăng ký một số an sinh xã hội được thực hiện chỉ một lần và con số phát hành này được sử dụng trong suốt cuộc đời của chủ tài khoản.

Để nộp đơn xin Thẻ An Sinh Xã Hội, hãy liên hệ với văn phòng địa phương của Viện An Sinh Xã Hội.

Những giấy tờ sau đây sẽ được yêu cầu khi đăng ký bảo hiểm xã hội:

 • Hộ chiếu (Passaporte)
 • Chứng minh nhân dân (Bilhete de Identidade)
 • Số thuế của Bồ Đào Nha hoặc số bảo hiểm quốc gia từ nước xuất xứ (Número de Indentificação Fiscal – NIF)
 • Thẻ cư trú (Cartão de Residência), hoặc bằng chứng của việc đăng ký cư trú
 • Bằng chứng về địa chỉ ở Bồ Đào Nha (Comprovativo de Morada)
 • Nhân viên (Trabalhadores by Conta de Outrem) phải hoàn thành Mẫu RV1009 / 2009
 • Lao động tự do (Trabalhadores Independentes) phải hoàn thành mẫu RV1000 / 2007 – DGSS

Người lao động phải liên lạc với Viện An sinh Xã hội trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu công việc mới ở Bồ Đào Nha. Điều này đảm bảo rằng đóng góp được ghi nhận. Việc này có thể được thực hiện thông qua internet, sử dụng Mẫu RV1009-DGSS hoặc bằng một mẫu văn bản viết khác. Thông báo phải bao gồm:

 • Tên đầy đủ của người lao động
 • Ngày sinh
 • Quốc tịch
 • Tình trạng cư trú
 • Số an sinh xã hội (nếu có)
 • Danh mục nghề nghiệp
 • Địa điểm làm việc
 • Ngày bắt đầu làm việc
 • Tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và số thuế của người sử dụng lao động
 • Nếu nhân viên đó chưa bao giờ làm việc ở Bồ Đào Nha trước đó, điều này phải được thông báo.

Người sử dụng lao động cũng phải báo cáo bất kỳ người lao động mới vào với Viện An sinh Xã hội.

Các khoản trợ cấp an sinh xã hội bao gồm: trợ cấp thai sản, trợ cấp làm cha, trợ cấp xin con nuôi, chợ cấp cho ông bà (có cháu sinh ra bởi con cái dưới 16 tuổi), trợ cấp bệnh tật/ mất năng lực tạm thời, trợ cấp bệnh tật kéo dài, trợ cấp tàn tật (dành cho những người không có khả năng làm việc do thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc), trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp lương hưu.

Định cư các nước
Định cư các nước
 • Victory Investment Consultants tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canada mà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tư vấn định cư Mỹ, định cư Châu Âu và Caribbean, định cư Úc.
 • Địa Chỉ: LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 090.720.8879
 • Website: www.dinhcucacnuoc.com
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *