2024 KẾT HÔN Ở MỸ BAO LÂU CÓ THẺ XANH

Khung thời gian kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh để người hôn phối nước ngoài của công dân Hoa Kỳ có được chứng nhận thường trú nhân phụ thuộc vào việc người hôn phối đang sống trong hay ngoài Hoa Kỳ. Các phần dưới đây tóm tắt kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh dưới đây và nêu rõ khoảng thời gian mà Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) thường dành cho trên mỗi bước.

1/ Nếu người nhập cư đang sống ở Hoa Kỳ thì kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh:

Nếu bạn (đang sống ở Hoa Kỳ) đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và muốn biết kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh(thẻ xanh là gì?) ,bạn sẽ phải nộp đơn điều chỉnh tình trạng hôn nhân khi nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn. Quá trình điều chỉnh tình trạng để xin thẻ xanh kết hôn thường mất khoảng 10-13 tháng. Và việc kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh bao gồm 2 bước sau:

 • Bước đầu tiên là nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn
 • Bước thứ hai là phỏng vấn và được chấp thuận cấp thẻ xanh.

Chúng tôi nêu rõ các bước của quy trình và USCIS mất bao nhiêu thời gian để xử lý kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh trong phần dưới:

 • Nộp đơn kiến nghị và cấp thẻ xanh kết hôn:

Để bắt đầu quy trình kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh, trước tiên bạn phải thiết lập mối quan hệ hôn nhân của mình với một công dân Hoa Kỳ. Để thực hiện việc này, người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ phải nộp Mẫu đơn I-130, được gọi là “Đơn thỉnh cầu cho người thân là người nước ngoài”. (Mua nhà ở mỹ có được cấp thẻ xanh không?)

Sau đó người phối ngẫu nước ngoài nộp đơn xin thẻ xanh hôn nhân để điều chỉnh tình trạng, bạn cũng phải nộp Mẫu I-485, được gọi là “Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng” Bạn sẽ nộp cả Mẫu I-130 và Mẫu I- 485 cho USCIS cùng lúc, bạn sẽ phải nộp phí nộp hồ sơ và các tài liệu bổ trợ như giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn cùng với các mẫu đơn của bạn. Khung thời gian xử lý Mẫu I-130 và Mẫu I-485 thường mất 9-11 tháng.

Người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ phải nộp bản tuyên thệ cấp dưỡng, chính thức được gọi là Mẫu I-864, cho người phối ngẫu nước ngoài của họ.

Người phối ngẫu nhập cư đang xin kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh cũng cần phải hoàn thành bài kiểm tra y tế. Họ phải hoàn thành cuộc kiểm tra y tế bắt buộc và nhận được Mẫu I-693 có chữ ký từ bác sĩ không quá 60 ngày trước khi nộp đơn. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu này và hướng dẫn điền trên trang web của USCIS: https://www.uscis.gov/

 • Kiểm tra sinh trắc học:

Trong quá trình kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh, bạn sẽ nhận được nhiều thông báo khác nhau. Thông báo là cách USCIS cung cấp thông tin cập nhật về đơn đăng ký của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo tham dự kiểm tra sinh trắc học của mình thường là 2-3 tuần sau khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn.

 • Phỏng vấn kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh:

Sau khi USCIS hoàn tất việc xử lý đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo hẹn để tham dự một cuộc phỏng vấn cấp thẻ xanh. Đối với việc điều chỉnh đơn xin tình trạng, cả người bảo lãnh và người phối ngẫu nhập cư phải tham dự cuộc phỏng vấn này. Cuộc phỏng vấn thẻ xanh kết hôn thường diễn ra từ 7 đến 15 tháng sau khi bạn nộp đơn.

 • Kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh:

Viên chức phỏng vấn thường chấp thuận đơn xin Thẻ xanh Kết hôn của bạn tại cuộc phỏng vấn. Nếu USCIS chấp thuận đơn xin thẻ xanh hôn nhân của bạn, bạn có thể mong đợi nhận được Thẻ xanh của mình trong vòng 2-3 tuần sau khi được chấp thuận.

USCIS sẽ cấp cho bạn thẻ xanh hôn nhân có điều kiện nếu bạn đã kết hôn dưới 2 năm vào thời điểm phỏng vấn. Bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh hôn nhân vĩnh viễn sau hai năm kết hôn.

Kết hôn ở mỹ bao lâu có thẻ xanh
Kết hôn ở mỹ bao lâu có thẻ xanh

2/ Nếu người nhập cư đang sống ngoài Hoa Kỳ thì kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh:

Nếu bạn đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và đang sống bên ngoài Hoa Kỳ thì kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh , quy trình xin thẻ xanh kết hôn thường mất khoảng 11-17 tháng. Quy trình kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh với gồm 4 bước sau:

 • Đơn kiến nghị:

Bước đầu tiên trong việc kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh là thiết lập mối quan hệ hôn nhân của bạn bằng cách nộp Mẫu I-130, được gọi là “Đơn thỉnh cầu cho người thân là người nước ngoài”. Biểu mẫu này được nộp bởi công dân Hoa Kỳ bảo trợ hoặc người phối ngẫu có thẻ xanh, dành cho người phối ngẫu nhập cư cư trú bên ngoài Hoa Kỳ.

Bạn được yêu cầu gửi gói đơn xin Mẫu I-130 cùng với các tài liệu liê qua qua đường bưu điện đến địa chỉ USCIS. Quá trình xử lý kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh của đơn này thường mất 7-10 tháng. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh trong suốt quá trình này.

 • Đơn xin thẻ xanh kết hôn:

USCIS sẽ chuyển trường hợp kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh của bạn đến Trung tâm thị thực Quốc Gia (NVC) khi họ chấp thuận đơn bảo lãnh của bạn thì các quan chức tại NVC sẽ thu thập các biểu mẫu và tài liệu cần thiết để phỏng vấn người phối ngẫu nước ngoài tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại địa phương của họ.

Toàn bộ quá trình kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh mất khoảng ba đến năm tháng. Khi các tài liệu đã sẵn sàng, chúng sẽ được gửi đến Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại quốc gia cư trú của người phối ngẫu của đương đơn. NVC cấp mã số cho hồ sơ của bạn.

Sau khi nhận được số hồ sơ kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh từ NVC, NVC sẽ thông báo cho người phối ngẫu nước ngoài qua đường bưu điện rằng họ cần nộp Mẫu đơn “Lựa chọn địa chỉ và đại diện trực tuyến” DS-261. Bộ Ngoại giao có thể mất đến 3 tuần để xử lý đơn DS-261 của bạn.

Sau khi nộp đơn DS-261, bạn còn phải nộp Mẫu đơn DS-260 (đơn xin thị thực nhập cư) tại trung tâm thị thực Quốc Gia (https://ceac.state.gov/ceac/).

Sau khi nộp đơn DS-260, Trung tâm thị thực Quốc Gia (NVC) sẽ gửi thông báo qua thư hoặc email xác nhận rằng họ đã nhận được. NVC thường sẽ gửi thông báo này vào cùng ngày bạn nộp đơn DS-260 trực tuyến. Người phối ngẫu nước ngoài sau đó cũng sẽ cần phải nộp các tài liệu liên quan của họ cho NVC.

 • Khám sức khỏe:

Trước khi phỏng vấn kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh, bạn sẽ cần đến gặp bác sĩ được Bộ Ngoại Giao chấp thuận để khám sức khỏe

 • Phỏng vấn kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh:

Phỏng vấn thẻ xanh kết hôn là một trong những bước cuối cùng của quá trình kết hôn ở Mỹ bao lâu có thẻ xanh. Người phối ngẫu sống ở nước ngoài sẽ tham dự cuộc phỏng vấn này tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước họ.

Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán tiến hành cuộc phỏng vấn của bạn sẽ thông báo cho bạn về ngày, giờ và địa điểm phỏng vấn qua đường bưu điện sau khi họ nhận được bộ hồ sơ của bạn.

Viên chức lãnh sự thực hiện cuộc phỏng vấn của bạn sẽ quyết định có cấp thị thực nhập cư cho bạn hay không. Các quyết định thường được đưa ra trong vòng một tuần, trừ khi Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ yêu cầu thêm thông tin.

Nếu bạn được cấp thị thực, viên chức Lãnh Sự sẽ cung cấp cho bạn một gói thông tin được gọi là “Gói Thị Thực”. Không mở gói này – Tuần Tra Biên Giới và Hải Quan sẽ mở gói này khi bạn đi qua hải quan.

Bây giờ bạn sẽ có thể nhập cư vào Hoa Kỳ với tư cách là một người nhập cư theo tình trạng thường trú nhân, và thẻ xanh sẽ được gửi về nhà sau 1-3 tháng

Ảnh minh họa đăng kí kết hôn ở mỹ bao lâu có thẻ xanh
Ảnh minh họa đăng kí kết hôn ở mỹ bao lâu có thẻ xanh
Đăng Ký Nhận Bản Tin


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *